EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 69 : MAJ 2012
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MAJU 2012

TriM 2012 - hattrick dla Europy
3-7 czerwca 2012
Turniej Finałowy w Lublinie


TriM 2012 – hattrick dla Europy to przedsięwzięcie Polsko – Niemieckiej
Współpracy Młodzieży. Jest to turniej piłki ulicznej dla młodzieży z Polski,
Niemiec i Ukrainy połączony ze spotkaniami, które służą wzajemnemu poznaniu się.
W przededniu mistrzostw EURO 2012 w Lublinie spotkają się młodzi piłkarze z
Polski, Niemiec i Ukrainy, aby grać w piłkę nożną, uczyć się zasad fair play
oraz dzielić z mieszkańcami miasta radość z pierwszej tak wielkiej imprezy
sportowej w Polsce.
TriM 2012 - Turniej Finałowy w Lublinie jest organizowany przez Europejski
Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw (eds-fundacja.pl)

TriM 2012 w skrócie:
• 13 turniejów eliminacyjnych w 3 państwach
• 500 osób bierze udział we wszystkich rozgrywkach turnieju
• 16 drużyn, które zakwalifikują się do Finału Mistrzostw w Lublinie
• 120 młodych piłkarzy zagra w lubelskim Finale
• 300 osób weźmie udział w ceremonii zamknięcia Mistrzostw

Więcej informacji

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Across the border.
Polsko-niemieckie szkolenie dla animatorów wymian międzynarodowych zakończone sukcesem!

W dniach 6-13 maja w Europejskim Domu Spotkań Nasutów odbyła się druga część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych.
Uczestnicy drugiej części szkolenia przedstawili swoje wyobrażenia pracy jako animator wymian międzynarodowych, a także pracując w międzynarodowych grupach stworzą wizerunek idealnego animatora.
Ponadto wzięli udział w warsztatach m.in. ze sposobów rozwiązywania konfliktów, w grupach  pracowali nad pomysłami na własne projekty międzynarodowe.
Dodatkową atrakcją było zwiedzenie Fundacji Nowy Staw i przyjrzenie się pracy w takiej organizacji. Uczestnicy  mieli również okazję wykorzystania tego, czego nauczyli się podczas pierwszej części szkolenia w Blossin w szkole w Nasutowie podczas pracy z uczniami. Uczestnicy byli  podzieleni na dwie grupy i zorganizowali gry integracyjne i animacje językowe dla uczniów. Całe przedsięwzięcie zostało sfilmowane.
W ostatnich dniach szkolenia uczestnicy zajęli się stroną finansową wniosków, dowiedzieli się, jak przygotować wniosek czy też jak wybrać grupę docelową .

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKInformacja europejska
Dzień Europy w Lublinie

W maju po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Europy. Z tej okazji 9 maja zorganizowaliśmy Europejskie Stoisko Informacyjne, Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego oraz Europejską Grę Miejską.   

Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w kolejnej już edycji symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbyła się 9 maja w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.
Celem symulacji było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.
Zwycięska grupa pojedzie w nagrodę na wycieczką do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowaną przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską.

Europejska Gra Miejska
Dla młodszych (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) przygotowaliśmy grę terenową.
Gra odbyła się w centrum Lublina. Jej uczestnicy mieli za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich związanych z naszym miastem. W tym celu drużyny  musiały odwiedzić instytucje, odnaleźć budynki, porozmawiać z odpowiednimi osobami. Gra rozpoczęła się o godz. 10.30 na europejskim stoisku informacyjnym pod Ratuszem przy Placu Łokietka w Lublinie, a zakończyła się o godz. 12.00 w tym samym miejscu.

Europejskie Stoisko Informacyjne
Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny na stoisko, na którym  można było zasięgnąć informacji na temat Unii Europejskiej i zaopatrzyć się w publikacje i materiały na temat UE oraz wziąć udział w loterii fantowej. Stoisko było rozstawione w centrum Lublina przed Ratuszem na Placu Łokietka w godzinach 8.30. – 13.00. O godzinie 12.00 osobom, które odwiedzą stoisko, został rozdawane żółte kwiaty.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Break the generation gap

22 kwietnia zakończyła się międzynarodowa wymiana medialna w Nasutowie pt. Break the generation gap. Młodzież z Polski, Czech, Anglii, Hiszpanii i Finlandii przez tydzień pracowała wspólnie z grupą seniorek z Dzielnicowego Domu Kultury Węglin.

Tematem wymiany było nawiązanie więzi pokoleniowej między młodzieżą a seniorkami poprzez media. Uczestnicy wspólnie pracowali nad stworzeniem dwóch filmów, bloga i wystawy fotograficznej. W programie wymiany znalazły się warsztaty medialne, wieczory międzypokoleniowe, sesje integracyjne, gra miejska. Świetna atmosfera podczas spotkania pozwoliła na złamanie barier międzypokoleniowych i językowych.
Wymiana zakończyła się wernisażem prac 21 kwietnia w Księgarnio-Kawiarni Spółdzielnia przy ul. Peowiaków 11.
Zapraszamy na blog projektu: generationgap.eds-fundacja.pl

Więcej informacji
Magdalena Gnyp: m.gnyp@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

RCIE Gdańsk
Obchody Dnia Europy w Trójmieście

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku razem z Gdańskim Punktem Europe Direct i Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej” zorganizowało grę miejską Europa w Moim Mieście.
W związku ze świętem Europy przypadającym na 9 maja br., Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Europe Direct Gdańsk oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zorganizowało grę miejską pn. Europa w Moim Mieście.
Europa w Moim Mieście to połączenie happeningu oraz interaktywnej zabawy ulicznej. Ma ona na celu przybliżenie mieszkańcom Pomorza informacji dotyczących różnych aspektów funkcjonowania UE-27,a także propagowanie świadomego obywatelstwa europejskiego w XXI wieku.

Więcej informacji
Agata Birecka: a.birecka@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKInformacja europejska
XII Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich

Pod hasłem "Jeśli nie euro to co?" w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbył się XII Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich.
Organizatorami tegorocznego Zjazdu było Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Punkt Informacyjny Europe - Direct Lublin oraz Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Patronat nad Zjazdem objęła Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

W Zjeździe udział wzięło około 200 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego należących do Szkolnych Klubów Europejskich.  Tegoroczne spotkanie było poświęcone tematyce „Euro” w podwójnym rozumieniu: waluty i mistrzostw Europy w piłce nożnej,  organizowanych w tym roku przez Polskę oraz Ukrainę.
W pierwszej części Zjazdu wystąpiła Pani Ilona Skibińska – Fabrowska, dyrektor lubelskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, która w wygłoszonym wykładzie, przybliżyła  zebranym „Drogę do waluty euro”. Ponadto głos zabrał Pan Krzysztof Babisz, Kurator Oświaty w Lublinie oraz Pan dr Jan Buczma, zastępca dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W drugiej, „sportowej” części spotkania wystąpił Jerzy Rejdych koordynator grup młodzieżowych Budowlanego Klubu Sportowego w Lublinie oraz piłkarze: Konrad Nowak z klubu Wisła Puławy oraz Mateusz Chmielnicki z klubu AZS UMCS Futsal Lublin. Wspomniane osoby zachęcały do czynnego uprawiania sportu oraz aktywnego trybu życia. Na Zjazd została zaproszona także Pani Minister Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki RP. W liście nadesłanym do uczestników Zjazdu wyraziła przekonanie, iż „tego typu inicjatywy pozwolą zaszczepić w młodzieży sportowego ducha, wolę walki, a jednocześnie pozwolą poczuć atmosferę zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej”.

Podczas Zjazdu został rozstrzygnięty konkurs, którego przedmiotem był projekt rewersu przyszłej polskiej waluty euro, przygotowany w dowolnej formie plastycznej. Ponadto zorganizowano dwa konkursy wiedzowe oraz jeden sprawnościowy. Pierwszy z konkursów wiedzowych dotyczył waluty euro, a drugi, prowadzony przez zaproszonych piłkarzy, wiedzy na temat zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Więcej informacji
Andrzej Skorski: a.skorski@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl