Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Popieramy wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspieramy procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie. Promujemy Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. Działamy na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej .


polecamy

TriM 2012 – Hattrick dla Europy to przedsięwzięcie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży nawiązujące do EURO 2012. Jest to turniej piłki ulicznej dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy połączony ze spotkaniami, które służą wzajemnemu poznaniu się i wymianie informacji na temat sąsiednich krajów. Ideą przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na kraje organizujące piłkarskie Mistrzostwa Europy Euro 2012 oraz promowanie trójstronnych projektów młodzieżowych polsko – niemiecko – ukraińskich.

FOTOGALERIA : OTWARCIE - FINAŁ

W przededniu mistrzostw EURO 2012 w Lublinie spotkali się młodzi piłkarze z Polski, Niemiec i Ukrainy, aby grać w piłkę nożną, uczyć się zasad fair play oraz dzielić  z mieszkańcami miasta radość z pierwszej tak wielkiej imprezy sportowej w Polsce.

W DNIACH 03 - 07 CZERWCA 2012 LUBLIN GOŚCIŁ
Mistrzostwa TriM 2012
pod Patronatem Minister Sportu i Turystyki RP oraz Prezydenta Miasta Lublina.

W okresie od marca do czerwca 2012 roku odbyły się regionalne turnieje eliminacyjne w formie trójstronnych spotkań polsko – niemiecko – ukraińskich w 13 miastach w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie (m.in. Hamburg, Kraków, Lipsk, Tarnopol, Wrocław, Berlin).

Zwycięzcy tych rozgrywek zakwalifikowali się do Finału Mistrzostw, który odbył się w Lublinie w przededniu EURO 2012. Organizacja finału została powierzona przez PNWM naszej Fundacji.

W samym Turnieju Finałowym w Lublinie wzięło udział 16 drużyn, łącznie prawie 120 osób (drużyny siedmioosobowe). Program ich wizyty w Lublinie przewidywał zwiedzanie miasta, zajęcia kulturalne i integracyjne oraz rozgrywki piłkarskie.

W dniu 6 czerwca o godzinie 16:00 odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia Finału, w której wzięli udział Patroni Honorowi, Partnerzy, władze Lublina i województwa, media oraz komitet honorowy Mistrzostw. W czasie ceremonii wręczone zaostały puchary wszystkim drużynom, które wzięły udział w lubelskim finale.


PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

SPONSORZY

krowka

Więcej informacji na stronie:
garland

Mistrzostwa w liczbach:

  • 13 turniejów eliminacyjnych w Polsce, Niemczech i na Ukrainie
  • 500 osób bierze udział we wszystkich rozgrywkach turnieju
  • 16 drużyn zakwalifikowało się do Turnieju Finałowego w Lublinie
  • 160 młodych piłkarzy zagrało w lubelskim Finale
  • 300 osób wzięło udział w ceremonii zamknięcia w Lublinie

garland

http://www.facebook.com/trim.dpjw


działy programowe


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

Organizujemy Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Jest to spotkanie 250 młodych liderów z 33 państw UE, Europy Wschodniej i Kaukazu

WIECEJ

CHRZEŚCIJAŃSKI
TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Tydzień to miejsce spotkania organizacji społecznych, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.

WIĘCEJ

INSTYTUT
RYNKU PRACY

Aktywizujemy społeczności lokalne na rzecz rozwoju swojego środowiska, wspieramy rozwój rynku pracy. Prowadzimy analizy i badania naukowe rynku pracy, szkolimy samorządy i instytucje, pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy, rozwijamy ideę ekonomii społecznej, wspieramy imigrantów, emigrantów

WIĘCEJ

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Mobilizujemy młode pokolenie do działania, wspieramy porozumienie i dialog kultur. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży swoją działalnością wspiera współpracę i kontakty międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego.

WIĘCEJ

CENTRUM
MEDIÓW OBYWATELSKICH

Rozwijamy ideę mediów obywatelskich w Polsce, współtworzymy telewizję internetową. Aktywnie wykorzystujemy media obywatelskie w edukacji politycznej. Organizujemy seminaria inicjujące debaty publiczne pomiędzy mieszkańcami Unii Europejskiej.

WIĘCEJ

INFORMACJA EUROPEJSKA

Działamy na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prowadzimy: Eurodesk, RODM Lublin, RODM Gdańsk, Europe Direct Lublin

RODM Lublin RODM Gdańsk

ED Lublin