EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 63 : GRUDZIEŃ 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w GRUDNIU 2011
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowe szkolenie „Acting Youth”
zakończone z wielkim sukcesem!


W dniach 3-10 listopada w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie gościliśmy blisko 20 liderów młodzieżowych z Polski, Rumunii, Estonii, Portugalii, Grecji, Łotwy oraz Portugalii na międzynarodowym szkoleniu „Acting Youth”.
Szkolenie dla liderów młodzieżowych to drugie z kolei wydarzenie w ramach projektu wielodziałaniowego „Towards active participation”, realizowanego w ramach akcji 4.3 programu „Młodzież w działaniu”.
Tym razem grupą docelową byli młodzi liderzy oraz wolontariusze zaangażowani w działalność swoich organizacji w środowisku lokalnym.
Szkolenie rozpoczęło się od sesji poświęconej wzajemnemu zapoznaniu się uczestników oraz integracji. Kolejne warsztaty, dotyczące dynamiki grupowej miały na celu ukazanie uczestnikom, jak przebiegają procesy w nowo tworzącej się grupie oraz jakie role przyjmujemy w określonych sytuacjach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w działaniu” Unii Europejskiej

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

RCIE Lublin
Debata uczniowska dotycząca prezydencji


Nie słabnie zainteresowanie prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej wśród młodzieży.
W dniu 22 listopada 2011 r. w Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie odbyła się debata szkolna poświęcona prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W jej trakcie uczniowie przybliżyli cele prezydencji, przedstawili priorytety i główne problemy, które Polska chciałaby rozwiązać w czasie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Według uczniów są to: edukacja, wyjazdy – wymiana młodzieży, budżet i gospodarka, ekologia, rolnictwo, integracja europejska i kwestia wspólnej waluty – euro.
W debacie uczestniczył także przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, który zaprezentował ciekawy pokaz multimedialny dotyczący prezydencji oraz udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników debaty. W ramach spotkania został przeprowadzony konkurs z wiedzy na temat polskiej prezydencji. Debata była wartościowym przedsięwzięciem edukacyjnym i społecznym. Gimnazjaliści wzbogaci swoją wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej i prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, a także sprawdzili swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, prezentacji własnych poglądów i wsłuchiwania się w rację innych.
Organizatorem debaty był Szkolny Klub Europejski „Copernicus” oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem sprawowali nauczyciele: Andrzej Cabanek, Marian Oszajca.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl
RCIE Lublin - FACEBOOK

RCIE Gdańsk
Inauguracja Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku


Od kilku tygodni działa punkt informacji europejskiej w Gdańsku. To już drugie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (obok Lublina), prowadzone przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.
W dniu 9 grudnia 2011 r., o godzinie 13.00, nastąpiło uroczyste oficjalne otwarcie tej placówki. W spotkaniu inauguracyjnym centrum wzięli udział m.in. Pani Agnieszka Kudlińska Dyrektor Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pani Iwona Guzowska Poseł na Sejm RP, Pan Edmund Wittbrot Senator RP, Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty, Pani Michalina Krzysztoforska przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, Pan Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami międzyrządowymi, Pan Maciej Buczkowski, zastępca dyr. Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska oraz Pani dr Beata Krawczyk – Bryłka prodziekan ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zaproszeni goście, gratulując przedsięwzięcia, wyrazili chęć współpracy z nowo otwartym centrum.
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku powstało w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych „Informacja europejska - 2011”. Działa ono w ramach ogólnopolskiej sieci RCIE posiadającej swoje placówki w większości miast wojewódzkich.

Więcej informacji
Agata Birecka: a.birecka@rcie.gdansk.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Międzynarodowa konferencja młodzieżowa pt. „Udział młodych pracowników – młode europejskie pokolenie na rynku pracy, w związkach zawodowych i w edukacji”


Była to już III konferencja Platformy Młodych Pracobiorców działającej w ramach EZA (Europejskie Centrum ds. Pracobiorców). Konferencje odbywają się co dwa lata, w tym roku po raz pierwszy w Polsce (poprzednio w Brukseli i Porto). Młodzi przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracowniczych i organizacji pozarządowych wymieniali doświadczenia pracując w trzech grupach roboczych oraz dyskutując na forum i słuchając wystąpień zaproszonych gości.
Celem projektu była analiza sytuacji młodego pokolenia na rynku pracy. Jakie szanse mają młodzi ludzie na rynku pracy? Czy młodzi pracujący angażują się w działalność związków zawodowych? Jakie są motywy ich działalności związkowej lub braku tej aktywności? Czy młodzi pracownicy chcą się kształcić? Czy mają możliwości edukacji? Jak można im w tym dopomóc? Jak stworzyć im lepsze możliwości i jak zachęcić ich do większej aktywności?
Konkluzje, do jakich doszli uczestnicy konferencji, nie są zbyt optymistyczne. Młodzi pracownicy rzadko angażują się w związki zawodowe, nie rozumieją ich roli i nie widzą praktycznych korzyści z przynależności do związku. Młodzi Polacy uważają wręcz związki zawodowe za relikt komunizmu. Wyłania się z tego potrzeba modernizacji związków zawodowych ale też zmiany myślenia młodych pracowników. Sytuacja młodzieży na rynku pracy jest szczególnie trudna, pogarsza ją panujący kryzys. Optymizmem napawają nowe rozwiązania edukacyjne stwarzające młodym dorosłym lepsze szanse na rynku pracy jak np. modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce.

Projekt został organizowany we współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA), a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl