EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 62 : LISTOPAD 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LISTOPADZIE 2011
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Międzynarodowa konferencja młodzieżowa pt. „Udział młodych pracowników – młode europejskie pokolenie na rynku pracy, w związkach zawodowych i w edukacji”


Fundacja Nowy Staw jest członkiem międzynarodowej Platformy Młodych Pracobiorców działającej w ramach EZA (Europejskie Centrum ds. Pracobiorców). W dniach 17-20 listopada 2011 w Zegrzu k/Warszawy organizujemy konferencję tej Platformy.

Celem projektu jest analiza sytuacji młodego pokolenia na rynku pracy. Jakie szanse mają młodzi ludzie na rynku pracy? Czy młodzi pracujący angażują się w działalność związków zawodowych? Jakie są motywy ich działalności związkowej lub braku tej aktywności? Czy młodzi pracownicy chcą się kształcić? Czy mają możliwości edukacji? Jak można im w tym dopomóc? Jak stworzyć im lepsze możliwości i jak zachęcić ich do większej aktywności?

Na te pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy III konferencji młodzieżowej Platformy Młodych Pracobiorców.

Konferencja posłuży też do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

W szerszej perspektywie konferencja ma na celu wzmocnienie europejskiego dialogu społecznego poprzez zachęcenie młodych pracowników do angażowania się w działalność związków zawodowych i w działania mające na celu zwiększenie szans młodych osób na rynku pracy.

Projekt został organizowany we współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA), a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Akademia Złota 9
Zapraszamy młodzież do udziału w VII edycji Akademii


Ruszyła kolejna edycja Akademii Złotej 9. Program edukacyjny realizowany jest wspólnie przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw oraz Klasztor Ojców Dominikanów.

Zapraszamy młodzież Lubelszczyzny w wieku średnim (15-21 lat). Akademia Złota 9 jest wyjątkową propozycją edukacyjną dla młodzieży. Program koncentruje się na spotkaniach z mistrzami (debaty), warsztatach, szkoleniach i wyjazdach integracyjnych.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu w soboty o godz. 11.00 w Lublinie przy ul. Złotej 9 (klasztor oo. Dominikanów). Aby otrzymywać informacje o bieżących spotkaniach należy wysłać kontakt mailowy na adres: zlota9@eds-fundacja.pl.
Najbliższe spotkanie na Akademii – 19 listopada 2011 r. godz. 11.00.

W dniach 3-4 grudnia 2011 r. zapraszamy na wyjazd rekolekcyjny do Nasutowa (koszt. 10 zł).

Więcej informacji www.zlota9.pl


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Wartości w pracy i działalności związkowej


W dniach 9-15 października zorganizowaliśmy kurs dla młodych związkowców z Polski, Hiszpanii i Portugalii. Tematem kursu była etyka pracy i działalności związkowej.

aKonflikty wartości, aksjologia pracy, liberalizm i kapitalizm wobec pracy, prawa człowieka a prawa socjalne, państwo minimalne a państwo opiekuńcze, specyfika negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe, skuteczność a etyka w negocjacjach, aksjologia Unii Europejskiej w kontekście problematyki praw pracowniczych – te zagadnienia poruszane były na szkoleniu.

W szkoleniu udział wzięło 20 młodych związkowców z NSZZ „Solidarność”, Union Sindical Obrera z Hiszpanii i z organizacji Fidestra z Portugalii.
Kurs trwał 5 dni, był to czas intensywnej nauki i wymiany doświadczeń; podczas zajęć teoria mieszała się z ćwiczeniami praktycznymi.

Kurs ten był już czwartym z cyklu międzynarodowych szkoleń dla młodych związkowców.

Projekt został organizowany we współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA), a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Marta Jedrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


Instytut Rynku Pracy
Rekrutacja do projektu „Czas na aktywność” rozpoczęta


Zapraszamy osoby niepełnosprawne, niepracujące, zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego.

Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy: możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych i komputerowych, pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne oraz płatne staże.

Projekt „Czas na aktywność” współfinansowany jest ze środków EFS.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na stronie www projektu:
oraz w biurze projektu Białystok, ul. Warszawska 52/25 II piętro.

Więcej informacji
Małgorzata Jurkowicz - Kuczyńska: m.kuczynska@eds-findacja.pl
Instytut Rynku Pracy - FACEBOOK
Informacja europejska
Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego


Kongres odbył się w dniach 21-23 października 2011 r. w dawnych warsztatach samochodowych w Lublinie oraz w hotelu Mercure.

aW Kongresie wzięli udział artyści, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów. Kongres był ważną częścią szerszego, wieloletniego projektu „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”, realizowanego przez Miasto Lublin we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie i Fundacją Trans Kultura. Partnerami projektu były: Miasto Lwów, Miasto Tbilisi, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Polski w Mińsku, Instytut Polski w Bukareszcie. Partnerem wspierającym przedsięwzięcie był Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. Obsługę medialną zapewnił zespół europeanweb.tv.

Uczestnicy kongresu postulowali m.in. utworzenie Karty kultury dla Białorusi, która wspierałaby kulturę białoruską i prezentowała kulturę zagraniczną na Białorusi przez kraje Partnerstwa i Unię. Jej tekst ma być sformułowany jeszcze w tym roku. Uczestnicy postulowali także utworzenie Funduszu Kulturalnego Partnerstwa Wschodniego wzorowany na Funduszu Wyszehradzkim, ma służyć finansowaniu wspólnych przedsięwzięć kulturalnych. Pieniądze mają pochodzić ze składek państw Partnerstwa oraz państw Unii Europejskiej zainteresowanych współpracą.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski@eds-fundacja.pl
RCIE Lublin - FACEBOOKProjekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskie
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowe szkolenie dla liderów młodzieżowych „Acting Youth” już niebawem w Nasutowie!


W dniach 3 – 10 listopada w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się międzynarodowe szkolenie dla liderów młodzieżowych zatytułowane „Acting Youth”. Jest to kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu wielodziałaniowego.

30 września zakończyliśmy z sukcesem pierwsze szkolenie dla pracowników młodzieżowych „Activate Youth”. Nie zwalniając tempa, rozpoczynamy prace nad drugim międzynarodowym szkoleniem. „Acting Youth” to spotkanie realizowane w ramach projektu wielodziałaniowego z Akcji 4 programu „Młodzież w działaniu” i jest ono skierowane do młodych, ambitnych osób, aktywnie działających w swoich środowiskach lokalnych, posiadających już pewne doświadczenie w realizowaniu projektów lokalnych oraz międzynarodowych. Podczas szkolenia uczestnicy:
  • Zdobędą wiedzę na temat realizowania projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz dowiedzą się, w jaki sposób uczestniczyć w realizacji projektu na każdym z jego etapów;
  • Wezmą udział w warsztatach dotyczących takich zagadnień jak: umiejętności liderskie, zdolności komunikacyjne, wykorzystanie mediów w realizacji projektów młodzieżowych;
  • Będą pracować nad mini projektami, które zrealizują w swoich krajach, przy pomocy swoich mentorów i pracowników młodzieżowych

W szkoleniu weźmie udział blisko 20 osób z 7 państw: Estonii, Rumunii, Łotwy, Włoch, Grecji, Portugalii oraz Polski. Szkolenie jest prowadzone przez trenerów z Włoch.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Projekt „Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech” zakończony!


W dniach 23-29 października w Nasutowie odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, którego tematyką była sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce jak i w Niemczech. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Lublinie, a także młodzież ze szkoły OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen z Berlina.

aSpotkanie było wspólną inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw w Lublinie oraz organizacji DGB Jugendbildungsstaette we Flecken-Zechlin. Celem spotkania było porównanie sytuacji gospodarczej zarówno w Polsce jak i w Niemczech, a także zainteresowanie młodzieży tematyką ekonomiczną.

Młodzież z obu krajów miała okazję pracować w międzynarodowych grupach, a także brać czynny udział w warsztatach tematycznych. Bardzo ciekawym doświadczeniem było zwiedzenie Przedsiębiorstwa Instal, mieszczącego się przy ul. Lucyny Herc 9.

Młodzież miała okazję porozmawiać z prezesem firmy, zapytać jak wygląda praca w tego typu przedsiębiorstwie, jakie prawa i obowiązki posiadają pracownicy itp. Uczestnicy dowiedzieli się również, że firma oferuje praktyki zawodowe zarówno dla studentów, jak i dla uczniów klas o profilach zawodowych.

Młodzież odwiedziła także Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, gdzie m.in. dowiedziała się o szkoleniach, z których mogą korzystać bezrobotni. Niemieccy uczestnicy mieli także okazję odwiedzenia Zespołu Szkół Nr 1, do którego uczęszczają polscy uczestnicy. Także w czasie wolnym uczestnicy mieli zapewnionych wiele atrakcji, m.in. wieczór narodowy organizowany przez grupę polską, na którym niemieccy uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda polskie wesele i spróbować specjałów polskich, oprócz tego ognisko i kręgle.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl