EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 53 : MARZEC 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy marcowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MARCU 2011

Instytut Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenia dla organizacji pozarządowych

Wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej zapraszamy na szkolenia dla organizacji pozarządowych. Cykl obejmuje trzy szkolenia z zakresu zarządzania zasobami, promocji i finansów w organizacjach pozarządowych. Terminy i inne terminy znajdują się w załącznikach w witrynie internetowej.

Więcej informacji
Anna Moskwa: a.moskwa@irp-fundacja.pl

Centrum Mediów Obywatelskich , European Web-TV
TASTE Your Culture

Już dziesiątego marca kolejne wydanie magazynu kulturalnego Taste. Zapraszamy do obejrzenia najnowszego magazynu kulturalnego Taste, który ukaże się na stronie http://europeanweb.tv/program/taste , już 10 marca. Na stronie można również znaleźć poprzednie wydania magazynu.

Więcej informacji
Magda Gnyp: m.gnyp@eds-fundacja.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Prezydencja na wyciągnięcie ręki
Mamy zaszczyt poinformować Państwa o rozpoczęciu projektu pt. „Prezydencja na wyciągnięcie ręki”. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy stronę internetową (www.prezydencja2011.org), na której będziemy informować o naszych działaniach, a także zamieszczać najświeższe informacje dotyczące Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Więcej informacji
Andrzej Skórski: a.skorski.rcie.lublin.plInstytut Rynku Pracy
Szkolenia zawodowe w ramach projektu „Pracujący absolwent”
Rozpoczęły się szkolenia zawodowe „Księgowość”, „Zarządzanie projektami europejskimi”, „Grafika komputerowa i tworzenie stron www”, „Administracyjno-biurowe”, „Marketing”.
Zakończyło się indywidualne poradnictwo zawodowe (2 sesje). 90 osób stworzyło Indywidualny Plan Działania oraz opracowało CV, LM. 14 lutego 2011 roku ruszyły pierwsze szkolenia zawodowe „Księgowość”, „Zarządzanie projektami europejskimi”, w dniu 21 lutego 2011 roku do osób, biorących udział w szkoleniach zawodowych dołączyła grupa „Grafika komputerowa i tworzenie stron www”. 28 lutego szkolenia rozpoczęły grupy „Administracyjno-biurowa” oraz „Marketing”. Jednocześnie uczestnicy projektu są w trakcie poszukiwania miejsc odbywania staży zgodnie z tematyką szkoleniową.

Więcej informacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: o.shnayder@eds-fundacja.pl


Akademia Złota 9
Debata na Złotej
26 lutego 2011 r. w sali unii w klasztorze o.o. Dominikanów w Lublinie przy ul. Złotej 9. odbyła się debata poświęcona przyszłości Lubelszczyzny, w której wzięli udział: Henryka Strojnowska, Wicewojewoda Lubelska; Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Debaty odbywają się przynajmniej raz w miesiącu w ramach programu obywatelskiego Akademia Złota 9. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności młodzież w wieku licealnym do uczestnictwa w proponowanych wydarzeniach.

Więcej informacji
Witryna Akademii Złota 9
Łukasz Pietka: l.pietka@irp-fundacja.plEurope Direct Lublin
Spotkanie otwarte na temat Europejskiego Roku Wolontariatu
16 lutego 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się spotkanie otwarte połączone z warsztatami na temat działalności woluntarystycznej w społeczności lokalnej, realizowane w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, przedstawiciele młodzieżowej Rady Miasta, wychowankowie Bursy nr 3 w Lublinie oraz młodzież i osoby dorosłe z regionu. Warsztaty miały na celu promowanie aktywnych postaw obywatelskich i zaangażowania woluntarystycznego szczególnie młodych ludzi w społeczności lokalnej m. in. poprzez zapoznanie uczestników z ideą Europejskiego Roku Wolontariatu.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.plProjekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Postaw na Inicjatywę!!!
Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, już po raz kolejny zorganizował szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu". W szkoleniu udział wzięli członkowie nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariusze oraz młodzi ludzie z województwa lubelskiego. Pierwsze z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu” było w głównej mierze poświęcone Inicjatywom Młodzieżowym, czyli Akcji 1.2. W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty grup młodych ludzi dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.plProjekt jest współfinansowany
ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Międzynarodowe Szkolenie „Be Coordinator!”
odbyło się w Nasutowie!!

W dniach 21-27 lutego 2011 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się międzynarodowe szkolenie dla liderów młodzieżowych oraz koordynatorów projektów międzynarodowych „Be coordinator!” Szkolenie było adresowane do wszystkich osób, które posiadają doświadczenie w międzynarodowej współpracy młodzieży ale nie są jeszcze gotowe do prowadzenia własnych projektów. Wzięli w nim udział liderzy oraz pracownicy młodzieżowi z Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii, Portugalii oraz Bułgarii.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl