EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 52 : STYCZEŃ 2011
Szanowni Państwo,
Przesyłamy styczniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w STYCZNIU 2011

Instytut Rynku Pracy
Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy:
„Czas na przedsiębiorczość”

Osoby bezrobotne i pracujące z terenu całego województwa lubelskiego, chcące założyć działalność gospodarczą zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na przedsiębiorczość”.W szczególności zapraszamy:
- kobiety
- osoby do 24 roku życia
- osoby zamieszkałe na terenach wiejskich
W projekcie NIE MOGĄ wziąć udziału osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:
- indywidualne doradztwo i konsultacje
- szkolenia z podstaw przedsiębiorczości
- szkolenia specjalistyczne
- dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 20 osób
- wsparcie pomostowe
Przyjmowanie zgłoszeń w dniach 25 – 28 stycznia 2011r.

Więcej informacji
Witryna internetowa projektu
Katarzyna Kańczugowska: k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Nowa formuła wolontariatu w Fundacji Nowy Staw

Wraz z nowym rokiem Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wychodzi z nową ofertą do wolontariuszy. Już wkrótce rozpoczynamy realizację nowych projektów, wymian, konferencji lokalnych i międzynarodowych, przy których będziemy potrzebowali pomocy wolontariuszy. Aby uatrakcyjnić ofertę programową postanowiliśmy wprowadzić nową jakość do pracy z wolontariuszami.

12 stycznia odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie wolontariuszy EDS-FNS. Podczas spotkania dokonaliśmy krótkiego podsumowania projektów młodzieżowych, które miały miejsce w 2010 roku oraz przedstawiliśmy kalendarz programowy na najbliższe miesiące.
Od tego roku EDS – FNS chce, aby współpraca z wolontariuszami przebiegała bardziej zadaniowo i projektowo. Co to znaczy? Wprowadziliśmy rozróżnienie pomiędzy dwa działy, w ramach których można się angażować i działać:
Międzynarodowa Współpraca Młodzieży – chodzi tu o projekty międzynarodowe realizowane przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży: międzynarodowe wymiany młodzieży, seminaria i szkolenia międzynarodowe, inicjatywy lokalne itd. W tym dziale każdy z Was będzie miał szansę stworzyć swój własny projekt wymiany czy inicjatywy i nauczyć się zarządzania projektem: od fazy przygotowania wniosku aż do jego realizacji i rozliczenia oraz ewaluacji.
Edukacja obywatelska – w tym dziale każdy zainteresowany będzie miał szansę wziąć udział w szkoleniu dotyczącym na przykład wolontariatu, pomóc przy organizacji konferencji czy poprowadzić lekcję europejską w szkole.
Na stronie EDS-FNS znajduje się krótki formularz rejestracyjny. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie formularza – po naciśnięciu opcji SUBMIT – zostanie on automatycznie wysłany do nas. Następnie osoby zajmujące się poszczególnymi działami programowymi skontaktują się z zainteresowanymi z informacjami na temat bieżących działań i zaproponują działanie, w jakie można się włączyć.

Uruchomiliśmy także adres mailowy: wolontariusz@eds-fundacja.pl, na który możecie kierować wszelkie pytania, uwagi, spostrzeżenia.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl


Instytut Rynku Pracy
Trwa nabór do II edycji szkoleń w ramach projektu
„Kariera młodych w Twoich rękach”

W związku realizacją projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” trwa nabór do drugiej edycji szkoleń.
W chwili obecnej zajęcia rozpoczęła już grupa: Profilaktyka – poziom zaawansowany.
We wszystkich pozostałych grupach są jeszcze wolne miejsca.
W styczniu rozpoczęliśmy także realizację szkoleń z zakresu „Wykorzystania ICT w procesie nauczania” dla grup z I Edycji.
Szczegółowe informacje na temat nowości w projekcie na stronie projektu:
http://www.irp-fundacja.pl/kariera_mlodych/index.php

Więcej informacji
Witryna internetowa projektu

Magdalena Soprych: m.soprych@eds-fundacja.pl
Instytut Rynku Pracy
Indywidualne poradnictwo zawodowe
Zakończyły się warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych. Obecnie trwa indywidualne poradnictwo zawodowe.
Część osób już ukończyła dwie sesje indywidualnego poradnictwa zawodowego, na których tworzony był Indywidualny Plan Działania oraz opracowywane były dokumenty aplikacyjne poszczególnych osób. Indywidualne poradnictwo zawodowe trwać będzie jedynie do końca stycznia 2011 roku.
Następnym działaniem w celu wsparcia beneficjentów ostatecznych projektu będą szkolenia zawodowe, podczas których uczestnicy projektu zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu, który sobie wybrali zgłaszając się do projektu.

Więcej informacji
Olena Shnayder/Beata Mroczka: o.shnayder@eds-fundacja.pl

Centrum Mediów Obywatelskich
TASTE Your Culture
TASTE Your Culture to telewizyjny magazyn kulturalny, który tworzą wolontariusze Fundacji Nowy Staw. Co miesiąc staramy się przybliżyć najważniejsze wydarzenia kulturalne w Lublinie. Chcemy aktywnie włączyć się w działania przybliżające nasze miasto do otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
Nasi reporterzy są wszędzie tam gdzie dzieje się coś ciekawego. Relacje pojawiają się w działach tematycznych takich jak „człowiek kultury” - przeprowadzilismy wywiad z panią Marią Pietruszą-Budzyńską prezesem Fundacji Teatroterapia Lubelska, relacjonujemy festiwale - Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, pokazy filmowe czy koncerty. Chcemy żeby każdy z mieszkańców Lublina czynnie włączył się w życie miasta, był dobrze poinformowany co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu.
Jeżeli chcesz być na bieżąco koniecznie oglądaj TASTE, znajdziesz go zawsze na naszej stronie internetowej http://europeanweb.tv/program/lublin
Już teraz możecie obejrzeć repotraż z Mikołajków Folkowych i Wigilii Starego Miasta. Najnowszy odcinek magazynu
http://europeanweb.tv/video/315/taste_12_10

Więcej informacji
Magda Gnyp: m.gnyp@eds-fundacja.plProjekt współfinansowany
ze środków
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
„Zjednoczeni w różnorodności – wielokulturowy Lublin”
Europejski Dom Spotkań w Nasutowie już po raz kolejny miał okazje gościć u siebie w terminie 27.12.2010- 03.01.2011 uczestników międzynarodowej wymiany sylwestrowej pt. „Zjednoczeni w różnorodności – wielokulturowy Lublin”.
Wraz z długoletnim niemieckim partnerem Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V. oraz białoruskim partnerem Stowarzyszeniem Dziedzich Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zorganizowała polsko-niemiecko-białoruską wymianę młodzieży połączoną z wspólną zabawą sylwestrową.
Podczas projektu uczestnicy mieli okazje zwiedzić miejsca związane z wielokulturowością Lublina- Ośrodek Bramę Grodzką- Teatr NN, kościół ewangelicki oraz cerkiew przy ul. Ruskiej w Lublinie. Ponadto podczas pobytu w Lublinie młodzi Polacy, Niemcy i Białorusini wspólnie zwiedzali obóz koncentracyjny na Majdanku, a także wzięli udział w tematycznym warsztacie przygotowanym przez niemiecką wolontariuszkę. Będąc w Lublinie uczestnicy w grupach narodowo mieszanych rozwiązywali zadania gry miejskiej odkrywając przy tym nieznane zakątki Lublina i historie miasta.
Uwieńczeniem wymiany była zabawa sylwestrowa w stylu retro do białego rana.

Więcej informacji
Jacek Lis: j.lis@eds-fundacja.pl


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl