EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 67 : MARZEC 2012
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w MARCU 2012
Akademia Złota 9
Debata Młodzieży Lubelszczyzny
z udziałem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego

Akademia Złota 9 – Szkoła Służby Obywatelskiej – prowadzona przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, była głównym organizatorem debaty Młodzieży Lubelszczyzny z udziałem Prezydenta RP.

a

W spotkaniu, które odbyło się 12 marca 2012 r. w Klasztorze Dominikanów przy ul. Złotej 9, uczestniczyło ponad 150 osób. Aula Magna wypełniona została po brzegi licznie przybyłą młodzieżą – słuchaczami Akademii Złota 9. W spotkaniu uczestniczyli również założyciele Akademii - o. Ludwik Wiśniewski OP, Tomasz Różniak i Sergiusz Kieruzel z Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
W dyskusji młodzieży z Prezydentem Komorowskim poruszone kwestie dotyczyły m.in. istoty autorytetu i ideowości w życiu społecznym, polityki zagranicznej, polityki społecznej, edukacji, bezrobocia, rodziny oraz promocji Lubelszczyzny. Na zakończenie młodzież złożyła na ręce Prezydenta tablicę zasad młodego pokolenia, którymi młodzi deklarują się kierować w swojej służbie publicznej.
Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Minister Sławomir Rybicki, Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, dyrekcje i nauczyciele szkół uczestniczących w debacie oraz akredytowane media.
Wspólnym zdjęciem oraz wpisem do księgi pamiątkowej Prezydent Bronisław Komorowski zakończył spotkanie ze słuchaczami Akademii Złota 9.

Więcej informacji
Łukasz Piętka: l.pietka@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

J.E. Abp. Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski będzie Honorowym Gościem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
W sobotę 24.03.2012r. w Nasutowie, Metropolita Lubelski spotka się z młodzieżą Lubelszczyzny skupioną w Akademii Złota 9 – Szkole Służby Obywatelskiej, prowadzonej przez Fundację. Spotkanie ma charakter rekolekcyjny. W programie zaplanowano konferencje i dyskusje, ale ważnym momentem będzie wspólna Msza Św. czy nocna Droga Krzyżowa z pochodniami. 

Dodatkowe informacje: www.zlota9.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Warsztaty aktywizacyjne "Akcja - Aktywacja!" zakończone.

Z dumą możemy oznajmić, że wszystkie cele, które zostały założone na warsztatach aktywizacyjnych, zostały zrealizowane. Uczestnicy przyjęli warsztaty z dużym entuzjazmem oraz zainteresowaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z warsztatów oraz przewodnikiem od młodzieży dla młodzieży, który dostępny jest pod linkiem: http://youth4youth.pl/przewodnik
Wszystkim uczestnikom warsztatów życzymy powodzenia w swoich przyszłych działaniach projektowych!

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Jednodniowe szkolenie na temat programu „Młodzież w działaniu”

Podczas jednodniowego szkolenia w dniu 18 lutego 2012 r. uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami programu "Młodzież w działaniu", wnioskiem o dofinansowanie oraz poznali dobre praktyki związane ze współpracą z programem. Ponadto na szkoleniu zostały szczegółowo przedstawione zmiany w Programie na 2012 rok.
W szkoleniu wzięły udział osoby z województwa lubelskiego nieposiadające doświadczenia w realizacji projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”, osoby pracujące z młodzieżą – nauczyciele, pedagodzy, członkowie organizacji pozarządowych a także liderzy młodzieżowi i członkowie nieformalnych grup młodzieży.

Więcej informacji
Eliza Iwan: e.iwan@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Informacja Europejska
„Bądź przedsiębiorczy” – możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą

Kolejny raz zorganizowaliśmy szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak założyć działalność gospodarczą i jak pozyskać środki europejskie na jej otwarcie. Szkolenie obejmowało zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych oraz prezentację dobrych praktyk. Po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Organizatorem szkolenia był Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Instytut Rynku Pracy
MY PLACEMENT- alternatywy są wśród nas!

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu MY-PLACEMENT- alternatywy są wśród nas! Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ( procesy modernizacyjne, likwidacja stanowiska pracy, problemy finansowe pracodawcy) w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie.

a

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość przekwalifikowania bądź uzupełnienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez odbyte szkolenia zawodowe. Otrzymają również wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego. Odbędą 4-miesięczne staże zawodowe, a uczestnicy zainteresowani otworzeniem własnej działalności gospodarczej otrzymają bezzwrotną dotację. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej szczegółów na stronie www.irp-fundacja.pl/mp. Oraz w biurze projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94/317

Więcej informacji
Monika Kowalska: m.kowalska@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Across the border.
Polsko-niemieckie szkolenie dla animatorów wymian międzynarodowych

W dniach 18-25 marca w Jugendbildungszentrum Blossin odbędzie się pierwsza część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich wymian młodzieży.
Uczestnicy pierwszej części szkolenia przedstawią swoje doświadczenia i wyobrażenia pracy jako animator wymian międzynarodowych, a także podczas zajęć w międzynarodowych grupach stworzą wizerunek idealnego animatora. Wezmą udział w warsztatach m.in. z zakresu komunikacji i kompetencji międzykulturowej, pracy w zespole międzynarodowym, pedagogiki przeżyć, dynamiki grupy, sposobów rozwiązywania konfliktów. Ponadto dowiedzą się jak przygotować i przeprowadzić dobry warsztat krok po kroku.
Druga część szkolenia odbędzie się w terminie 6-13.05.2012 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.   Serdecznie zachęcamy do udziału.

Więcej informacji
Sylwia Jezierska: s.jezierska@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Informacja europejska
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
rozszerza swoją ofertę szkoleniową na Straż Graniczną.

Przedsiębiorcy, bezrobotni, przedstawiciele NGO, samorządowcy, rolnicy – takie grupy już szkoliliśmy z funduszy unijnych. W marcu organizujemy pierwsze tego typu szkolenie dla Straży Granicznej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są ogólne zasady współfinansowania projektów ze środków unijnych oraz jak przygotować projekt wg standardów unijnych (metodyka PCM). Ponadto poznają zasady pisania wniosku aplikacyjnego i załączników oraz wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy szkolenia będą też mieli możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin.

Więcej informacji
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl