POINFORMUJ ZNAJOMYCH

12 MARZECA 2012

Debata Młodzieży Lubelszczyzny
z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

a

Spotkanie zorganizowała Akademia Złota 9 – Szkoła Służby Obywatelskiej przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. W debacie Młodzieży Lubelszczyzny z udziałem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego uczestniczyło ponad 150 osób. Aula Magna w Klasztorze Dominikanów wypełniona była po brzegi. Licznie przybyła młodzież – słuchacze Akademii Złota 9, absolwenci oraz delegacje uczniowskie szkół Lubelszczyzny. Podczas dyskusji obecni byli również założyciele Akademii - O. Ludwik Wiśniewski OP, Tomasz Różniak – Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Sergiusz Kieruzel.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W dyskusji padało mnóstwo pytań z sali dotyczących młodego pokolenia ale nie tylko. Poruszone kwestie dotyczyły m.in. polityki zagranicznej, wyboru autorytetu, edukacji, bezrobocia, promocji rodziny i Lubelszczyzny. Dyskusję zdominowała jednak tematyka nowelizowanej ustawy emerytalnej – pytanie to wracało trzykrotnie. Uczestnicy debaty dali wyraz troski o sprawy młodego pokolenia - nie tylko biernie zadając pytania. Na zakończenie młodzież złożyła na ręce Prezydenta złotą tablicę zasad młodego pokolenia, którymi młodzi deklarują się kierować w swojej służbie publicznej . Spotkanie miało charakter zamkniętej debaty Prezydenta z młodzieżą, którą prowadzili absolwenci Akademii Złota 9 – Adela Kulesza i Michał Południok.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Na spotkaniu byli obecni również Minister Sławomir Rybicki, Prezydent Lublina - Krzysztof Żuk,
Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz oraz dyrekcja i nauczyciele szkół uczestniczących w debacie:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie
 • Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego
 • I Liceum Ogólnokształcące im. W Broniewskiego w Świdniku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie
 • Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
 • Społeczne Gimnazjum im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku
 • Gimnazjum nr 1 w Łukowie

Wspólnym zdjęciem oraz wpisem do księgi pamiątkowej Prezydent zakończył spotkanie z Akademią.
Uczestnicy debaty otrzymali pamiątkowe podziękowania oraz upominki od Kancelarii Prezydenta RP.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Foto: Aleksander Wolak www.aleksanderwolak.com

Debata odbyła się 12 marca 2012r. w Klasztorze Dominikanów przy ul. Złotej 9.
Akademia Złota 9 dziękuje wszystkim za udział w debacie i zaprasza na kolejne spotkania w ramach Szkoły Służby Obywatelskiej.

a

Aby otrzymywać informacje o spotkaniach należy wysłać swój adres mailowy na zlota9@eds-fundacja.pl

Następne spotkanie 24 marca 2012r. w Nasutowie k/Lublina
Gościem Akademi będzie J.E. Abp. Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski
Zapraszamy !O DEBACIE NAPISALI :


a

Anna Gawrońska -
relacja ze spotkania z Prezydentem Bronislawem Komorowskim

Spotkanie rozpoczęło się tuż przed godziną 11 od przedstawienia idei Akademii Złotej 9 przez prowadzących debatę absolwentów Akademii - Adelę Kuleszę oraz Michała Eryka Południoka. W czasie wprowadzenia do spotkania głos zabrali również słuchacze Akademii, m. in. Konrad Guz i Jacek Kolaniak, którzy po krótce opowiedzieli o tym jak do naszej Szkoły Służby Obywatelskiej trafili, jak Akademia ich kształtuje oraz jak łączy i integruje młodzież.

Następnie Ojciec Ludwik przedstawił Gościa, podkreślając, że jest to człowiek służby, nie kariery. Prezydent podziękował ojcu za kontynuację kształcenia przyszłych elit na mądrych i kompetentnych ludzi służby, których nasz kraj potrzebuje, oraz podkreślił to, że ludzi dobrych i mądrze odważnych poznajemy w sytuacjach ciężkich.

Pytań z Sali było sporo, jako pierwsi pytania zadawali słuchacze Akademii. Na pytanie dotyczące polityki prorodzinnej Polski - Prezydent opowiedział, że chęć posiadania dzieci nie jest związana z polityką państwa, lecz z własnymi priorytetami. Porównał posiadanie dzieci do posiadania wielkiego skarbu.

Spytany o potencjał Lubelszczyzny i o to jak on sam zamierza promować nasz region, powiedział, ze chociażby jego wizyta jest swego rodzaju promocją, a jako główne cele dla Lubelszczyzny wskazał przede wszystkim, powrót do historycznej roli Lublina, jako Bramy łączącej Wschód z Zachodem. Jak również wyrównanie poziomu życia w regionie do poziomu Zachodu kraju. Zachęcał przy tym o ubieganie się o różnego rodzaju dotacje i pomoc od państwa.

Słuchaczy Akademii interesowała również opinia Prezydenta dotycząca autorytetów. Jako autorytet moralny dla  niego wskazał pokolenie swoich rodziców oraz dziadków, jako polityczny -Tadeusza Mazowieckiego, który pomógł mu ewoluować z radykalnego rewolucjonisty do odpowiedzialnego urzędnika państwowego, który nie nagłym przewrotem, lecz w przemyślany sposób zmienia sytuacje polityczną państwa.

Na pytanie o bezrobocie wśród młodego pokolenia-  Prezydent zapowiedział iż w związku ze spadającym odsetkiem narodzin i starzejącym się społeczeństwem będzie stopniowo przybywać miejsc pracy, a ubywało ludzi w wieku produkcyjnym przez co utworzy się deficyt pracowników. Podkreślił również, że  mamy  dodatni rozwój gospodarczy, który stawia Polskę w czołówce Europy, a skoro bezrobocie jest jego pochodną to możemy wnioskować, iż w miarę dalszego wzrostu PKB, bezrobocie będzie spadać. Podkreślił jednak, że pod względem zamożności na razie doganiamy tę „Starą Europę” w przeciągu kilku lat powinniśmy przegonić Grecję, a na przestrzeni najbliższych dwóch dekad, uplasujemy się w połowie stawki Europy.

Pytania dotyczyły również polityki zagranicznej Polski w obliczu wyborów prezydenckich we Francji, USA i Rosji oraz dołączenia do Konstytucji RP rozdziału dotyczącego Unii Europejskiej. Prezydent przypomniał, że polityka zagraniczna powinna być ciągła, bez względu na osobę zajmującą urząd głowy państwa. Prezydent podkreślał że Polska spełniła już cele, które postawiła sobie na początku lat 90, czyli dołączenie do Unii Europejskiej, Paktu Północno-Atlantyckiego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, wskazując jako teraźniejszy cel ulepszenie swej pozycji w tych organach. Odnosząc się do pytania dot. Nowego rozdziału w Konstytucji powiedział, że potrzebne jest uregulowanie działalności Państwa Polskiego w organach Unii oraz klarowne przepisy dotyczące ewentualnego wycofania się ze Wspólnoty.

Zapytany o rolę skarbu państwa w gospodarce przypomniał o tym, że zadaniem władz jest odchodzenie od socjalizmu, nie powrót do niego. Uwagę na temat ciągłych waśni wśród polityków skwitował winą obecnego pokolenia rządzącego, które swoją niekompetencję zastępuje agresją.

W spotkaniu oprócz słuchaczy Akademii Złota 9, udział wzięła młodzież wydelegowana z trzynastu szkół  Lubelszczyzny oraz władze samorządowe, w tym Prezydent Lublina -Krzysztof Żuk, który zapowiedział swą wizytę w Akademii na kwiecień b. r.

Najbliższe spotkanie już 24 marca w Nasutowie,
a gościem tym razem będzie oczekiwany równie długo -  Abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski.

a

facebook

aDO POBRANIA - ZDJĘCIA GRUPOWE W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI