EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 26 : GRUDZIEŃ 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy grudniowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w GRUDNIU 2008
Spotkanie wspierane jest przez Program
„Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl
Międzynarodowa sieć Platforma w Nasutowie
Od 3 do 6 grudnia 2008 odbywało się w Nasutowie międzynarodowe spotkanie członków Platformy. Platforma jest nieformalną strukturą wspierającą mobilność młodych. W roku 2008 przewodnictwo w Platformie sprawuje Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
Platforma powstała w roku 1986 i pierwotnie skupiała władze regionów i miast z Europy. Członkowie Platformy organizowali międzynarodowe spotkania i seminaria młodzieży o bardzo różnorodnej tematyce. Samorządy zajmowały się promocją inicjatyw w regionie, praktyczną realizacją obozów zajmowały się podmioty współpracujące z samorządem, głównie organizacje pozarządowe, a czasami same samorządy. Aktualnie cel i struktura Platformy pozostaje taka sama, zwiększyła się tylko ilość członków, a tym samym ilość podejmowanych inicjatyw. Platforma nadal organizuje międzynarodowe spotkania i warsztaty młodzieży, programy międzynarodowego wolontariatu, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą lokalnie lub przy realizacji wymian międzynarodowych.
Aktualnie w pracach Platformy uczestniczą w charakterze członków przedstawiciele 17 państw (Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Irlandia, Lichtenstein, Łotwa, Luksemburg, Polska, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Rosja), obserwatorów 4- Turcja, Grecja, Francja, Serbia. Na grudniowym spotkaniu przyjęci zostali przedstawiciele Słowacji i kolejny reprezentant Rosji. Każdego roku Platforma organizuje ponad 25 międzynarodowych spotkań młodzieży i wolontariatów.
Spotkanie w Nasutowie k/Lublina poświęcone było podsumowaniu współpracy w roku 2008 i zaplanowaniu przedsięwzięć na kolejny rok. W roku 2008 zostały zorganizowane między innymi: polsko- belgijskie warsztaty żonglerskie w Polsce, międzynarodowy obóz konny w Czechach, międzynarodowe warsztaty archeologiczne w Belgii, międzynarodowe warsztaty taneczne w Łotwie.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Tomasz Różniak : t.rozniak@eds-fundcja.pl

Akademi@ Demokracji -
podręcznik kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży
Zachęcamy do zapoznawania się i zamawiania publikacji „Akademi@ Demokracji. Podręcznik kształcenia obywatelskiego i politycznego młodzieży”. Podręcznik ten ma jest odpowiedzią na takie problemy współczesnej Polski, jak małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży w życie publiczne. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne w szkołach ponadpodstawowych a także dla osób prowadzących zajęcia w ramach nieformalnego kształcenia młodzieży (m.in. w ramach programów edukacyjnych organizacji pozarządowych).
Scenariusze pogrupowane są w 6 modułów tematycznych: Prawa człowieka, Społeczeństwo obywatelskie, Demokracja, Europa, Globalizacja, Wielokulturowość i współczesne problemy globalne oraz Projekt, w każdym z modułów znajduje się 5 scenariuszy. Każdy scenariusz można zrealizować w dwu wariantach czasowych – 45 i 90-minutowym.
Podręcznik można zamawiać wysyłając email na adres: eds@eds-fundacja.pl. Jedna osoba/instytucja może zamówić maksymalnie 5 sztuk. Koszty wysyłki pokrywa zamawiający (wysyłamy za pobraniem pokrywającym koszty wysyłki). W treści emaila prosimy o zaznaczenie ilości zamawianych sztuk oraz adresu, na który mamy wysłać publikację.
Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jacek Białas : j.bialas@eds-fundacja.pl
logo
Rusza nowy magazyn webTV diverCITY
Centrum Mediów Obywatelskich
Start nowego magazynu telewizyjnego diverCITY oraz produkcja dwóch innych magazynów: TV diverCITY i Świadkowie wojny to główne wydarzenia pokazu finałowego projektu Free Media Bridges, który odbył się w grudniu w Lublinie.
Młodzież z Lublina wspólnie z młodzieżą z miast partnerskich z Münster (Niemcy), Łucka (Ukraina) oraz z Białorusi, Gruzji i Francji pracowała w jednym zespole telewizji internetowej (webTV team). Przez cztery godziny udało się wyprodukować trzy magazyny, a także zaprezentować możliwości, jakie niosą ze sobą media obywatelskie.
Wszystkie magazyny młodzieżowe i inne produkcje filmowe można oglądać na stronie www.ngotv.eu

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : wojcik@eds-fundacja.pl
Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.
Spotkanie na temat planowania strategicznego dla białoruskich organizacji społecznych
W dniach 12-15 grudnia 2008 odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Szkolenia na temat kampanii wyborczej dla członków białoruskich organizacji społecznych”. Poświęcone ono było przygotowaniu planu strategicznego.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały metody planowania strategicznego takie jak analiza SWOT czy drzewo problemów i rozwiązań. Następnie podsumowana zostały wyniki pracy na poprzednim szkoleniu w dn. 14-16 listopada, podczas którego opracowana została analiza sytuacji społeczno – politycznej w regionie brzeskim na Białorusi oraz określone zostały cele działania organizacji społecznych z regionu brzeskiego do 2011 roku. W dalszej części spotkania uczestnicy przygotowali harmonogram działań zmierzających do realizacji celu. Podczas spotkania odbyła się również dyskusja na temat możliwych form współpracy i tematyki wspólnych działań podejmowanych przez organizacje z regionu brzeskiego a Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

Więcej w witrynie Fundacji
Michał Wójcik : wojcik@eds-fundacja.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Sylwestrowa wymiana młodzieży 2008
Po raz kolejny młodzież z Polski, Niemiec i Białorusi spotka się pod koniec roku, aby wspólnie świętować Sylwestra. Ale sylwestrowa impreza to tylko jeden z punktów programu.
Tematem przewodnim całego projektu są tradycje świąteczno-noworoczne, jakie kultywowane są w tych trzech krajach. Młodzi uczestnicy zaprezentują swoje zwyczaje Bożonarodzeniowe i te związane z witaniem Nowego Roku, a także poznają zwyczaje innych krajów.
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Jacek Białas : j.bialas@eds-fundacja.plIX Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Ponad 150 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich Województwa Lubelskiego uczestniczyło w IX Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich. Zjad odbył się 4 grudnia 2008 roku, w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Tegoroczny Zjazd odbywający się pod hasłem „Europa dialogu” otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Ponadto gości specjalnymi byli m.in. Anna Dudek Janiszewska – Wicekurator Oświaty w Lublinie, Krystyna Łoza – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego oraz Paweł Markiewicz – Dyrektor biura Prof. Zbigniewa Zaleskiego Posła do Parlamentu Europejskiego.
Tegoroczne spotkanie było poświęcone tematyce międzykulturowości i wymianie doświadczeń między klubami. Podczas Zjazdu odbyły się dwa konkursy - „Europa Dialogu” i „Europa Kultur”. Ponadto zaprezentowano możliwości wyjazdów zagranicznych i wymian międzynarodowych, jakie daje młodym ludziom Unia Europejska.
Organizatorem Zjazdu było Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Więcej informacji witrynie Fundacji
Więcej w witrynie RCIE w Lublinie
Andrzej Skórski : a.skorski@eds-fundacja.plNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl