EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 76 : MAJ 2013

Szanowni Państwo,

Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

chts

chts

„Godność ludzkiej osoby jest wartością transcendentną, uznawaną za taką przez wszystkich, którzy szczerze poszukiwali prawdy. W istocie rzeczy całą historię ludzkości należy interpretować w świetle tego pewnika. Każdy człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 26–28) i tym samym radykalnie zwrócony ku swemu Stwórcy, pozostaje w trwałe relacji z wszystkimi, którzy zostali obdarzeni tą samą godnością”

Jan Paweł II -
Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1999 r.

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w IV Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniach 24-25.05. 2013 roku.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i Europie i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

Organizatorami IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego są: Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.

chts

WIĘCEJ INFORMACJI W WITRYNIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TYGODNIA SPOŁECZNEGO

22-24 maja 2013, ŚRODA / PIĄTEK
Międzynarodowe seminarium dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracowniczych
Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym?

Seminarium organizowane we współpracy z Europejskim Centrum d/s Pracowniczych (EZA). Seminarium zamknięte
23 maja 2013, CZWARTEK
16.00
Otwarcie wystawy: Stefan Kardynał Wyszyński
Gmach główny KUL, I piętro
24 maja 2013, PIĄTEK

16.00
Otwarcie wystawy „…by czuć się Polakiem.” Papież Jan Paweł II do Polaków i Polonii na świecie
Hol Gmachu Głównego KUL

16.30
Otwarcie IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Fel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
Marian Król – Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

17.00
Aktualność przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego
Norbert Szczepański - Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – Dyrektor Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

18.30
Jakiej Polski chcemy?

Prof. Piotr Gliński – socjolog, PAN
Paweł Kukiz – wokalista, Lider Ruchu Obywatelskiego na rzecz „Jednomandatowych Okręgów Wyborczych”,
Platforma Oburzonych
Dr Jarosław Gowin – b. Minister Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska
Marian Piłka – polityk i działacz społeczny, Prawica Rzeczypospolitej
Paweł Kowal – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska Jest Najważniejsza
Waldemar Bartosz - Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

25 maja 2013, SOBOTA

8.00
Msza Św. Kościół Akademicki KUL

10.00
Wyzwania polityki rodzinnej w Polsce i Europie

Dr Władysław Kosiniak Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej RP, Polskie Stronnictwo Ludowe
Bence Retvari – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, Węgry
Dr Konstanty Radziwiłł - Wiceprezes Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin 3 plus
Dr Stanisław Kluza – ekonomista, pierwszy Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego
Bożena Pietras – Związek Dużych Rodzin 3 plus – Lublin

12.15
Praca warunkiem godności człowieka – wyzwania współczesności

Prof. Henryk Cioch – Senator RP, Prawo i Sprawiedliwość
Prof. Stanisława Golinowska, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie *
Prof. Ryszard Bugaj - ekonomista, polityk, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Dr Andrzej Juros - specjalista ds. ekonomii społecznej, Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr Cezary Mech - prezes zarządu Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE *
Michał Drozdek - socjolog, ekspert Instytutu Paderewskiego,

14.15
Media wobec najsłabszych

Michał Karnowski - publicysta, dziennikarz, Tygodnik „W Sieci”*
Ks. Dr Marek Łuczak - Sekretarz Redakcji - Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Piotr Semka, publicysta - dziennikarz, Tygodnik „Do Rzeczy” , „Rzeczpospolita”
Marek Król, dziennikarz - b. redaktor naczelny „Wprost”
Ks. Henryk Zieliński - redaktor naczelny - Tygodnik „Idziemy”

* goście zaproszeni

DO POBRANIA : Program Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego / PDF

chts

plakat

Biuro Organizacyjne Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 ; 20-029 Lublin
tel: +48 81 534 61 91 ; fax: +48 81 534 61 92

e-mail: chts@tydzienspoleczny.eu ; www.tydzienspoleczny.euNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl