EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 71 : SIERPIEŃ 2012
Szanowni Państwo,
Przesyłamy kolejny numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w SIERPNIU 2012

 

VII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Młodzi liderzy z całej Europy spotykają się w Polsce, żeby dyskutować na aktualne tematy polityczne, ekonomiczne i społeczne.
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest płaszczyzną dialogu, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi z obszaru Unii Europejskiej, Bałkanów oraz Europy Wschodniej i Kaukazu. Głównym przesłaniem Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy, a miejscem spotkania Polska jako naturalny pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem.
Każdego roku Forum gromadzi wybitne osobistości ze świata polityki, gospodarki oraz nauki. W latach poprzednich gośćmi Forum byli m. in. Micheil Saakaszwili (Prezydent Gruzji), Jose Maria Aznar (były Premier Hiszpanii), Giorgi Baramidze (Wicepremier Gruzji), Jan Krzysztof Bielecki (były Premier 1991-93), Danuta Hübner (Komisarz UE ds. polityki regionalnej), Milan Kučan (Prezydent Słowenii w latach 1990-2002), Janusz Lewandowski (Komisarz UE ds. Budżetu), Kazimierz Marcinkiewicz (Premier RP w latach 2005-2006), Aleksander Milinkiewicz (lider Ruchu Za Wolność, Białoruś).
Forum oprócz wykładów, dyskusji panelowych i prezentacji firm i regionów, to także spotkania nieformalne, wieczory biznesowe, imprezy kulturalne w ramach których młodzi liderzy mogą bezpośrednio wymieniać swoje doświadczenia oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Forum to także program edukacji politycznej dla młodych liderów w Europie.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.forum-leaders.eu , gdzie mogą Państwo zasięgnąć więcej informacji na temat całego wydarzenia.

Więcej informacji
forum@eds-fundacja.pl
logo

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Zmienna historia niemieckich landów

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza zainteresowanych studentów do udziału w wymianie polsko-niemieckiej w Düsseldorfie i Weimarze.
Nasi niemieccy gospodarze z ESG Düsseldorf chcą nas zapoznać w Weimarze ze śladami Goethego i Schillera jak i architektoniczną tradycją Bauhaus, natomiast w Nadrenii Westfalii z funkcjonowaniem Uniwersytetu i okręgu przemysłowego, jakim jest Zagłębie Rury. Wszystko to jest połączone z warsztatami i możliwością spotkania i poznania ciekawych osób.

Termin: 15-26 sierpnia
Miejsce: Weimar i Düsseldorf, Niemcy
Koszt uczestnictwa: 480-500 zł
Wymagania: przynajmniej podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Kontakt mailowy: ellakoc7@go2.pl

Więcej informacji
Elżbieta Kocyła: e.kocyla@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK

 

Instytut Rynku Pracy
Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

W dniu 27.06.2012 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach Indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego. Ponadto I grupa warsztatowa zakończyła zajęcia w ramach warsztatów aktywizujących i poruszania się po rynku pracy.
W lipcu wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w dwóch sesjach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego, podczas których dokonano diagnozy umiejętności i predyspozycji psychologiczno-zawodowych oraz został opracowany Indywidualny Plan Działania dla każdego z nich.
W lipcu również uczestnicy I grupy warsztatowej zakończyli udział w warsztatach aktywizujących i poruszania się po rynku pracy. Zajęcia dla pozostałych dwóch grup warsztatowych odbędą się w sierpniu.

Więcej informacji
Beata Mroczka: b.mroczka@eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOK


NASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel: +48.81.5346191 ; fax: +48.81.5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
NASZA STRONA NA FACEBOOKW PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl