EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER : KALENDARZ PROGRAMOWY 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy Państwu kalendarz programowy Fundacji.
Zawiera on informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw w 2008 roku. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

KALENDARZ PROGRAMOWY 2008 - PROGRAMY w POLSCE
12.I Lublin
Grupa robocza „Raport Młodzież Lubelszczyzny”
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

23-27.I Nasutów
Intercult - szkolenie
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

02.II Lublin
Warsztaty: Przygotowanie Projektów Międzynarodowej Wymiany Młodzieży
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

04-05.II Nasutów
Szkolenie dla organizacji pozarządowych 1
Instytut Rynku Pracy
Monika Doniek ; m.doniek@eds-fundacja.pl

07-08.II Nasutów
Warsztaty pisania projektów
Instytut Rynku Pracy
Konrad Konefał ; k.konefal@eds-fundacja.pl

08-11.II Nasutów
Dance through life - wizyta przygotowawcza
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Orzeszko ; e.orzeszko@eds-fundacja.pl

11-12.II Nasutów
Szkolenie dla organizacji pozarządowych 2
Instytut Rynku Pracy
Monika Doniek ; m.doniek@eds-fundacja.pl

17-21.II Korbielów
Spotkanie wyjazdowe grupy studenckiej
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

17-22.II Wrocław
Akademi@demokracji-seminarium programowe
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

21-22.II Nasutów
Szkolenie regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

26-27.II Nasutów
Szkolenie dla organizacji pozarządowych 3
Instytut Rynku Pracy
Monika Doniek ; m.doniek@eds-fundacja.pl

27.II-02.III Wrocław
Akademi@demokracji - program seminar.
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

28 i 31.III Janów Lubelski, Nasutów
Seminaria prezentujące wyniki badań “Równe szanse w pracy”
Instytut Rynku Pracy
Konrad Konefał ; k.konefal@eds-fundacja.pl

01.-02.III Nasutów
Rekolekcje Wielkopostne. Spotkanie wyjazdowe.
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

05.III
Wolontariat – Dzień Otwarty

13-14.III
Szkolenie regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

14-22.III Nasutów
Dance through life Wymiana młodzieżowa
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Orzeszko ; e.orzeszko@eds-fundacja.pl

15.III Nasutów
Zakonczenie pracy zespołu: Raport Mlodzieży Lubelszczyzny 2008.
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

25-31.III Nasutów
Droga więźniarek z Majdanka do Lipska - ostatni świadkowie historii.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

27-28.III Rzeszów
Szkolenie regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

29.III Lublin
„Lubelszczyzna - budowanie przyszłości”.
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

01-02.IV
Szkolenie dla nauczycieli z regionu województwa
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

08.IV Nasutów
Wyjazdowe spotkania edukacyjne Akademii Złota 9
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

05.-13.IV Nasutów
Youth without addiction
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

10-11.IV Lublin
Szkolenie Regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

11-13.IV Wrocław
Chrześcijański Tydzień Społeczny
Europejski Dom SPotkań - Fundacja Nowy Staw
Anna Moskwa ; a.moskwa@eds-fundacja.pl
http://www.tydzienspoleczny.org.pl

16-17.V Nasutów
Konferencja nt. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
we współpracy z Instytutem Rynku Pracy

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

18-21-IV
Trojka
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

19-24.IV Nasutów
NGOTV Team Free Media Bridges-szkolenie dla NGOTV
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

21-27.04.IV Nasutów
Obóz konny
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

16-17.V Lublin
Konferencja badawcza – prezentacja wyników badań
Instytut Rynku Pracy
Konrad Konefał ; k.konefal@eds-fundacja.pl

03.V Zamość
Impreza plenerowa- „Dzień z Akademią Zlota 9”
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

08-10.V Warszawa
Parada Europejska NGOTV broadcast
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

08-09.V Rzeszów
Szkolenie Regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

8-11.V Nasutów
Szkolenie dla Białorusinów nt. organizacji kampanii wyborczej
(planowanie kampanii wyborczej)

Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

09.V
Działania związane z obchodami “Dnia Unii Europejskiej 9 maja 2008”
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

10.V Lublin
Spotkanie z Jerzym Stępniem.
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

10-18.V Nasutów
Historia Żydów w Lublinie
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

15-16.V
Szkolenie regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

19- 25.V Nasutów
FAQ ART - seminarium nt. wykorzystania sztuki w projektach młodzieżowych
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl
Ewa Orzeszko ; e.orzeszko@eds-fundacja.pl

26-27.V
Szkolenie regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

03.VI
Szkolenie dla przedsiębiorców
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

05-08.VI Nasutów
Szkolenie dla Białorusinów nt. organizacji kampanii wyborczej
(organizacja sztabu wyborczego)
Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

05-06.VI
Szkolenie regionalne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

07-08.VI Lublin
Noc Kultury

07-08.VI Lednica
Udział w ogólnopolskich spotkaniach młodzieży Lednica 2008
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

14.VI Lublin
Spotkanie podsumowujące III edycję Akademii
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

17.VI
Konsultacje i spotkania z ekspertami w siedzibie ED w Lublinie
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

17.IV Lublin
Debata Międzyszkolna – Dzień Wiosny w Europie 2008
Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

19-20.VI
Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
nt. Funduszy Strukturalnych
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

19–22.VI Nasutów
Szkolenie dla Białorusinów nt. organizacji kampanii wyborczej
(komunikacja społeczna podczas kampanii wyborczej)

Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

22-29.VI
Wymiana historyczna- „Łatwiej razem”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

01-03.VII Lublin
Warsztaty dla wolontariuszy Akademii
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

01-10.VII Nasutów
Obóz-Szkoła Liderów (60os)

02 – 10.VII Nasutów
Fokus On Us
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

09-16.VII Nasutów
International media workshops 2008
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

10–13.VII Nasutów
Szkolenie dla Białorusinów nt. organizacji kampanii wyborczej
(komunikacja społeczna podczas kampanii wyborczej)

Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

10-20.VII Senat
Szkoła Liderów Polonia
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Anna Moskwa ; a.moskwa@eds-fundacja.pl

14-24.VII Nasutów
Wymiana Kowalski i Muller razem w Europie
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

II poł.VII Nasutów
Szkolna wymiana
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

25.VII-01.VIII Nasutów
Pictures of history
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl


2-9.VIII Nasutów
Szkolna wymiana-”Razem do mety”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

2-10.VIII Nasutów
Fokus On Us
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

10-20.VIII - II Senat-Polonia - -

10.-21.VIII Nasutów
Oaza różnorodności - projekt ekumeniczny
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

14-24.VIII Nasutów
Wymiana żonglerska - „Uwolnij clowna”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

18-25.VIII Małe Ciche
Obóz letni Akademii
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

21-24. VIII Nasutów
Szkolenie dla Białorusinów nt. organizacji kampanii wyborczej
(produkcja materiałów wyborczych)

Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

24.VIII-09.IX Nasutów
Workcamp na cmentarzach żołnierskich
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

20 – 26.IX
Szkolna wymiana-”Europo, poznajmy się przez sztukę”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

09-12.IX Nowy Sącz
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
http://www.forum-leaders.eu

10-11.IX
Szkolenia dla samorządowców nt.Funduszy Strukturalnych UE
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

16.-22.IX Nasutów
Movie-connecting people
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

19-21.IX
XV-lecie Fundacji

22.-30.IX. Nasutów
Social activities
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

23.IX
Konsultacje nt.Funduszy Strukturalnych
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

26.IX
Dzień otwarty
Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

27.IX Lublin
Inauguracja IV edycji Akademii Złota 9
Akademia Złota 9
Sergiusz Kieruzel ; s.kieruzel@eds-fundacja.pl

26.IX-05.X Nasutów
Warsztaty politologiczne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

02-03.X Nasutów
Szkolenie dla nauczycieli
Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

05.- 11.X Nasutów
Szanse młodych kobiet na rynku pracy
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

12.- 18.X Nasutów
Sytuacja gospodarcza Polski i Niemiec
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

16-19.X Nasutów
Ewaluacja kampanii wyborczej prowadzonej przez uczestników
projektu białoruskiego
Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

20.X
Szkolenie dla osób bezrobotnych i studentów ostatnich lat
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

21.X Lublin
Konsultacje w ED
Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

XI
Międzynarodowy Festiwal Filmowy CMO
Ewa Orzeszko ; e.orzeszko@eds-fundacja.pl

02-12.XI Nasutów
Elan vital – zdrowe odżywianie
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

17.XI
Szkolenie dla osób bezrobotnych i studentów ostatnich lat
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej / Europe Direct
Jarosław Szczepaniak ; j.szczepaniak@eds-fundacja.pl

17.- 23.XI Nasutów
Szkolenie dla multiplikatorów międzynarodowej wymiany młodzieży PNWM
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

20-23 XI Nasutów
Szkolenie z zakresu planowania strategicznego dla uczestników
projektu białoruskiego
Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

23-28.XI Nasutów
Work 4 Europe
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

02-07.XII -
Spotkanie Platform (50-60 os) „Platforma w akcji”
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

II poł XII -
Wymiana Szkolna
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

28.XII-05.I Nasutów
Projekt Sylwestrowy
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl


Kalendarz programowy 2008 - programy w Polsce - wersja PDF

KALENDARZ PROGRAMOWY 2008 - PROGRAMY ZA GRANICĄ
20-23.I Łuck
Y4M board meeting
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

23-26.II Berlin
Europeace presentation –conference
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

28.II-07.III Blossin
Voice of Youth
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

29.III-04.IV Muenster
Warsztaty politologiczne
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

30.III-05.IV. Blossin
Social Activities
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

01-13.IV Muenster, Niemcy
On the track of democracy Spurensuche-youth Exchange
Y4M
Paulina Zając

04-07.IV Porto, Portugalia
Arts&Dreams 3-wizyta przygotowawcza
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Orzeszko ; e.orzeszko@eds-fundacja.pl

10-17.IV Tbilisi, Gruzja
Land of diversity-youth seminar
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

25.IV-02.V. Porto, Portugalia
Arts&Dreams 3-wymiana młodzieżowa
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

27.IV- 07.V Tessaloniki, Grecja
An Odyssey Into Media-seminarium medialne dla pracowników młodzieżowych
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Orzeszko ; e.orzeszko@eds-fundacja.pl

8-11.V Czechy
Human Communication APV
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

18-23.V Berlin
Gleichhalt und Vielfalt
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

18-24.V Flecken Zechlin
Szanse młodych kobiet na europejskim rynku pracy
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

25-31.V Flecken Zechlin
Sytuacja gospodarcza Polski i Niemiec
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

V Sarajewo, BH
Visiting new comers-study visit to the Balkan states
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

13-21.VI Czechy
Human Communication
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Ewa Niemiałkowska ; e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

VI Berdiansk, UA
Seminarium
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

20-27.VII Łuck
Euro goal
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl


01-08.VIII Muenster
My Story
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

11-19.VIII Tbilisi, GE
Regional conference for Caucasus
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

28.VIII-08.IX Kolonia
Wolność i solidarność
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

Po 08.VIII Mińsk
Spurensuche-media seminar
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

IX Region brzeski BY
Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla członków
białoruskich organizacji społecznych

Wschód
Jacek Białas ; j.bialas@eds-fundacja.pl

11-18.X Munster
International media workshops 2008
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

17-26.X Berlin
Demokratie
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

20-27.X Blossin
Pictures of History
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Marta Jędrych ; m.jedrych@eds-fundacja.pl

20-25.X Muenster
Intercult, final event
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

3-5.XII Łuck, UA
Free Media Bridges
Y4M
Michał Wójcik ; wojcik@eds-fundacja.pl

Kalendarz programowy 2008 - programy za granicą - wersja PDFNASZ ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin


tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA

Jeżeli ze względów technicznych niniejszy newsletter nie wyświetla się poprawnie
prosimy skorzystać z wersji on-line

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl