EUROPEJSKI DOM SPOTKAN - FUNDACJA NOWY STAW
PRACUJEMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO i SOLIDARNOŚCI MIĘDZY NARODAMI
NEWSLETTER NR 16 : LUTY 2008
Szanowni Państwo,
Przesyłamy lutowy numer biuletynu informacyjnego Fundacji.
Zawiera on aktualne informacje o konferencjach, programach i działaniach Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Instytutu Rynku Pracy. Chcemy, za Państwa zgodą, przesyłać systematycznie, co miesiąc informacje o pracy naszej Fundacji. Biuletyn Informacyjny jest jednocześnie zaproszeniem do udziału w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, ofertą współpracy dla Państwa w ramach opisywanych przez nas działaniach i inicjatywach.

W imieniu Zespołu Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
Tomasz Różniak - Prezes Zarządu
www.eds-fundacja.pl t.rozniak@eds-fundacja.pl

NOWOŚCI w LUTYM 2008


Ruszyło ngotv.eu
W scenerii starego Lublina młoda Niemka i młoda Białorusinka zapowiadają pierwszy w tym roku europejski program telewizyjny Prioritaire! Wraz z emisją tego programu rozpoczęła działalność telewizja dla organizacji pozarządowych ngotv.eu
Ngotv.eu jest dostępna dla każdej pozarządowej organizacji, która może umieszczać tam swoje materiały video (w formacie flv, rozmiar do 100 MB). Ponadto na ngotv.eu emitowane będą autorskie programy telewizyjne przygotowywane przez młodych ludzi. Jednym z takich programów jest właśnie Prioritaire! redagowany przez młodzież z siedmiu państw europejskich. Na kolejne, lutowe wydanie, które będzie nadawane prosto z Berlina zapraszamy 29 lutego od godziny 10:00 (CET).

Więcej : ngotv.eu
Michał Wójcik m.wojcik@eds-fundacja.pl

powiekszenie


powiekszenie
Podsumowanie projektu "Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka - promocja zatrudnienia kobiet"
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw zaprasza na seminarium podsumowujące projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka – promocja zatrudnienia kobiet”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2008r. w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina. W spotkaniu będą także uczestniczyć oprócz polskich, białoruskie i ukraińskie organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją kobiet.
Celem spotkania jest podsumowanie realizacji projektu, prezentacja jego rezultatów a także refleksja nad sytuacją kobiet na rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Białorusi oraz przedstawienie różnych form aktywizacji zawodowej kobiet. Spotkanie organizacji pozarządowych z regionów przygranicznych będzie okazją do wymiany doświadczeń i promocji Dobrych Praktyk, zwiększenia zaangażowania tychże organizacji we współpracę transgraniczną oraz nawiązywania sieci partnerstw w tym obszarze.

Więcej informacji w witrynie IRP lub witrynie projektu
Katarzyna Kańczugowska k.kanczugowska@irp-fundacja.pl

powiekszenie
Adam Michnik na Akademii
W sobotę 23 lutego 2008 roku gościem Akademii „Złota 9” będzie Adam Michnik. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w salach klasztoru Ojców Dominikanów przy ul. Złotej 9 w Lublinie. Zapraszamy
Adam Michnik (ur. 17 października 1946 w Warszawie) – redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", gdzie publikuje niekiedy pod pseudonimem Andrzej Zagozda oraz Andrzej Jagodziński. W latach 1968-1989 organizator nielegalnej, demokratycznej opozycji w Polsce; historyk, eseista, publicysta polityczny. Laureat wielu wyróżnień, m.in. kawaler Legii Honorowej.

Witryna Akademii "Złota 9"
Sergiusz Kieruzel s.kieruzel@eds-fundacja.pl


logo
Projekt Wolontariatu Grupowego organizowany i wspierany jest przez programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU,
akcję 2 tego programu Komisjii Europejskij
Nabór na miedzynarodowy wolontariat na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Austrii
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (partner w projekcie koordynowanym przez Akzente Salzburg) ogłasza otwarty nabór osób chętnych na wyjazd na grupowy wolontariat międzynarodowy do Austrii „Group EVS Austria – European Football Championships 2008“
Projekt trwa od 26 maja do 05 lipca 2008 roku (26 maja oraz 05 lipca to dni podróży). Polscy wolontariusze są poszukiwani do działań realizowanych w dwóch miastach – Wiedniu i Salzburgu.
Zapraszamy także na spotkanie informacyjne 25 lutego br. do biura EDS – FNS (ul. Leszczyńskiego 14/1-3) na godzinę 15:00.
Uwaga: Projekt wolontariatu, który proponujemy NIE JEST częścią programu wolontariatu organizowanego przez UEFA/Euro 2008 SA.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Niemiałkowska e.niemialkowska@eds-fundacja.pl

logo

Seminaria dla polskich, ukraińskich i białoruskich organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami z obszaru aktywizacji zawodowej kobiet, młodzieży i młodych osób niepełnosprawnych .
Zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane działaniami z obszaru aktywizacji zawodowej kobiet, młodzieży i młodych osób niepełnosprawnych do udziału w seminariach realizowanych w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”.
Celem seminariów jest refleksja nad sytuacją kobiet (26 – 27.02.08), młodzieży (03 – 05.03.08) i młodzieży niepełnosprawnej (06 - 07.03.08) na rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Białorusi oraz przedstawienie różnych form aktywizacji zawodowej tych grup. Spotkanie organizacji pozarządowych z regionów przygranicznych będzie również okazją do wymiany doświadczeń i promocji Dobrych Praktyk, a co za tym idzie zwiększenia zaangażowania organizacji we współpracę trans graniczną.

Więcej informacji w witrynie IRP
Monika Doniek m.doniek@irp-fundacja.plProjekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
O kształceniu politycznym młodzieży we Wrocławiu
W dniach 17-22 lutego br. odbędzie się we Wrocławiu seminarium polsko - niemieckie na temat kształcenia politycznego i obywatelskiego młodzieży.
W czasie seminarium ma zostać wypracowana koncepcja oraz podstawy programowe w tym zakresie, które później, opracowane w formie podręcznika, będą służyły polskim organizacjom pozarządowym oraz szkołom. Seminarium jest jednym z działań projektu Akademi@ demokracji, który ma promować kształcenie polityczne młodzieży w Polsce oraz ma przyczynić się do wzrostu aktywności publicznej młodzieży.

Akademi@ Demokracji :
Projekt ma odpowiadać na te problemy współczesnej Polski, jakimi są niska frekwencja wyborcza, małe zaangażowanie obywateli, zwłaszcza młodzieży w życie publiczne oraz bierne uczestnictwo w pracach instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Systematyczne i zorganizowane kształcenie polityczne i obywatelskie może dać szansę na zmianę tej sytuacji.
Projekt jest realizowany przez polskie organizacje pozarządowe zajmujące się od lat kształceniem młodzieży. Są to Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu oraz Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w Lublinie.
Organizacje te skorzystają z doświadczeń niemieckiej Akademii Kształcenia Politycznego w Tutzing (Bawaria), która zajmuje się tą problematyką od 1957 roku. Partnerem projektu jest także Centrum Mediów Obywatelskich Bennohaus z Muenster.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
o Akademii Demokracji w witrynie Fundacji
Michał Wójcik: m.wojcik@eds-fundacja.pllogo

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
Tanecznym krokiem przez życie
W dniach 14– 22 marca 2008 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbędzie się międzynarodowa wymiana młodzieży „Tanecznym krokiem przez życie” (Dance through life).
Jest to wymiana młodzieżowa gromadząca młodych ludzi z czterech państw: Bułgarii, Polski, Portugalii i Rumunii. Celem projektu jest połączenie tańca i multimediów w nowoczesnej i innowacyjnej formie. Uczestnicy projektu (w sumie ponad 30 osób) będą podzieleni na trzy grupy – taneczną, medialną/dokumentacja projektu oraz medialną/wizualizacje. Podczas siedmiu dni projektowych będą wspólnie pracować pod opieką polskich trenerów – tańca i sztuk medialnych. Będą także mieli okazję zwiedzić Lublin, zaznajomić się z polską kulturą oraz zaprezentować własne państwa i regiony podczas tzw. wieczorów narodowych.
Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas finałowego występu na deskach sali kinowo-teatralnej Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. Wallenroda 4a, w dniu19 marca 2008 roku (środa) o godzinie 16:00. Wstęp na koncert jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Ewa Orzeszko e.orzeszko@eds-fundacja.pl

logo

logo
Projekt współfinansowany ze srodków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Głos młodzieży z Polski i Niemiec : Voice of Youth
Na przełomie lutego i marca odbędzie się w Blossin k. Berlina polsko-niemieckie spotkanie młodzieży o tematyce kulturowo-politycznej pod tytułem “Głos młodzieży”. Uczestnicy poznają kulturę polską i niemiecką, będą dyskutować o stosunkach polsko-niemieckich, a także o życiu młodych ludzi w Niemczech i w Polsce, o wspólnych problemach
W planach ponadto jest zwiedzanie ciekawych miejsc w Berlinie. Będzie to druga część projektu, pierwsza część odbyła się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie w listopadzie 2007 roku.

Więcej informacji w witrynie Fundacji
Marta Jędrych m.jedrych@eds-fundacja.pl

logo

„Teatr Rzym”, czyli Lokalne Spotkanie Europejskie
Ponad 150 osób wzięło udział w Lokalnym Spotkaniu Europejskim, zorganizowanym w ramach projektu XIV Polskie Spotkania Europejskie. Najważniejszym celem przedsięwzięcia było kreowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej oraz propagowanie idei integracji europejskiej wśród niewielkich, lokalnych społeczności. Głównym partnerem zrealizowanych działań był Parlament Europejski.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej w Zawieprzycach w gminie Spiczyn oraz ze Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie. Uczniowie z wymienionych szkół zaprezentowali m.in. spektakl pt. „Teatr – Rzym 1957”. Gościem specjalnym spotkania był Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zorganizowali stoisko informacyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem przybyłych osób.

Więcej informacji w witrynie RCiE
Andrzej Skórski a.skorski@eds-fundacja.pl

NOWY ADRES FUNDACJI !
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż od 30 marca 2007 roku
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zmieniła adres siedziby.

NOWY ADRES :
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmiany
tel: 081/5346191 ; fax: 081/5346192
eds@eds-fundacja.pl ; www.eds-fundacja.pl
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI PROSIMY SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 , 20-069 LUBLIN, POLSKA ,

TEL. +48.81.534.61.91 , FAX +48.81.534.61.92

www.eds-fundacja.pl