EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


HARMONOGRAMY WSPARĆ


Dokumenty do pobrania

Zapraszamy w krótce!

PROJEKT "Zintegrowani - 2 edycja"


Projekt „Zintegrowani - 2 edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne