EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Listopad 2019 r. Staże

Od 1 listopada uczestnicy rozpoczęli staże zawodowe u wybranego pracodawcy.


Październik 2019 r. Zapraszamy pracodawców do współpracy

W związku z tym, iż uczestnicy projektu kończą szkolenia zawodowe chętnie nawiążemy współprace z pracodawcami z powiatu płockiego, płońskiego oraz gostynińskiego mogących przyjąć pracowników na 3 miesięczny staż zawodowy


Październik 2019 r. Pośrednictwo pracy oraz szkolenia

W obecnym miesiącu wszystkie grupy ukończyły diagnozę indywidualnych potrzeb , warsztaty grupowe oraz w razie potrzeby otrzymali wsparcie ze strony psychologa. Wszystkie osoby otrzymały także wsparcie ze strony pośrednika pracy który był odpowiedzialny za przygotowanie uczestników przed spotkaniem z pracodawcą u którego będą odbywać staże zawodowe.
Cztery grupy uczestników rozpoczęły oraz ukończyły egzaminem szkolenia zawodowe.


Wrzesień 2019 r. Pierwsze szkolenia i staże

Rekrutacja dobiegła końca. Mamy komplet uczestników chętnych na szkolenia zawodowe. Pierwsze dwie grupy Sprzedawca oraz Pomoc kuchenna rozpoczęły szkolenia w wybranym kierunku. Miło nam także poinformować , iż pierwsze 2 osoby pomyślnie przeszły ścieżkę reintegracji w projekcie i rozpoczęły staże zawodowe bez szkolenia gdyż posiadały odpowiednie doświadczenie zawodowe. Taka opcja jest możliwa dla 4 uczestników projektu.
Pozostałe grupy uczestników projektu rozpoczęły diagnozę oraz warsztaty grupowe.


Sierpień 2019 r. Przedłużenie rekrutacji

Miło nam poinformować, iż do końca sierpnia jest możliwość zapisania się na szkolenia zawodowe. Mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenie – sprzedawca/ telemarketer oraz robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi.


LIPIEC 2019 r. Rekrutacja w toku

Dwie grupy na pomoc kuchenna i na sprzedawce rozpoczeły zajęcia - przed nimi szkolenie zawodowe oraz staż. Rekrutacja uczestników jest w trakcie- mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenie – sprzedawca oraz robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi. Zapraszamy chętne osoby do podnoszenia swoich kwalifikacji i do odbycia ciekawych staży.


STYCZEŃ 2019 r. Rekrutacja czas start !
Ruszyła promocja projektu Włączeni społecznie

Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Prowadzimy spotkania informacyjne oraz rozmowy rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 30 czerwca 2019r. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.


STYCZEŃ 2019 r. Początek projektu
Włączeni społecznie!

Od dnia 01.01.2019 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o., na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęła realizację projektu Włączeni społecznie! Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegóły w zakładce O Projekcie.




KRÓTKO O PROJEKCIE


Projekt „Włączeni społecznie! „ realizowany jest w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Liderem projektu jest
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
– FUNDACJA NOWY STAW

Partner projektu jest
INSPIRES SP. Z O. O.


CELE

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia wśród 82 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji. Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe i stażowe
  • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Materiały szkoleniowe
  • Catering oraz poczęstunek

WIĘCEJ O PROJEKCIE


UCZESTNICY

Uczestnikiem/czką projektu jest osoba w wieku 18 lat i więcej niezatrudniona zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jedną z gmin wymienionych w § 1 pkt 3 zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wpisująca się w jedną z kategorii ...

WIĘCEJ O UCZESTNIKACH

REKRUTACJA

Zgłoszenia rekrutacyjne do projektu trwają w okresie
od 01.2019-06.2019.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu Radom Biznesowa 2/20

WIĘCEJ O REKRUTACJI


TERMIN

Projekt realizowany jest w okresie
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.






PROJEKT "WŁĄCZENI SPOŁECZNIE!"



PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 9.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT AKCJA AKTYWIZACJA! WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WM 2014-2020.
DOFINANSOWANIE Z UE 806 478,28 PLN