EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU


 • Identyfikacja potrzeb osób młodych (2 spotkania x 3h/UP)
  - Doradca zawodowy pomoże UP zidentyfikować oraz określić wstępne cele zawodowe. Określenie ścieżki IPD pomoże określić słabe i mocne strony Uczestników Projektu, pomoże podjąć decyzję w kontekście wyboru kierunku kształcenia zawodowego.

 • Warsztat miękkich kompetencji zawodowych (3 spotkania x 6h)
  – zajęcia składać będą się z trzech modułów poruszających się w obszarach: (1) Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów; (2) Sztuki autoprezentacji; (3) planowaniu rozwoju kariery zawodowej;

 • Szkolenie zawodowe (średnio 160h/20dni/8h dziennie)
  - szkolenia grupowe ściśle powiązane z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, dobrane zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu, których celem jest nabycie/podwyższenie/dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu.

 • Pośrednictwo Pracy (3x2h/UP)
  - Pośrednik Pracy razem z UP przeanalizuje oferty na lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia. Pomoże w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego pod konkretne oferty zatrudnienia.

 • Staż zawodowy
  - Skierowany do 96 Uczestników/Uczestniczek Projektu, średnio 4- miesięczne, płatne staże odbywające się z wykorzystaniem kompetencji uzyskanych na poprzedzających w projekcie szkoleniach zawodowych.

PROJEKT "Podkarpackie – z POWERem w przyszłość!"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA REGIONALNYM RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE, PODDZIAŁANIA 1.2.1 WSPARCIE UDZIELANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PROJEKT "PODKARPACKIE – Z POWEREM W PRZYSZŁOŚĆ!"
WSPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH POWER 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 573 948, 42 zł, W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 326 523,72 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


PARTNERZY PROJEKTU
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW,
FUNDACJA PRZESTRZEŃ INICJATYW REGIONALNYCH – SPOŁECZNIK