EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


HARMOGRAMY

HARMONOGRAMY

AKTUALNOŚCI


19.12.2018 zakończyły się kolejne staże zawodowe

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniach 24.12 – 31.12.2018 r.
Biuro Projektu będzie nieczynne. Zapraszamy po Nowym Roku!


04.12.2018 zakończyły się kolejne staże zawodowe

Z początkiem grudnia zakończyły się kolejne staże zawodowe Uczestników Projektu „Młodość szansą!”. Pozostałym Uczestnikom Projektu, którzy zamierzają wkrótce rozpocząć staż zawodowy przypominamy o konieczności dostarczenia wniosku stażowego, co najmniej 8 dni przed zamiarem rozpoczęcia stażu; po rozpatrzeniu wniosku zostanie sporządzona umowa stażowa wraz z programem stażu na stanowisko zgodnym z kierunkiem szkolenia. Osoby, które wciąż poszukują miejsca stażowego, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Pośrednikiem Pracy.


03.12.2018 grupa szkoleniowej „Handlowiec”

Od zapraszamy Uczestników VI grupy szkoleniowej „Handlowiec” na pierwszy dzień szkoleniowy – 6 grudnia o godzinie 8.30, Al. IX. Wieków Kielc 4/1, 25-516 Kielce. Szczegółowy harmonogram dostępny poniżej. Harmonogram 19


20.11.2018 zajęcia z doradztwa zawodowego

Rozpoczynamy zajęcia z doradztwa zawodowego, identyfikacji potrzeb uczestników oraz pośrednictwa pracy w ramach grupy szkoleniowej Handlowiec. Harmonogram zajęć dostępny poniżej. Na zajęcia indywidualne każdy z Uczestników zostanie umówiony telefonicznie. Harmonogram 18-1, harmonogram 18-2.


15.11.2018 formularze rekrutacyjne

Szanowni Państwo! Tylko do 30 listopada można składać formularze rekrutacyjne do projektu „Młodość szansą!”, do ostatniej grupy szkoleniowej tworzonej w ramach projektu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Do Pobrania.


05.11.2018 pierwszy dzień szkolenia

Zapraszamy Uczestników Projektu V grupy szkoleniowej „Pracownik Obsługi Biurowej” na pierwszy dzień szkolenia. Ruszamy już 6 listopada o godzinie 8.30! Miejsce szkolenia – Al. IX wieków Kielc 4/1. Szczegółowy harmonogram w zakładce do pobrania. Harmonogram 17.


24.10.2018 Kolejni uczestnicy projektu wyłonieni

W wyniku posiedzenia komisji rekrutacyjnej wyłoniliśmy kolejnych Uczestników Projektu, którzy wezmą udział w projekcie w grupie szkoleniowej "Pracownik Obsługi Biurowej".

Jesteśmy w trakcie realizacji zajęć z doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego, a także zajęć z pośrednikiem pracy.

Harmonogram zajęć dostępny w zakładce Do Pobrania
O dokładnych godzinach spotkań poinformujemy Kandydatów telefonicznie.


15.10.2018 szkolenia "Pracownik Obsługi Biurowej" lub "Handlowiec"

To już ostatnie dni rekrutacji do grupy szkoleniowej „Pracownik Obsługi Biurowej”! Zakończenie procesu rekrutacji i wyłonienie Uczestników grupy szkoleniowej planowane jest na 19.10.2018. O wynikach obrad komisji poinformujemy Uczestników telefonicznie.

Wciąż jeszcze zostały wolne miejsca na szkolenie „Handlowiec”! Przypominamy, że w pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane są osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Do Pobrania.


02.10.2018 szkolenia "Pracownik Obsługi Biurowej" lub "Handlowiec"

Zapraszamy zainteresowanych szkoleniami Pracownik Obsługi Biurowej bądź Handlowiec do złożenia formularza rekrutacyjnego! Wciąż jeszcze trwa proces rekrutacyjny! Zapraszamy w szczególności Osoby z Niepełnosprawnością oraz Kobiety! W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem. Wszelkie dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.


28.09.2018 szkolenie „Programista”

Już 2 października rozpoczynamy szkolenie „Programista” w budynku Aqua przy Al. IX Wieków Kielc 4/1. Szczegółowy plan szkolenia dostępny jest w zakładce Harmonogramy.


12.09.2018 Uczestnicy grupy „Programista”

W wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej projektu „Młodość szansą!” wyłoniono 14 Uczestników Projektu do grupy szkoleniowej „Programista”. Wszelkich informacji o kwalifikacji udzielamy telefonicznie. Wkrótce rozpoczną się pierwsze spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy. Szczegóły w zakładce Harmonogramy.

30.08.2018 ostatnie dni rekrutacji

Trwają ostatnie dni rekrutacji do projektu do grupy szkoleniowej „Programista/Grafik komputerowy”! Jeśli jeszcze nie złożyłeś formularza rekrutacyjnego, a chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie, zgłoś się do nas! Zostały ostatnie wolne miejsca! Jednocześnie przypominamy, że kolejność zgłoszeń formularzy rekrutacyjnych nie jest czynnikiem decydującym w procesie rekrutacyjnym (czytaj: regulamin rekrutacji).


25.08.2018 szkolenie zawodowe

Trzecia grupa szkoleniowa Uczestników Projektu „Młodość szansą” właśnie rozpoczęła szkolenie zawodowe o tematyce „Handlowiec”. Szczegółowy plan szkolenia, a także jego tematyka w zakładce harmonogramy


15.08.2018 staże zawodowe

Pierwsi Uczestnicy Projektu „Młodość szansą!” z grup szkoleniowych Pracownik Obsługi Biurowej I oraz Grafik komputerowy właśnie rozpoczęli trzymiesięczne staże zawodowe! Pozostałym Uczestnikom Projektu, którzy zamierzają wkrótce rozpocząć staż zawodowy przypominamy o konieczności dostarczenia wniosku stażowego, co najmniej 8 dni przed zamiarem rozpoczęcia stażu; po rozpatrzeniu wniosku zostanie sporządzona umowa stażowa wraz z programem stażu na stanowisko zgodnym z kierunkiem szkolenia. Osoby, które wciąż poszukują miejsca stażowego, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Pośrednikiem Pracy.


05.08.2018 Spotkania z Doradcą Zawodowym oraz Pośrednikiem Pracy

Uczestnicy Projektu grupy szkoleniowej "Handlowiec" rozpoczęli spotkania z Doradcą Zawodowym oraz Pośrednikiem Pracy poprzedzające szkolenie. O terminach spotkań indywidualnych Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, natomiast zajęcia grupowe zaplanowane są na 6-7 sierpnia w budynku Biura Projektu przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach.

Zainteresowanych udziałem w projekcie proponujemy szkolenia z zakresu: Pracownik obsługi biurowej (II edycja), Handlowiec (II edycja) oraz Programista. Wciąż jeszcze prowadzimy nabór do projektu! Zapraszamy do kontaktu z Biurem!


06.07.2018 Szkolenie
"Grafika komputerowa"

Rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu "Grafika komputerowa".

Zajęcia odbywać się będą od 6 do 25 lipca przy ul. Piotrkowska 12 w Kielcach (budynek Hotelu Dall).


03.07.2018 Szkolenie
"Pracownik obsługi biurowej"

Właśnie zaczynamy szkolenie z zakresu "Pracownik obsługi biurowej".

Zajęcia trwać będą od 4 do 24 lipca na Al. IX Wieków Kielc 4/1. Szczegółowy harmonogram do pobrania poniżej.

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa rekrutacja do II edycji szkolenia Pracownik obsługi biurowej w ramach Projektu "Młodość szansą!"


01.07.2018 Rekrutacja do projektu

Wciąż trwa rekrutacja do projektu "Młodość szansą!".

Jeśli nie pracujesz i nie uczysz się, jesteś poniżej 30 r.ż, chcesz podnieś swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć doświadczenie zawodowe, zgłoś się do nas już dziś! Wciąż prowadzimy nabór na szkolenia Handlowiec, Programista oraz Pracownik Obsługi Biurowej.

Liczba miejsc ograniczona!


03.06.2018 spotkania z doradcą zawodowym

Właśnie rozpoczęliśmy spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy dla grup szkoleniowych: Pracownik obsługi biurowej oraz Grafik komputerowy. Wciąż jeszcze trwa nabór do kolejnych grup szkoleniowych! Zapraszamy na szkolenia z zakresu: Pracownik obsługi biurowej, Handlowiec oraz Programista. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu!


30.05.2018 Rekrutacja na szkolenie Pracownik administracyjno - biurowy zakończona.

Informujemy, że rekrutacja I grupy na szkolenie z zakresu Pracownik administracyjno - biurowy została zakończona. Trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do grupy II. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu


02.04.2018 Rozpoczynamy rekrutację do Projektu

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu "Młodość szansą!" - podnieś z nami swoje kwalifikacje i zdobądź doświadczenie zawodowe.

Jeśli masz od 18 do 29 lat, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, nie uczysz się w trybie dziennym, ani nie kształcisz i mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego zgłoś się do nas już dziś. Skorzystaj bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego oraz trzy miesięcznych staży.


Oferujemy szkolenia w zakresie:

1. Handlowiec (120 h.)
- poznasz m.in. profesjonalne techniki sprzedaży, dowiesz się, w jaki sposób zrobić profesjonalne prezentacje handlowe, poznasz podstawowe techniki perswazji oraz negocjacji.

2. Programowanie (120 h.)
- poznasz podstawową terminologię programistyczną, sposoby zapisu algorytmów obliczeniowych i tekstowych, jednostki informacji oraz typy danych wykorzystywanych w programowaniu;

3. Grafika komputerowa (120 h.)
- nauczysz się tworzyć i edytować obrazy rastrowe oraz wektorowe; dowiesz się w jaki sposób przygotować grafikę do publikacji; zapoznasz się z przetwarzaniem wsadowym oraz automatyzacją procesu przetwarzania obrazu;

4. Pracownik obsługi biurowej (120h.)
- zapoznasz się z zasadami organizacji pracy w biurze, dowiesz się w jaki sposób przekazywać informację oraz dokumentacje pracownikom biura; poznasz podstawowe zasady obsługi interesariuszy oraz prowadzenia plac i kadr;WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!O PROJEKCIE

Projekt "Młodość szansą!" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 OŚ. Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałanie 1.2.1. Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

CELE

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u osób młodych pozostających bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych), nieuczących się ani nie szkolących się, zamieszkujących województwo świętokrzyskie przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia do marca 2019.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 78 osób (51 kobiet oraz 27 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które nie posiadają zatrudnienia (są bierne zawodowo lub bezrobotne), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkują województwo świętokrzyskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • catering,
  • materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany jest w terminie
01.04.2018r. do 31.03.2019r.


PROMOCJA PROJEKTU

Materiały promocyjne projektu
PROJEKT "MŁODOŚĆ SZANSĄ!"

REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W KIELCACH

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 991 264,37 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 835 437,61 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl