EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ZAPYTANIA OFERTOWE


29.05.2018

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert – Pośrednik pracy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Młodość moją szansą! (woj. podkarpackie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – Pośrednictwo pracy.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania


15.05.2018

Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do składania ofert –Doradca zawodowy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Młodość moją szansą! (woj. podkarpackie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – Doradztwo zawodowe.

DO POBRANIA:

dokument PDF z treścią zapytania

PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 193 517, 52 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 005 896, 56 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.