EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Informujemy, że w dniach 24.12.2018 r.- 01.01.2019 r.
Biuro Projektu będzie nieczynne


16.11.2018 r. Zmiana harmonogramu

W związku z choroba trenera informujemy, iż zajęcia w dniu dzisiejszym nie odbędą się. W załączniku zamieszczamy zaktualizowany harmonogram szkolenia.

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


05.11.2018 r. Szkolenia zawodowe

Informujemy, że w dniu 07.11.2018 r. rozpoczyna się szkolenie "Obsługa klienta"

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


3.10.2018 r. Szkolenia zawodowe

Informujemy, że w dniu 04.10.2018 r. rozpoczyna się szkolenie z zakresu Pomoc kuchenna- grupa V.

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


3.10.2018 r. Szkolenia zawodowe

Informujemy, że w dniu 04.10.2018 r. IV grupa- techniki sprzedaży rozpoczyna szkolenia zawodowe.

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


27.09.2018 r. Pośrednictwo pracy

Informujemy, iż w dniu 28.09.2018 r. grupa IV i V rozpocznie zajęcia z zakresu Pośrednictwo Pracy z datą: 20.09.2018 r. Instrumenty i usługi rynku pracy- Informujemy, iż w dniu 21.09.2018 r. rozpoczną się zajęcia z zakresu Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej a następnie odbędą się zajęcia grupowe w dniach 25.09.2018- 26.09.2018 r.- grupa V.Archiwum projektu

STARSZE WIADOMOŚCI PROJEKTOWEO PROJEKCIE

Projekt "Młodość moją szansą!" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 OŚ. Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

CELE

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn) niezatrudnionych, bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych), zamieszkujących województwo podkarpackie przez zapewnienie im kompleksowego wsparcia do lutego 2019.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 78 osób (47 kobiet oraz 31 mężczyzn), z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie posiadają zatrudnienia (są bierne oraz bezrobotne), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, nie są zarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkują województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • catering,
  • materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany jest w terminie
28.02.2018r. do 27.02.2019r.
WYKORZYSTAJ SZANSĘ - ZAPRASZAMY!!


PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 193 517, 52 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 005 896, 56 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.