EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


ARCHIWUM PROJEKTU


24.09.2018 r. Instrumenty i usługi rynku pracy

- W dniu dzisiejszym ostatnia- VI grupa rozpoczyna udział w zadaniu Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej. Zajęcia grupowe zostaną zrealizowane w dniach 16.10.2018- 18.10.2018 r.


20.09.2018 r. Instrumenty i usługi rynku pracy

Informujemy, iż w dniu 21.09.2018 r. rozpoczną się zajęcia z zakresu Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej a następnie odbędą się zajęcia grupowe w dniach 25.09.2018- 26.09.2018 r.- grupa V.


12.09.2018 r. Instrumenty i usługi rynku pracy

W dniu 13.09.2018 r. kolejna IV grupa-rozpocznie zajęcia indywidualne, które potrwają do dnia 16.09.2018 r. a w terminie 18.09.2018-19.09.2018 r. odbędą się zajęcia z zakresu poradnictwo grupowe.


12.09.2018 r. Szkolenia zawodowe

Informujemy, że w dniu 13.09.2018 r. III grupa- grafik komputerowy rozpoczyna szkolenia zawodowe.

DO POBRANIA - HARMONOGRAM SZKOLEŃ


03.08.2018 r. Poradnictwo grupowe

Informujemy, że w dniach 06.08.2018 r. i 07.08.2018 r. odbędą się zajęcia z zakresu Poradnictwo grupowe


27.07.2018 r. Harmonogram odbywania szkoleń zawodowej

Harmonogram odbywania szkoleń zawodowej dla II grupy - Pracownik administracyjno- biurowy
"Pracownik administracyjno-biurowy gr II" - do pobrania - PDF


25.07.2018 r. Indywidualne doradztwo zawodowe

Informujemy, iż w dniu 26.07.2018 r. grupa III- grafik komputerowy rozpoczyna zajęcia indywidualne z zakresu Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej Uczestników Projektu.


03.07.2018 r. Grupowe Poradnictwo zawodowe

Informujemy, że w dniach 04.07.2018 r. i 05.07.2018 r.odbędą się zajęcia dla 2 grupy z zakresu Grupowe Poradnictwo zawodowe.


05.06.2018 r. Indywidualne doradztwo zawodowe

Firma INSPIRES Sp. z o.o., informuje iż Indywidualne doradztwo zawodowe, realizowane w ramach projektu „Młodość moją szansą!”, będzie prowadzone w terminach: VI-XII.2018 r.

Indywidualne doradztwa zawodowe, realizowane jest w wymiarze 6h/osobę (2 sesje po 3h/osobę). Polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z Uczestnikami projektu. Obejmuje udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, udzielanie informacji zawodowej o rynku pracy, wzmacnianie niezbędnych cech osobowych w pracy zawodowej, udzielanie porad mających za zadanie ułatwienie wyboru zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Wsparcie jest realizowane dla 78 osób przed doświadczonego i wykwalifikowanego doradcę zawodowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z doradcą zawodowym Panią Sabiną Rzepką, pod nr tel.: 609-232-998


22.06.2018 r. Harmonogram szkolenia

Harmonogram szkolenia
"Pracownik administracyjno-biurowy" - do pobrania - PDF


18.06.2018 r. zajęcia z zakresu Instrumenty i usługi rynku pracy

W dniu dzisiejszym 2 grupa- Pracownik administracyjno- biurowy rozpoczęła zajęcia z zakresu Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej.

Rozpoczęły się także zajęcia z zakresu Pośrednictwo Pracy w ramach którego Uczestnicy na bieżąco będą wspierani w poszukiwaniu ofert stażowych.


06.2018 r. Trwa nabór na szkolenia

Informujemy, że trwa nabór do projektu na szkolenia z zakresu grafik komputerowy oraz pomoc kuchenna.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu.


22.05.2018 r. zajęcia z zakresu Instrumenty i usługi rynku pracy

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęły się zajęcia z zakresu Instrumenty i usługi rynku pracy służące identyfikacji wsparcia oraz pomocy w określeniu ścieżki zawodowej.

1 grupa (13 osób) - Pracownik administracyjno- biurowy rozpocznie wsparcie, które potrwa do 27.05 2018 r.

W ramach wsparcia zostaną stworzone Indywidualne Plany Działania. Wsparcie realizowane jest w wymiarze 3 h/osoba.

W dniach 28.05.2018 r. i 29.05.2018 r. odbędą się zajęcia grupowe z zakresu Poradnictwo grupowe, mające na celu przekazanie porad Uczestnikom Projektu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji werbalnej.

Poradnictwo zawodowe realizowane jest w systemie 2 spotkań po 6 h.


PROJEKT "MŁODOŚĆ MOJĄ SZANSĄ!"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 OŚ I DZIAŁANIE 1.2. WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM RYNKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY PODPISANEJ Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY W RZESZOWIE

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 193 517, 52 ZŁ. W TYM WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ 1 005 896, 56 ZŁ


www.europa.eu    www.efs.gov.pl


partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Inspires Sp z o.o.