EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


10.02.2016r., Lublin Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na bezpłatne szkolenie "Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży – Inkubator Przedsiębiorczości Zawodowej".

Zapraszamy

Szkolenie prowadzone w języku angielskim przy współudziale prowadzących z Malty i Estonii

Miejsce szkolenia: Nasutów k. Lublina

Termin szkolenia: 23-29.02.2016

W trakcie szkolenia: prezentacje, warsztaty, dyskusje, praktyczne przykłady metod i narzędzi wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi stosowanych na Malcie i w Estonii.

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie

Liczba miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Kontakt:

Monika Drąg
Specjalistka ds. Projektów Międzynarodowych
e.mail: m.drag@eds-fundacja.pl
Tel.: 81 534 61 91

Tematyka szkolenia

  1. Postawy przedsiębiorcze – czyli co?
  2. Potrzeby i oczekiwania młodzieży – czy chcą być przedsiębiorczy?
  3. Gdzie i kiedy kształtować postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży – rola zajęć szkolnych i pozaszkolnych w procesie kształtowania kompetencji i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
  4. Nauczyciel czy trener? – sposoby przekazywania wiedzy i kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.
  5. Badanie kompetencji młodych ludzi – jak skutecznie badać predyspozycje młodzieży oraz jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy z nią.
  6. Doradztwo zawodowe dla młodzieży – metody pracy i narzędzia skutecznego doradcy.
  7. Gramifikacja jako narzędzie wspierania postaw przedsiębiorczych i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
  8. Jak skutecznie przygotować młodego człowieka do prowadzenia własnej firmy
  9. Mentoring-jak skutecznie nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i zachęcić ich do wspierania młodzieży zakładającej własną działalność.
  10. Jak efektywnie wspierać młodego człowieka chcącego założyć własną firmę?


INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

HARMONOGRAM SZKOLENIA


Dzień 1 – 23.02.2016 (wtorek)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00–10:00 Prezentacja uczestników, sesja integracyjna
10:00–11:00 Prezentacja  projektu, omówienie celów i głównych działań w projekcie
11:00–11:30 Przerwa kawowa
11:30–13:30 Metody i narzędzia wspierania przedsiębiorczości młodzieży na Malcie – prezentacja stosowanych rozwiązań
13:30–14:30 Obiad
14:30–16:00 Metody i narzędzia wspierania przedsiębiorczości młodzieży w Estonii – prezentacja stosowanych rozwiązań
16:00–16:30 przerwa kawowa
16:30–18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 2 – 24.02.2016 (środa)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00–10:00 Postawy przedsiębiorcze, – czyli co?
Wprowadzenie do tematyki kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Dyskusja na temat cech, które są uznawane za składowe postaw  przedsiębiorczych które należy kształtować i wzmacniać w młodych ludziach.
10:00–11:30  Przerwa kawowa
11:30–13:30  Potrzeby i oczekiwania młodych ludzi.
Jakich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości najbardziej brakuje współczesnej  młodzieży? Czy współczesna młodzież chce zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości? Jakiej pomocy oczekują młodzi ludzie chcący rozpocząć  własną działalność? Prezentacja wyników badań. Dyskusja.
13:30–14:30  Obiad
14:30 – 16:00  Gdzie i kiedy kształtować postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży – rola zajęć szkolnych i pozaszkolnych w procesie kształtowania kompetencji i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
16:00–16:30 Przerwa kawowa
16:30–18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 3 – 25.02.2016 (czwartek)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00–11:00 Nauczyciel czy trener?-sposoby przekazywania wiedzy i kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Prezentacja, dyskusja.
11:00–11:30  Przerwa kawowa
11:30–13:30  Badanie kompetencji młodych ludzi – jak skutecznie badać predyspozycje młodzieży
oraz jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy z nią. Prezentacja narzędzi do badania kompetencji  i predyspozycji młodzieży. Znaczenie badania kompetencji i predyspozycji w planowaniu ścieżki kształcenia dla danej osoby – przykłady z Malty i Estonii
13:30–14:30   Obiad
14:30–16:00  Badanie kompetencji młodych ludzi – jak skutecznie badać predyspozycje młodzieży
oraz jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy z nią. Prezentacja narzędzi do badania kompetencji  i predyspozycji młodzieży. Znaczenie badania kompetencji i predyspozycji w planowaniu ścieżki kształcenia dla danej osoby. Warsztaty.
16:00–16:30  Przerwa kawowa
16:30–18:00  Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 4 – 26.02.2016 (piątek)


08:00-09:00 Śniadanie
09:00-11:00  Doradztwo zawodowe dla młodzieży – metody pracy i narzędzia skutecznego doradcy. Przykłady metod wykorzystywanych w Estonii i na Malcie
11:00-11:30  Przerwa kawowa
11:30-13:30  Doradztwo zawodowe dla młodzieży – metody pracy i narzędzia skutecznego doradcy. Dyskusja, warsztaty.
13:30-14:30    Obiad
14:30-16:00  Mentoring – jak skutecznie nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i zachęcić ich do wspierania młodzieży zakładającej własną działalność.
16:00-16:30  Przerwa kawowa
16:30-18:00  Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 5 – 27.02.2016 (sobota)


08:00-09:00 Śniadanie
09:00-11:00 Mentoring – jak skutecznie nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i zachęcić ich do wspierania młodzieży zakładającej własną działalność. Przykłady współpracy z  przedsiębiorcami na Malcie i w Estonii, dyskusja o możliwościach zastosowania podobnych mechanizmów w Polsce
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Gramifikacja jako narzędzie wspierania postaw przedsiębiorczych i praktycznego  wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości – przykłady gier i ich zastosowania
13:30-14:30   Obiad
14:30-16:00 Gramifikacja jako narzędzie wspierania postaw przedsiębiorczych i praktycznego  wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości – przykłady gier i ich zastosowania
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 6 – 28.02.2016 (niedziela)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00-11:00 Jak skutecznie przygotować młodego człowieka do prowadzenia własnej firmy –  narzędzia i metody pracy z osobami, które chcą założyć własną firmę. Porównanie metod pracy z młodzieżą w Polsce, na Malcie i w Estonii.
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Jak efektywnie wspierać młodego człowieka chcącego założyć własną firmę –  Przykłady wsparcia udzielanego młodym przedsiębiorcom na Malcie i w Estonii
13:30-14:30   Obiad
14:30-16:00 Jak efektywnie wspierać młodego człowieka chcącego założyć własną firmę –  przykłady instytucji, programów, firm, szkoleń, które mogą stanowić realną i efektywną pomoc dla młodego człowieka w pierwszym okresie prowadzenia działalności. Prezentacja, dyskusja, warsztaty.
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 7 – 29.02.2016 (poniedziałek)


08:00-09:00 Śniadanie
09:00-10:00 Podsumowanie całośći szkolenia, ewaluacja.
10:00 Wyjazd uczestnikówINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).