EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


14.09.2016r., Lublin Konferencje upowszechniające rezultaty projektu
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rozpoczynamy właśnie cykl konferencji upowszechniających rezultaty projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ (Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa zawodowego) wspólnie z partnerami z Malty i Estonii. Projekt ma na celu pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy.

W toku wspólnej pracy, udało nam się przeprowadzić badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Malcie, kończymy także opracowywanie modelu Inkubatora przedsiębiorczości, opartego na wynikach prowadzonych badań.

Wszystkie działa łania podejmowane w trakcie realizacji projektu, a także rezultaty wypracowane w ramach współpracy będziemy upowszechniać i promować podczas cyklu konferencji w Polsce, Estonii i na Malcie, na które zaprosimy przedstawicieli rynku pracy oraz sektora edukacji zawodowej w krajach których reprezentanci brali udział w projekcie.

Pierwsza konferencja

odbędzie się 20 maja 2016 w Bugibba na Malcie.

Wstępny program konferencji - dokument PDF

Druga konferencja

odbędzie się 7 czerwca 2016r. w Paide w Estonii.

Program konferencji - dokument PDF

Konferencja upowszechniająca

w Polsce odbędzie się w lipcu 2016r w Lublinie

Będzie jednocześnie wydarzeniem podsumowującym i kończącym projekt.


INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCIINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).