EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


14.09.2016r., Lublin KONFERENCJA "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" JUŻ ZA NAMI!
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 25.10.2016 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca 2 lata realizacji projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+, KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Projekt, realizowany wspólnie z organizacjami z Malty oraz Estonii koncentrował się wokół poszukiwania skutecznych metod i narzędzi, które mogłyby pomóc w skutecznym wspieraniu uczniów i absolwentów szkół zawodowych w procesie zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Konferencja była okazją do podzielenia się z szerszym gronem rezultatami prac zespołu projektowego, ale także do przeprowadzenia dyskusji na temat problemów młodych ludzi ze szkół zawodowych, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność. Podczas konferencji przeprowadziliśmy bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą tego czy młodzi ludzie po szkole zawodowej chcą zakładać własne firmy oraz czy są na to gotowi.

Zaproszeni goście wspólnie doszli do wniosku, że młodzi ludzie ze szkół zawodowych w pierwszej kolejności powinni zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie zawodowe, a dopiero potem będą gotowi na rozpoczęcie samodzielnej działalności. I właśnie na tym etapie usamodzielniania się potrzebują oni bardzo dużego wsparcia, zwłaszcza podczas pierwszego etapu prowadzenia działalności.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Kolejnym tematem dyskusji były kwestie związane z tym jakiego rodzaju wsparcia potrzebują i oczekują młodzi ludzie ze szkół zawodowych chcący założyć własną firmę. Przedstawiliśmy wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, a zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą. Z przeprowadzonej dyskusji (a także rezultatów badań w ramach projektu) wyniknęło, że młodzież chcąca założyć własną firmę potrzebuje przede wszystkim konkretnych informacji (prawnych, księgowych, finansowych) ale także wsparcia w postaci doradztwa i mentoringu ze strony doświadczonych przedsiębiorców.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Wspólnie doszliśmy do wniosku, ze inkubator przedsiębiorczości zawodowej, dostosowany do potrzeb uczniów szkół zawodowych mógłby stanowić bardzo przydatny instrument wsparcia dla młodych osób, chcących założyć własną firmę.

Publikacja „Model Inkubatora Przedsiębiorczości dla szkół zawodowych” opracowana w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości” stanowi zbiór porad dotyczących tworzenia i funkcjonowania takiego inkubatora. Drukowaną wersję publikacji można otrzymać w siedzibie Fundacji Nowy Staw, wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie projektu.

W drugiej części konferencji, uczestnicy wzięli udział w warsztatach „design thinking”, których celem było pokazanie, poprzez szereg praktycznych ćwiczeń, że tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań to proces, którego można się nauczyć i który można wykorzystać w codziennej pracy np. z uczniami, którzy potrzebują wsparcia w przekształceniu luźnego pomysłu na biznes w konkretne działania.
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu „Inkubator przedsiębiorczości” jest przygotowanie schematu działania kompleksowego wsparcia dla absolwentów szkół zawodowych planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, w postaci opracowanego modelu funkcjonowania Inkubatora przedsiębiorczości dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. W ramach działań projektowych planowane jest opracowanie modelu funkcjonowania Inkubatora w partnerstwie strategicznym, wraz z opracowaniem narzędzi, które będą w nim wykorzystywane, a także zawierającego kompleksowy program i metodologię szkoleń dla kadry pracującej w inkubatorze.


Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości" finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


http://erasmusplus.org.pl/partnerzy projektu
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Lublin, Polska),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta),
ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).