EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

BIURO PROJEKTU


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a, II piętro, pokój nr 3.


+48 727-400-872
e-mail: m.wlodarczyk@eds-fundacja.pl
www.eds-fundacja.pl/projekty/biznestoprzyszlosc

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00


PROJEKT "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ"Projekt "BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości