OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ


O OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - OWES


Cel

Celem OWES „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie województwa lubelskiego.

Działania

W ramach działań OWES zapewniamy:
doradztwo – animację lokalną – szkolenia – wsparcie księgowe, marketingowe i prawne.

Historia

OWES „RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ” został powołany jako dział  Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw  dnia 01.12.2009 r.

Przed powołaniem OWES,  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw posiadał doświadczenie we wspieraniu inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej jako partner w projektu „W stronę polskiego modelu ekonomii społ.–budujemy nowy Lisków”, w ramach którego powstało Gminne Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej oraz Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne.

W okresie od 01.12.2009 r. do 31.12.2012. r. w ramach OWES były realizowane 2 edycje projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Dnia 05.01.2015 r. została podpisana umowa partnerska między Europejskim Domem – Spotkań – Fundacją Nowy Staw, a  Consultorem Sp. z o.o,, i Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Celem zawartej umowy jest  prowadzenie OWES „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.POLECAMY

EDS-FNS


punkty


punkty


punkty


punkty