POINFORMUJ ZNAJOMYCH


WRZESIEŃ 2010

Akademia na „szóstkę”!

25 września 2010 roku w klasztorze o.o. Dominikanów w Lublinie,
na Starym Mieście przy ul. Złotej 9, odbyło się spotkanie inaugurujące
VI edycję Akademii „Złota 9”.

Gościem spotkania był Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita”, Paweł Lisicki. Patronat honorowy nad inauguracją objął Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk oraz Lubelski Kurator Oświaty, Krzysztof Babisz.

Na uroczystą inaugurację zostali zaproszeni przedstawiciele władz Województwa oraz ponad 50 uczniów ze szkół średnich i gimnazjalnych naszego regionu.

Po słowach wstępnych, gość rozpoczął swoje przemówienie na temat: „Wojna polsko - polska”. Przedstawił w nim rys historyczny polskiego życia politycznego szukając genezy konfliktu. W dyskusji z gościem młodzi słuchacze pytali głównie o sprawy bieżące. Nie zabrakło jednak pytań lekko filozoficznych oraz próśb o ocenę zjawisk, jakie mają miejsce na polskiej scenie politycznej.

Poprzez swój program Akademia „Złota 9” chce pomagać młodym Lubelszczyzny w przygotowaniu się do twórczego i aktywnego udziału w życiu publicznym i społecznym w oparciu o wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Inicjatorem i promotorem Akademii jest dominikanin o. Ludwik Wiśniewski OP, duszpasterz akademicki, kapelan Solidarności wychowawca i przyjaciel młodzieży, laureat Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Do tej pory gośćmi Akademii „Złota 9” byli m.in.: Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, były prezydent RP, Lech Wałęsa, Marszałek Sejmu I kadencji, prof. Wiesław Chrzanowski, poseł do PE, Jan Kułakowski, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Jerzy Stępień, Jacek Fedorowicz, Jan Góra OP, oraz nieżyjący: prof. Andrzej Stelmachowski, Marszałek Senatu I kadencji i prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP, wybitny filozof. Na ul. Złotą 9 często witali wychowankowie ojca Ludwika: Aleksander Hall, Maciej Płażyński, Rafał Dutkiewicz.

Inauguracja VI edycji Akademii „Złota 9” każe z optymizmem patrzeć w przyszłość. Sala była zapełniona, a dyskusja merytoryczna i ciekawa.

Maciej Kowalczyk


List do Ojca Ludwika Wiśniewskiego OP
od Zarządu Województwa Lubelskiego


Lublin, dnia 25 września 2010 r.

Ojciec
Ludwik Wiśniewski OP
Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie

Czcigodny Ojcze,

Szanowni Organizatorzy i Goście Akademii „Złota 9” ,

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste spotkanie inaugurujące kolejny rok działalności Akademii. Poczytuję to sobie za znaczące i miłe wyróżnienie. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w uroczystości, przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia i kieruję tą drogą do wszystkich Państwa słowa uznania.

Serdecznie gratuluję słuchaczom, którzy podczas ceremonii immatrykulacji zostaną dzisiaj przyjęci do społeczności – z dumą mogę powiedzieć – lubelskiej Alma Mater. Cieszę się, że Wasza placówka rozwija się i odgrywa coraz większą rolę jako ważny ośrodek życia publicznego i społecznego Lubelszczyzny, który wnosi istotny wkład w rozwój cywilizacyjny naszego kraju. Przekazując serdeczne gratulacje z okazji inauguracji życzę Akademii „Złota 9” dalszego dynamicznego rozwoju.

Zadaniem współczesnych uczelni, ośrodków szkoleniowych czy instytucji jest pomoc młodym ludziom w dostosowywaniu własnych planów życiowych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, odpowiedzialności za własne czyny oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Te powinności Państwa projekt wypełnia z należytą sumiennością.

Od początku istnienia Akademia „Złota 9” pozostaje przy postawionym sobie szczytnym celu rozwijania i kształtowania świadomości społecznej młodych Polaków w oparciu o wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Jej niewątpliwy atut stanowi to, że należy do placówek niesztampowych, a współpracując z innymi ośrodkami naukowymi organizuje konferencje naukowe, podejmuje problemy badawcze o charakterze ogólnoeuropejskim, co jest dzisiaj niezwykle istotne w kształceniu młodego pokolenia.

I chociaż słowa Alberta Einsteina mogą się niektórym z Państwa wydawać przewrotnymi pamiętajmy, iż: „Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista”. Dlatego przyszłym studentom życzę, by w pełni wykorzystali dane im szanse i możliwości, a zdobyta przez nich wiedza stała się przyczynkiem do błyskotliwych –karier zawodowych.

Życzę, aby kolejne lata działalności Akademii przebiegały w warunkach pełnej stabilizacji, a przyszłe znaczące dokonania umacniały jej renomę i pozycję. Życzę, aby ambitne programy naukowe, projekty i podejmowane przedsięwzięcia badawcze wnosiły nowatorski wkład i wskazywały skuteczne instrumenty oraz pomysły rozwiązywania trudnych problemów w wielu obszarach życia naszego kraju. Jestem przekonany, iż działalność i bogate audytorium Akademii nadal będą stanowiły skuteczne wsparcie dla procesów modernizacyjnych na Lubelszczyźnie.

Wszystkim organizatorom dzisiejszego spotkania, życzę konsekwencji w osiąganiu założonych celów. Młodzieży przesyłam życzenia dobrych wyników w nauce oraz rozwoju intelektualnego, umożliwiającego odnalezienie swego miejsca w integrującej się Europie narodów.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Sobczak
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

WERSJA DO POBRANIA - PDF