EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2020 ROKU
20.10.2020 Let's Picture our History

W dniach 27.09-03.10.2020 w Ośrodku Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie odbyła się polsko-litewska wymiana młodzieży pod nazwą "Let's Picture our History" .

Projekt ,,Let's Picture our History" miał na celu promowanie roli Św. Jana Pawła II w odzyskaniu wolności i niepodległości przez Polskę i Litwę. Jako że rok 2020 został ogłoszony rokiem Św. Jana Pawła II i przypada jego setna rocznica urodzin, została zaprezentowana historia dążenia przez Polskę i Litwę do wolności oraz wpływ Św. Jana Pawła II na te wydarzenia.Warsztaty

Uczestnicy dzięki warsztatom historycznym o życiu i działalności św. Jana Pawła II podnieśli poziom swojej wiedzy o papieżu, a także dowiedzieli się jakie znaczenie on miał dla wspólnej historii. Podczas wymiany odbyły się również warsztaty animatorskie i integracyjne i warsztaty z tworzenia ilustracji komiksowych. To był czas dla młodych Polaków i Litwinów, by uświadomić sobie znaczenie, jakie niesie za sobą wspólna historia i wolność oraz by wymienić się swoimi poglądami i spostrzeżeniami na ten temat. Ze względu na sytuację epidemiologiczną część grupy z Litwy łączyła się z nami poprzez narzędzia online.

Integracja

Wspólna praca nad ilustracjami, gry integracyjne, jak również ognisko czy wieczory narodowe umożliwiły zintegrowanie się grupy, pokonanie wszelkich barier, zarówno językowych jak i kulturowych.

Wystawa

Punktem kulminacyjnym projektu było przeprowadzenie przez młodzież z Polski i Litwy wystawy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z przygotowanymi przez nich samych komiksowymi ilustracjami przedstawiającymi Św. Jana Pawła II, znaczenie niepodległości oraz przyjaźń Polsko-Litewską.

Rezultat

Rezultatem projektu było stworzenie komiksu, który powstał z prac rysunkowych uczestników wymiany i który jest do pobrania poniżej.PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE
Z POLSKO-LITEWSKIEGO FUNDUSZU WYMIANY MŁODZIEŻY
Z DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ