EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


26.10.2014 – 3.11.2014 Nasutów Myths are all around Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Międzynarodowa wymiana młodzieży pt. „Myths are all around” miała miejsce w dniach 26.10.2014 – 3.11.2014 w Nasutowie. W projekcie uczestniczyła młodzież w wieku 18-30 lat z takich krajów jak: Portugalia, Turcja, Włochy oraz Polska. 

WIĘCEJ INFORMACJI


W styczniu 2015 roku otwieramy na nowo program dla wolontariuszy i wszystkich tych, którzy chcą się angażować w pracę Fundacji, a jednocześnie rozwijać się razem z nami i dzięki naszym programom. Pierwsze takie szkolenie planujemy w naszym ośrodku w Domu Nasutów.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.12.2014 Gdańsk Rola Grupy Wyszehradzkiej we współczesnym świecie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

Zasadniczym celem spotkania było przedyskutowanie znaczenia Grupy Wyszehradzkiej (V4) w sprawach istotnych dla Unii Europejskiej oraz przyszłości całego regionu.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.12.2014 r., Lublin Pracujemy nad modelem inkubatora przedsiębiorczości dla absolwentów szkół zawodowych Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W listopadzie 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Inkubator przedsiębiorczości", który ma na celu pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.12.2014 r., Lublin Rozpoczynamy realizację projektu "Młodzi ludzie na rynku pracy" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Młodzi ludzie według opinii pracodawców są nieprzygotowani do pracy. Nie każdy z absolwent studiów magisterskich potrafi znaleźć pracę, a nawet jeśli znajdzie, to nie każdy potrafi się w niej odnaleźć i wpisać się w oczekiwania pracodawcy. Młodzi ludzie w czasie studiów bardzo często nie podejmują dodatkowej działalności związanej z zaangażowaniem w pracę organizacji studenckich lub pozarządowych, albo nie odbywają dodatkowych staży i praktyk w miejscu zgodnym z ich zawodem. Przez to ich umiejętności i kompetencje oraz oczekiwania bardzo często rozmijają się z tym, czego oczekuje od nich rynek pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące programów skierowanych dla organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie dotyczyło m.in. nowego młodzieżowego programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, „Erasmus +” oraz Programu „Europa dla Obywateli”. Szkolenie odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. (tj. we wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00, w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Przechodnia 4 (II piętro).

WIĘCEJ INFORMACJI


W minionym tygodniu Lublin stał się miejscem spotkania oraz debaty przedsiębiorców i dyplomatów z Turcji z przedsiębiorcami z Lubelszczyzny. Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu 30.10.2014 r. w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego S.A. Debata została zorganizowana w ramach przyjazdowej misji gospodarczej zrealizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez Lubelskie Centrum Consultingu s. z o. o. we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Lublinie. Partnerem Izby w przygotowaniu spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


29.10.2014 r., Lublin Kompetencje społeczne szansą na sukces na rynku pracy Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 18 listopada br. w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie. Konferencja ta zatytułowana jest „Kompetencje personalne, społeczne i umiejętność organizowania pracy małych zespołów drogą do sukcesu na rynku pracy”.

WIĘCEJ INFORMACJI


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w partnerstwie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) zorganizował spotkanie dotyczące planowania kariery młodych Polaków w organizacjach międzynarodowych.

WIĘCEJ INFORMACJI


17.10.2014 r., Lublin XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich RODM Lublin, EUROPE DIRECT Lublin

Ponad 150 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego wzięło udział w czternastym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.10.2014 r., Lublin XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich RODM Lublin, EUROPE DIRECT Lublin

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół województwa lubelskiego do udziału w XIV Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


06.10.2014 r., Lublin „Inwestujemy w przyszłość stosunków polsko-niemieckich. I budujemy pomosty na Ukrainę” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Dom Nasutów

„Różnorodność pomiędzy swobodą i wymaganiem efektów, kompetentni i sympatyczni prowadzący oraz zaproszeni goście, praktyczna, konkretna praca nad projektem. Ani razu nie miałam wrażenia, że pracuję nad czymś abstrakcyjnym, (…) tylko, że dążę do jakiegoś konkretnego, namacalnego celu.”

WIĘCEJ INFORMACJI


29.09.2014 - 6.10.2014 Nasutów United for Minorities Europejski Centrum Współpracy Młodzieży

Projekt "United for Minorities" odbył się w dniach 29.09.2014 - 6.10.2014 w Nasutowie k/Lublina. W wymianie wzięło udział 21 młodych ludzi w wieku 18-30 lat, pochodzących z Polski, Turcji, Armenii i Portugalii.

WIĘCEJ INFORMACJI


29.09.2014 r., Lublin Mołdawia na ścieżce integracji europejskiej – szanse, wyzwania, perspektywy Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Stosunki Mołdawii z Unią Europejską są tak dobre, że uważana jest w Brukseli za kraj najbliższy UE ze wszystkich sześciu państw Partnerstwa Wschodniego, a stopień spełniania przez nią standardów demokratycznych jest doceniany przez zachodnich obserwatorów.... Więcej na ten temat w panelu dyskusyjnym który odbędzie się w piątek 3 października 2014 roku w Lublinie w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

WIĘCEJ INFORMACJI


19.09.2014 Gdańsk Dyplomacja czynnikiem rozwoju gospodarczego Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

19 września 2014 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z udziałem wiceminister spraw zagranicznych, pani Katarzyny Kacperczyk. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli najbardziej znaczących przedsiębiorstw na Pomorzu.

WIĘCEJ INFORMACJI


18.09.2014 r., Lublin "Królewskie słowa" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskim Dniu Języków. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodszych i starszych do nauki języków obcych poprzez pokazanie, że może ona być ciekawą zabawą, a także zainspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych, interesujących sposobów nauczania motywujących uczniów do poznawania nowych języków.

WIĘCEJ INFORMACJI


18.08.2014-24.08.2014 Nasutów UNCHAIN HUMAN RIGHTS Europejski Centrum Współpracy Młodzieży

W sierpniu w dniach 18.08.2014-24.08.2014 w Nasutowie odbyło się szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą pod hasłem „Unchain Human Rights”. W projekcie wzięło udział 26 osób z Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Turcji.

WIĘCEJ INFORMACJI


28.07.2014 r., Lublin Już 2 września -
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Tematyka tegorocznego IX Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, liderstwo oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

WIĘCEJ INFORMACJI


31.07.2014 r., Lublin Regionalne Forum Ekonomii Społecznej oraz Targi Ekonomii Społecznej Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski dom Spotkań  - Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w Regionalnym Forum Ekonomii Społecznej połączonym z targami produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej. Targi Ekonomii Społecznej odbędą się 27 sierpnia 2014 r. w godz. 13.30.- 17.00 na zabytkowym placu przed Trybunałem Koronnym w Lublinie (Lublin, ul.  Rynek 1).

WIĘCEJ INFORMACJI


17.07.2014 r., Lublin Szkolenie „Unchain Human Rights” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie zaprasza na szkolenie „Unchain Human Rights”.

WIĘCEJ INFORMACJI


7.07.2014 r., Lublin Wizyta deputowanych
z Landtagu Nadrenii Północnej Westfalii
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Deputowani z Landtagu Nadrenii Północnej Westfalii, w drodze na Ukrainę, postanowili odwiedzić Lublin. Na prośbę Ambasady Niemiec w Warszawie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, wspólnie z Konsulatem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, włączył się w organizację wspomnianej wizyty.

WIĘCEJ INFORMACJI


5.07.2014 – 5.09.2014 - województwo lubelskie Konkurs fotograficzny pt.
„Turcja w obiektywie”
RODM Lublin

Gorąco zachęcamy mieszkańców naszego województwa do udziału w konkursie fotograficznym, pt. „Turcja w obiektywie”. W bieżącym roku przypada rocznica 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. Wbrew pozorem ze wspomnianym krajem łączą Polskę nie tylko silne więzi polityczne, ale także bliskie relacje handlowe i kulturalne. Z tej okazji ogłaszamy konkurs fotograficzny, który przybliży nam wiedzę na temat omawianego państwa.

WIĘCEJ INFORMACJI


7-14 lipca 2014 Media camp Lublin Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy do uczestnictwa w polsko – białorusko – mołdawsko – niemieckich warsztatach medialnych, które odbędą się na początku lipca w Nasutowie koło Lublina. Warsztaty skierowane są do osób interesujących się dziennikarstwem i sprawami międzynarodowymi, a także do przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych.

WIĘCEJ INFORMACJI


02.-03.06.14 Gdańsk Bezpieczeństwo Polski. Stan obecny i perspektywy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

W ramach obchodów 25-lecia wolności między 2-3 czerwca w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się warsztaty akademickie Cogito ergo sum pn. „XXV lat niepodległości – Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej”.

WIĘCEJ INFORMACJI


02 czerwca 2014 5-6 czerwca: bezpłatne seminarium
dla NGO lubelszczyzny
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw zaprasza na bezpłatne, dwudniowe seminarium dla przedstawicieli NGO woj. lubelskiego – "Jak korzystać ze środków dotacji unijnych". Seminarium odbędzie się w ramach projektu „Bliżej Unii – podsumowanie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, realizowanego przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Seminarium ma za zadanie pomóc w korzystaniu ze środków dotacji unijnych, oraz zbilansować korzyści i straty, jakie dotknęły Polskę w wyniku akcesji Polski w U.E.

WIĘCEJ INFORMACJI


Lublin jest miastem z długimi tradycjami wielokulturowymi. Czy w związku z tym jest też miastem tolerancyjnym i przyjaznym dla cudzoziemców? Na to i inne pytania próbowali odpowiedzieć przedstawiciele lubelskich mediów, mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Lublinie, organizacji pozarządowych, a także osoby reprezentujące Urząd Miasta Lublin i miejskie instytucje zajmujące się tematyką cudzoziemców, migrantów oraz tematem wielokulturowości.

WIĘCEJ INFORMACJI


Zapraszamy do udziału w IX Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

WIĘCEJ INFORMACJI


Czy Lublin jest gotowy na scenariusz, w którym musimy przyjąć większą liczbę migrantów, co  w obliczu sytuacji na Ukrainie, wydaje się prawdopodobne? Czy jesteśmy na to gotowi jako miasto i jego mieszkańcy? Czy mamy wypracowane rozwiązania systemowe w tym zakresie? Jak jest  z wrażliwością społeczną i odbiorem cudzoziemców przez nasze społeczeństwo? Jaką rolę odgrywają w tej sprawie media? Czy określenie „Lublin wielokulturowy”, które przez wieki przynosiło naszemu miastu chlubę, jest jeszcze aktualne?. Serdecznie zapraszamy na śniadanie prasowe, które odbędzie się w poniedziałek 26 maja o godzinie 10:00 w Centrum Kultury w Lublinie, sala Oratorium na parterze przy ul. Peowiaków 12.

WIĘCEJ INFORMACJI


Ponad trzydzieści osób, głównie studentów lubelskich uczelni, wzięło udział w wykładzie poprowadzonym przez prof. Marka Żurka, wykładowcę z Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 12.05.2014 r. w gościnnych progach Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wspomniany wykład był poświęcony działaniu Parlamentu Europejskiego, jego roli w przygotowaniu prawa oraz roli Polaków jako świadomych wyborców. Wykład ten był jednym wielu tego typu spotkań organizowanych przez Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej w całej Polsce. Pomysłodawcą przedsięwzięcia było Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizował konferencję podsumowującą projekt „Budowanie partnerstwa na rzecz wypracowania Strategii Transgranicznej na lata 2014-2020", w której uczestniczyli przedstawiciele regionów partnerskich z Ukrainy i Białorusi a także samorządowcy z województwa lubelskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI


9 maja 2014 Lubelski Dzień Europy RODM Lublin, ED Lublin

Jak co roku z okazji Dnia Europy (w tym roku dodatkowo świętowaliśmy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), wspólnie z naszymi partnerami przygotowaliśmy dużo ciekawych atrakcji dla mieszkańców Lublina.

WIĘCEJ INFORMACJI


12 maja 2014 V Chrześcijański Tydzień Społeczny zakończony Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zakończył się V Chrześcijański Tydzień Społeczny, którego tematem przewodnim było pytanie „Jaki rozwój Polski?”

WIĘCEJ INFORMACJI


29 kwietnia 2014 Europejski Piknik Rowerowy Informacja Europejska : RODM Lublin, Europe Direct Lublin

Chcesz na sportowo i rodzinnie świętować Dzień Europy oraz spędzić ciekawie czas? Jeśli tak, to zapraszamy na Europejski Piknik Rowerowy, który odbędzie się w sobotę w dniu 10 maja w Nasutowie pod Lublinem. Wspólnie przejedziemy rowerami z Lublina do Nasutowa (ok. 20 km), weźmiemy udział w Europejskim Pikniku, a następnie wrócimy do Lublina.

WIĘCEJ INFORMACJI


29 kwietnia 2014 Wygraj tablety w konkursie pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”! Informacja Europejska : RODM Lublin, Europe Direct Lublin

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 9 maja 2014 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

WIĘCEJ INFORMACJI


29 kwietnia 2014 Rocznicowa Europejska Gra Miejska Informacja Europejska : RODM Lublin, Europe Direct Lublin

Z okazji Dnia Europy oraz X rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w dniu 9 maja 2014 r. zapraszamy uczniów szkół z województwa lubelskiego do udziału w Europejskiej Grze Miejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI


24 kwietnia 2014 Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2014 RODM Lublin

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW), który odbędzie się w dniach 2-4 października 2014 roku w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


Nowy Sącz, 2-5 września 2014 IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

WIĘCEJ INFORMACJI


19 kwietnia 2014 „Droga do pracy” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną dla uczestników ścieżką.

WIĘCEJ INFORMACJI


18 kwietnia 2014 "Bliżej Unii-podsumowanie 10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Ruszył projekt „Bliżej Unii-podsumowanie 10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej”. W ramach zadania zostanie uruchomiona strona internetowa za pomocą, której będzie można podzielić się swoimi refleksjami na temat dziesięciolecia naszego kraju w Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI


17 kwietnia 2014 Szkolenie z programu „Erasmus plus dla NGO” Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
Regionalny Ośrodkek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Regionalny Ośrodkek Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące nowego młodzieżowego programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 programu pt. „Erasmus plus”.

WIĘCEJ INFORMACJI


16 kwietnia 2014 Międzynarodowy projekt medialny Team up Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych w wieku 18-26 lat do udziału w międzynarodowym projekcie medialnym pt. „Social inclusion of young people with fewer opportunities” w ramach projektu Team up.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.03.2014 Lublin Publikacja Youth stressed out - chceck this out Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą nasz projekt polsko-litewski Youth stressed out check this out.

WIĘCEJ INFORMACJI


7-15 marzec 2014 Digital Storytelling for Real Rights Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Przez 8 dni młodzież z 6 krajów – Norwegii, Finlandii, Polski, Słowacji, Włoch i Hiszpanii – wzięła udział w niesamowitej wymianie „Digital Storytelling for Real Rights”, która miała miejsce w Turynie. Odbyło się to w ramach Erasmus Plus.

WIĘCEJ INFORMACJI


Fundacja Europejski Dom Spotkań – Nowy Staw wspólnie z Gminą miasta Radom w ramach projektu „Radom – siła współpracy” organizuje spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”.

WIĘCEJ INFORMACJI


Radom, marzec-listopad 2014 Zapraszamy do udziału w spotkaniach
przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Wspólnie z Gminą miasta Radom w ramach projektu "Radom - siła współpracy" zapraszamy do udziału w spotkaniach zespołów - grup przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Radomiu oraz pracowników samorządowych.

WIĘCEJ INFORMACJI


24-28.01.2014 Lublin „ Yoth stressed out- check this out” Wizyta w Wilnie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Od 24 do 28 stycznia nasza grupa wolontariuszy odbyła pasjonującą podróż, podsumowującą projekt „ Yoth stressed out- check this out”, do Wilna. Spotkaliśmy się z litewskimi uczestnikami projektu z organizacji Lietuvos Jaunimo Centras. Czekało na nas dużo zadań. 

WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ