EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


16.12.2014 Gdańsk Rola Grupy Wyszehradzkiej we współczesnym świecie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

Zasadniczym celem spotkania było przedyskutowanie znaczenia Grupy Wyszehradzkiej (V4) w sprawach istotnych dla Unii Europejskiej oraz przyszłości całego regionu.

Prelegenci:

  • p. Andrzej Osiak –kierownik Referatu Środkowoeuropejskiego w Departamencie Europejskim MSZ.
  • p. Jakub Groszkowski – analityk, Ośrodek Studiów Wschodnich
  • p. Łukasz Lewkowicz - adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Grupa Wyszehradzka wyrosła na jedno z prężniejszych ugrupowań regionalnych w ramach UE. Jak zauważono, po okresie wewnętrznej konkurencji i wzajemnej nieufności, V4 nabrała rozpędu. Zdaniem panelistów, Grupa efektywnie zwiększa siłę oddziaływania i ma korzystny wpływ na zjawisko integracji europejskiej.

Odnośnie kwestii ukraińsko-rosyjskiej, w Europie Środkowej pogłębił się podział na kraje, które obawiając się rozwoju konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, chcą wzmocnienia wschodniej granicy NATO i powstrzymywania agresywnych działań Moskwy, oraz na państwa, które wprawdzie popierają pewien zakres działań, ale jednocześnie otwarcie je potępiają, obawiając się wzrostu napięcia pomiędzy UE, NATO a Rosją.

powiekszeniepowiekszenie


rodm
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ