EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


15.12.2014 r., Lublin Rozpoczynamy realizację projektu
"Młodzi ludzie na rynku pracy"
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Młodzi ludzie według opinii pracodawców są nieprzygotowani do pracy. Nie każdy z absolwent studiów magisterskich potrafi znaleźć pracę, a nawet jeśli znajdzie, to nie każdy potrafi się w niej odnaleźć i wpisać się w oczekiwania pracodawcy. Młodzi ludzie w czasie studiów bardzo często nie podejmują dodatkowej działalności związanej z zaangażowaniem w pracę organizacji studenckich lub pozarządowych, albo nie odbywają dodatkowych staży i praktyk w miejscu zgodnym z ich zawodem. Przez to ich umiejętności i kompetencje oraz oczekiwania bardzo często rozmijają się z tym, czego oczekuje od nich rynek pracy.

Nasza Fundacja rozpoczęła w listopadzie 2014 roku realizację dwuletniego projektu wspólnie z partnerami zagranicznymi ze Słowacji, Malty i Włoch. Partnerstwo strategiczne, które podjęliśmy, ma na celu zdiagnozować problem nieprzygotowania młodzieży do wymagań współczesnego rynku pracy oraz skutecznie na niego odpowiedzieć poprzez szereg działań. Należą do nich między innymi współpraca, wymiana doświadczeń i informacji, przeprowadzenie badań i zdiagnozowanie kompetencji młodzieży i oczekiwań pracodawców,
opracowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie kampanii informacyjnej, która zachęci młodzież do nabywania niezbędnych kompetencji w ramach edukacji nieformalnej.

Nasz projekt dofinansowany ze środków Programu Erasmus + zakłada realizację następujących działań:

  • zdiagnozowanie jakich kompetencji oczekują od przyszłych pracowników pracodawcy,
  • opracowanie scenariuszy zajęć, które będą zaadaptowane w programach nauczania w szkołach (na lekcjach przedsiębiorczości), w organizacjach młodzieżowych (warsztaty i zajęcia edukacji nieformalnej) oraz na uczelniach (warsztaty dni kariery), a także
  • opracowanie materiałów dydaktycznych i audiowizualnych do pracy z młodzieżą przy rozwoju tych kompetencji.

  • Ponadto opracowanie broszury informacyjnej promującej aktywność studencką, aktywność obywatelską i aktywność na rynku pracy młodzieży, przeszkolenie kadry (nauczyciele przedsiębiorczości, pracownicy młodzieżowi) i przeprowadzenie lokalnych warsztatów i szkoleń dla młodzieży.

  • Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja promująca zdobywanie kompetencji społecznych i personalnych młodzieży oraz edukację nieformalną, która odbędzie się w Warszawie w maju 2016 roku.Partnerami projektu są:
NKOS Niezależne Chrześcijańskie Związki Zawodowe (Trnawa, Słowacja),
CID Centrum Dialogu Międzykulturalnego (Bratysława, Słowacja),
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta) oraz
Stowarzyszenie Giosef Enna (Enna, Sycylia, Włochy).

Projekt "Młodzi ludzie na rynku pracy"
finansowany jest ze środków Programu Erasmus +

erasmus_plus
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ