EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


16.12.2014 r., Lublin Szkolenie pt. „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych” RODM Lublin, ED Lublin

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące programów skierowanych dla organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie dotyczyło m.in. nowego młodzieżowego programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, „Erasmus +” oraz Programu „Europa dla Obywateli”. Szkolenie odbędzie się w dniu 16.12.2014 r. (tj. we wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00, w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Przechodnia 4 (II piętro).

Podczas szkolenia osoby zainteresowane dowiedzą się:

 - czym są programy Erasmus+  i „Europa dla Obywateli?
  - jakie są cele i priorytety wyżej wymienionych Programów?
  - jakie zmiany zaszły w nowych Programach w porównaniu do ich poprzedników?
  - jakie możliwości dają powyższe Programy młodym ludziom?
  - jak wyglądają wnioski oraz budżety?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat nowych programów oraz przedstawienie możliwości realizacji działań w obszarze projektów młodzieżowych. Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92) lub drogą elektroniczną (e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl)  lub przynieść osobiście do dnia 15.12.2014 r. do godziny 9.00. Ilość miejsc  jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo najpóźniej w ciągu kilku godzin od momentu wysłania zgłoszenia. Organizator zapewnia bezpłatny obiad. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Organizatorem szkolenia jest
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin.

Osobami do kontaktu pozostają:
Andrzej Skórski, e-mail: rodm@rodm-lublin.pl; oraz
Bartłomiej Martys, e-mail: europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl

W dniu szkolenia rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30.

DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy / MSWord
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ