EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


29.10.2014 r., Lublin Kompetencje społeczne szansą na sukces na rynku pracy Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy

Dlaczego wielu absolwentów szkół zawodowych ma kłopoty z odnalezieniem się na rynku pracy? Brakuje im kompetencji personalnych i społecznych takich jak umiejętność komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, wyrażania swojego zdania, umiejętności podejmowania decyzji czy też umiejętności pracy w zespole. Jak temu zapobiec? Kształtować te kompetencje i rozwijać potencjał młodych osób, jeszcze w szkole.

Odpowiedzią na ten problem jest opracowany i wydany przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego program szkoleniowy zawierający innowacyjne scenariusze zajęć oraz grę multimedialną ,,Mój Mount Everest”. Prezentacja tego programu odbędzie się podczas konferencji Kompetencje personalne, społeczne i umiejętność organizowania pracy małych zespołów drogą do sukcesu zawodowego” w dniu 18 listopada 2014 roku.

Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia  w zawodach, stanowią wsparcie dla nauczycieli zawodu, przedsiębiorczości, wychowawców,  pedagogów, psychologów, doradców zawodowych.

W spotkaniu bierze udział grupa dyrektorów i nauczycieli  lubelskich szkół średnich, poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji wspomagających wejście młodych ludzi na rynek pracy  w Polsce oraz grupa dyrektorów  i nauczycieli (20 osób)  z Ukrainy. Będą także obecni uczniowie z Ukrainy, którzy brali udział w seminariach testujących opracowane narzędzia.

Wykład na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia w rozwoju zawodowym wygłosi Małgorzata Sitarczyk: psycholog, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii i  Innowacji w Lublinie. W czasie konferencji odbędzie się także prezentacja pozyskania funduszy europejskich na kształcenie i szkolenia zawodowe, między innymi z programu Erasmus +.DO POBRANIA:


Konferencja  organizowana jest w ramach projektu:
Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy

realizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw,
mikroprojekt Kompetencje młodzieży realizowany przez
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ