EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


21.10.2014 r., Lublin Spotkanie poświęcone karierze młodych w organizacjach międzynarodowych RODM Lublin

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w partnerstwie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) zorganizował spotkanie dotyczące planowania kariery młodych Polaków w organizacjach międzynarodowych.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Spotkanie odbyło się w dniu 21.10.2014 r. na Wydziale Politologii UMCS. Poprowadziła je Pani Iwona Wojtczak, Naczelnik Biura Dyrektora Politycznego Wydziału ds. Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem spotkania było zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania możliwości zatrudnienia w prestiżowych i dających możliwość awansu organizacjach międzynarodowych.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Pani Naczelnik podkreślała, że młodzież musi jeszcze na etapie studiów wykazywać aktywność i poszerzać swoje horyzonty także poza zajęciami na uczelni. Tego typu działania można realizować m.in. w organizacjach studenckich, czy organizacjach pozarządowych. Czas studiów to okres, w którym przyszli pracownicy powinni zgromadzić wiedzę umożliwiającą im na lepszy start w przyszłą karierę zawodową. Nasz gość z Ministerstwa podkreślał także rolę jaką odgrywa znajomość języków obcych. Jest to umiejętność, która często decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata na dane stanowisko

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ