EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


10.10.2014 r., Lublin XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich RODM Lublin, EUROPE DIRECT Lublin

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół województwa lubelskiego do udziału w XIV Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Tegoroczny Zjazd będzie poświęcony dziesiątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem spotkania będzie edukacja młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Klubach Europejskich, a także w klasach europejskich w wyżej wymienionym obszarze oraz zaprezentowanie możliwości programu Erasmus+ skierowanego do ludzi młodych.

Ponadto chcemy zachęcić dzieci i młodzież i do poszerzania wiedzy na temat możliwości, jakie daje obywatelom Unia Europejska oraz zachęcić młodych ludzi do większej aktywności. W tym celu Zjazd odwiedzą młodzi obcokrajowcy oraz przedstawiciele organizacji, które realizują ciekawe inicjatywy dla dzieci i młodzieży.

Dla uczestników Zjazdu przewidzieliśmy szereg konkursów na temat Unii Europejskiej.

W celu przygotowania się do konkursów zachęcamy do zapoznania się z następującymi stronami internetowymi:

www.nbportal.pl/pl/np/euro
www.polskawue.gov.pl/Instytucje,UE,21.html

Do udziału w Zjeździe zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15 października 2014 r. pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl Formularz można także wysłać faxem na numer 81 534 61 92 lub przynieść osobiście do naszego biura, które mieści się na ul. Przechodniej 4 w Lublinie (Pałac Parysów, II piętro).

Organizatorami
XIV Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są:

    • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
    • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin oraz
    • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Patronat nad Zjazdem objął Pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91
lub pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl. Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski


DO POBRANIA:

 


EDS-FNS

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ