EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


07.10.2014 r., Lublin „Inwestujemy w przyszłość stosunków polsko-niemieckich. I budujemy pomosty na Ukrainę” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Dom Nasutów

Różnorodność pomiędzy swobodą i wymaganiem efektów, kompetentni i sympatyczni prowadzący oraz zaproszeni goście, praktyczna, konkretna praca nad projektem. Ani razu nie miałam wrażenia, że pracuję nad czymś abstrakcyjnym, (…) tylko, że dążę do jakiegoś konkretnego, namacalnego celu.” – Uczestnik seminarium kontaktowego PNWM z 2013 r.

Ten głos nauczyciela dobrze obrazuje, o co chodzi w seminarach kontaktowych organizowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Pracownikom organizacji zależy na tym aby szkoły z Niemiec i Polski rozpoczęły współpracę. Dlaczego? Krótko mówiąć - aby uczniowie polscy i niemieccy mogą się spotkać, poznać inną kulturę, razem pracować, bawić się i uczyć się języków obcych oraz kompetencji interpersonalnych. Po prostu.

Podczas seminarium odbywającym się od 8 do 11 października w Nasutowie, PNWM i Dom Nasutów umożliwają nauczycielom z obu krajów nawiązanie pierwszego kontaktu i zaplanowanie wspólnego projektu dla uczniów. W tym roku zostały zaproszone, z inicjatywy Domu Nasutów, również dwie przedstawicielki szkoły ze Lwowa. Razem z nauczycielami pochodzącymi ze wszystkich regionów w Polsce i Niemczech poznają na szkoleniu metody pedagogiczne przydatne podczas spotkania międzynarodowego młodzieży. I oczywiście oferty Domu Nasutów jak i PNWM. Będą również nauczyć się grać na bębnach.

"Na poprzednich edycjach seminarium, ponad 60 % nauczycieli znalazło szkołę partnerską do wymiany uczniów. Robimy wszystko aby stworzyć uczestnikom odpowiednie warunki do podjęcia współpracy", tłumaczy Malte Koppe, koordynator szkolenia w PNWM.

Czyli jest dobrze między Polską i Niemcami? Liczby to sugerują: Ze wsparciem PNWM rokrocznie spotyka się kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi w ponad 3000 projektach. Często organizują je szkoły, ale również na przykład współpracująca blisko z ośrodkiem w Nasutowie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina:

"Podczas spotkań młodzieży z Polski i Niemiec bardzo ciekawe efekty daje współpraca szkół i domów spotkań. Wymiany szkolne wzbogacane są bogatą ofertą warsztatów i zajęć ogólnych o charakterze integracyjnym oraz tematycznych np. ekologicznych, historycznych, medialnych. "  zaznacza Sergiusz Kieruzel z Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.

Tak się buduje oddolna sieć kontaktów polsko-niemieckich, zdala od polityki. Co nie oznacza, że podczas spotkań Polaków i Niemców nie rozmawia się o niej. I o historii. Wręcz przeciwnie. PNWM poprzez swoje publikacje i seminaria zachęca edukatorów jak i samą młodzież do zajęcia się - z obu perspektyw - tematem "ciemniejszych stron" polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

Spocząć na laurach jednak nie można. Jeszcze raz Malte Koppe: "Wiele długoletnich szkolnych partnerstw polsko-niemieckich nie kontynuuje współpracy w momencie odejścia z pracy koordynatora. Dlatego wciąż potrzebne jest zachęcanie nowych osób i instytucji do wymiany."

Bo między krajami jak i między ludźmi: Dobre sąsiedztwo trzeba pielęgnować.
Od dzieci i młodzieży zaczynając.

EDS-FNS

EDS-FNS

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ