EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


29.09.2014 r., Lublin Mołdawia na ścieżce integracji europejskiej – szanse, wyzwania, perspektywy Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Stosunki Mołdawii z Unią Europejską są tak dobre, że uważana jest w Brukseli za kraj najbliższy UE ze wszystkich sześciu państw Partnerstwa Wschodniego, a stopień spełniania przez nią standardów demokratycznych jest doceniany przez zachodnich obserwatorów. Mołdawia podpisała z Unią Umowę Stowarzyszeniową oraz spełniła warunki liberalizacji reżimu wizowego, w wyniku czego od kilku miesięcy Mołdawianie podróżują do krajów UE bez wiz. To wszystko jest zasługą rządzącego Sojuszu na rzecz Integracji Europejskiej, który w ostatnich pięciu latach konsekwentnie dążył do zbliżenia z Unią. Jednak w Mołdawii odbędą się 30 listopada br. wybory parlamentarne, które zadecydują o przyszłości. Czy obywatele Mołdawii potwierdzą kredyt zaufania wobec rządzących, czy też wybiorą drogę zbliżenia z Rosją, za którą optują opozycyjni komuniści? A jeśli komuniści wygrają wybory, to czy znaczy to definitywne zejście z drogi ku integracji europejskiej?

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Na drodze ku ewentualnej integracji europejskiej stoją przed Mołdawią liczne zadania, które musi wykonać sama, niezależnie od pomocy UE. Czy jest w stanie skutecznie walczyć z plagą korupcji, umocnić instytucje państwa, zadbać o rozwój mechanizmów państwa prawa, stymulować rozwój gospodarczy oraz uruchomić energię społeczną na rzecz przemian cywilizacyjnych, w tym poprzez decentralizację, która da samorządności terytorialnej instrumenty konieczne do skutecznej troski o dobro wspólne na szczeblu lokalnym? Jakiej pomocy może udzielić Mołdawii w tych dziedzinach Unia Europejska, a w tym Polska? Zważywszy niewielkie rozmiary kraju na wschód od Prutu, konieczny wysiłek ze strony UE jest stosunkowo niewielki. Czy w tej kwestii jest w Brukseli i europejskich stolicach odpowiednia wola polityczna?

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Mołdawia znajduje się wciąż w geopolitycznym kręgu zainteresowań Rosji dążącej do zachowania jak największej strefy wpływów w Europie Wschodniej. Najbardziej konkretnym wyzwaniem jest separatystyczna Republika Naddniestrzańska, otwarcie ciążąca ku Rosji. Ale także tureckojęzyczna Autonomia Gagauzka domagająca się uczestnictwa Mołdawii w proponowanych przez Moskwę projektach integracyjnych na terenie przestrzeni postsowieckiej. Wreszcie znaczna część obywateli Mołdawii, w tym przedstawiciele mniejszości ukraińskiej, bułgarskiej, rosyjskiej, a nawet polskiej, żywi prorosyjskie sentymenty i okazuje nieufność wobec projektu europejskiej integracji. Co może zrobić rząd Mołdawii i w jaki sposób może mu pomóc UE, na rzecz zjednoczenia społeczeństwa wokół idei integracji europejskiej?

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ewentualne perspektywy integracji europejskiej krajów Europy Wschodniej są w każdym przypadku odmienne i sytuacja Mołdawii jest trudna do porównania z sytuacją innych krajów Partnerstwa Wschodniego. Atutem Mołdawii jest nie tylko wola polityczna znacznej części klasy politycznej, ale również fakt, że sąsiaduje bezpośrednio z Unią, i to z krajem bliskim językowo i kulturowo większości jej mieszkańców. Jednak rosyjskojęzyczni obywatele Mołdawii, a nawet część obywateli rumuńskojęzycznych traktują Rumunię nieufnie. W jaki sposób sąsiedztwo z Rumunią może pomóc Mołdawii w zbliżeniu z Europą, a w jaki sposób może w tym procesie przeszkadzać?

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Wszystkie te tematy zostały poruszone podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się w piątek 3 października 2014 roku w Lublinie w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. W panelu udział wzięli:

Moderator:

  • Bogumił Luft - niezależny publicysta, były Ambasador RP w Rumunii (1993-1999) i Mołdawii (2010-2012)

Paneliści:

  • Iurie Bodrug - Ambasador Mołdawii w Polsce
  • Michał Boni - Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Delegacji UE – Mołdawia
  • Viorel Chivriga - Wiceprzewodniczący Partii Akcji Demokratycznej, ekspert ekonomiczny Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej w Mołdawii (APE)
  • Anatol Ţăranu - Dyrektor Centrum Nauk Politycznych Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego
  • Michał Wójcik - Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawOrganizatorem panelu dyskusyjnego jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie.
Panel dyskusyjny jest współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

EDS-FNSEDS-FNS

EDS-FNS
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ