EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


17.07.2014 r., Lublin Szkolenie „Unchain Human Rights” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
uhr

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie
zaprasza na szkolenie „Unchain Human Rights”.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą (zawodowo, woluntarystycznie)  Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy na temat praw człowieka oraz praktyczne jej zastosowanie w pracy z młodymi ludźmi z wykorzystaniem metod warsztatowych.

Projekt szkolenia ma na celu wymianę informacji i doświadczeń
dotyczących praw człowieka również w aspekcie międzynarodowym.

W szkoleniu uczestniczyć będą młodzi ludzie w wieku 18-35
z Polski, Turcji, Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii.

Szkolenie odbywać się będzie w Nasutowie (k/Lublina) w dniach 18.08.-24.08.2014.
Koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia oraz zakwaterowania w pełni pokrywają organizatorzy szkolenia.
Warunkiem uczestnictwa jest doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Zapraszamy! 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
na adres mailowy:  a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
wpisując w temacie maila „Zgłoszenie do udziału w szkoleniu”.
Prosimy załączyć CV.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ