EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


26 maja 2014 Ruszyła rekrutacja na IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

FEML

Zapraszamy do udziału w IX Forum Ekonomicznym Młodych Liderów,
które odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. 


Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. Tematyka tegorocznego Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, liderstwo oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Do udziału w Forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w języku angielskim w terminie do 20 czerwca  br.
Zainteresowane osoby będą proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.:
http://www.forum-leaders.eu/2014/application_form.php


ORGANIZATORZY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Instytut Studiów Wschodnich
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.forum-leaders.eu/forum/organizacja.php


ISTOTNE INFORMACJE

Opłata za udział :

Osoby zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w IX Forum Ekonomicznym Młodych Liderów wnoszą opłatę rekrutacyjną. Osoby zakwalifikowane przez Organizatora z dofinansowaniem kosztów uczestnictwa (w tym zakwaterowania i wyżywienia), wnoszą opłatę uczestnictwa w wysokości 160 zł. Dla osób, które nie otrzymają dofinansowania opłata uczestnictwa w Forum wynosi 600zł. Ze względu na ograniczenia finansowe Organizator zapewnia pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia jedynie dla części uczestników.

Zastrzeżenie: Opłaty za uczestnictwo nie ponoszą uczestnicy Forum, którzy są uczestnikami polskich i międzynarodowych programów grantowych organizowanych przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw. Uczestnikom z Polski organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Kryteria uczestnictwa :

Podstawowym kryterium jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, obywatelskim, społecznym lub gospodarczym w organizacji pozarządowej bądź instytucji/organizacji. Jeżeli kandydaci spełnią te wymagania ocenimy ich: doświadczenie w pracy w obszarach obywatelskich, politycznych i gospodarczych, dodatkowe doświadczenie zdobyte na różnych kursach i seminariach oraz obecne zaangażowanie w organizacjach pozarządowych politycznych, społecznych, obywatelskich i innych organizacjach itp.

Głównym celem Forum jest stworzenie zróżnicowanej grupy osób o różnej kulturze, pochodzeniu, języku, aby to wydarzenie stało się miejscem wymiany różnych doświadczeń i idei, dlatego też prosimy o nominowanie tylko jednego kandydata z danej organizacji. Planujemy, że z regionów oraz krajów o znacząco mniejszej ilości zgłoszonych kandydatów, przyjmiemy więcej niż jednego uczestnika z jednej organizacji.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt : forum@forum-leaders.eu
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ