EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


21 maja 2014 Strategia Transgraniczna Płaszczyzną Budowania Partnerstwa I Rozwoju RODM Lublin

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizował konferencję podsumowującą projekt „Budowanie partnerstwa na rzecz wypracowania Strategii Transgranicznej na lata 2014-2020", w której uczestniczyli przedstawiciele regionów partnerskich z Ukrainy i Białorusi a także samorządowcy z województwa lubelskiego. 

Samorząd Województwa Lubelskiego, reprezentowany przez marszałka Krzysztofa Hetmana i wicemarszałka Sławomira Sosnowskiego, zainicjował podjęcie prac nad Strategią Transgraniczną Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu wypracowanie mechanizmów szeroko rozumianej współpracy, m.in. gospodarczej, kulturalnej i turystycznej  pomiędzy obszarami przygranicznymi. Jego ramowe zadania oraz koncepcja zostały przygotowane i przyjęte w trakcie posiedzenia Rady Związku Transgranicznego Euroregion Bug w Brześciu w dniu 26 listopada 2012 roku. Sam projekt Strategii został opracowany w ramach Wspólnej Grupy Roboczej składającej się z przedstawicieli Województwa Lubelskiego oraz gości z Obwodów: Wołyńskiego, Lwowskiego oraz Brzeskiego.

Wśród zaproszonych na konferencję znaleźli się m.in. Borys Klimczuk, Gubernator Obwodu Wołyńskiego i Michaił Juchimuk, który reprezentował Okręg Brzeski.

Konferencja miała na celu podsumowanie dotychczasowych prac oraz zaprezentowanie projektu Strategii na lata 2014-2020, która rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W trakcie spotkania przeprowadzono również dyskusję na temat doświadczeń regionów partnerskich.

W pracach nad strategią uczestniczyli także pracownicy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Omawiany projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


rodm lublin
działy programowe


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

Organizujemy Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Jest to spotkanie 250 młodych liderów z 33 państw UE, Europy Wschodniej i Kaukazu

WIECEJ

CHRZEŚCIJAŃSKI
TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Tydzień to miejsce spotkania organizacji społecznych, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.

WIĘCEJ

INSTYTUT
RYNKU PRACY

Aktywizujemy społeczności lokalne na rzecz rozwoju swojego środowiska, wspieramy rozwój rynku pracy. Prowadzimy analizy i badania naukowe rynku pracy, szkolimy samorządy i instytucje, pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy, rozwijamy ideę ekonomii społecznej, wspieramy imigrantów, emigrantów

WIĘCEJ

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Mobilizujemy młode pokolenie do działania, wspieramy porozumienie i dialog kultur. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży swoją działalnością wspiera współpracę i kontakty międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego.

WIĘCEJ

CENTRUM
MEDIÓW OBYWATELSKICH

Rozwijamy ideę mediów obywatelskich w Polsce, współtworzymy telewizję internetową. Aktywnie wykorzystujemy media obywatelskie w edukacji politycznej. Organizujemy seminaria inicjujące debaty publiczne pomiędzy mieszkańcami Unii Europejskiej.

WIĘCEJ

INFORMACJA EUROPEJSKA

Działamy na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prowadzimy: Eurodesk, RODM Lublin, RODM Gdańsk, Europe Direct Lublin

RODM Lublin RODM Gdańsk

ED Lublin