EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


9 maja 2014 Lubelski Dzień Europy RODM Lublin, ED Lublin

Jak co roku z okazji Dnia Europy (w tym roku dodatkowo świętowaliśmy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), wspólnie z naszymi partnerami przygotowaliśmy dużo ciekawych atrakcji dla mieszkańców Lublina.

Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego
Trzy tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w  Sali Obrad Rady Miasta, w lubelskim ratuszu już po raz kolejny odbyła się Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego. W konkursie udział wzięło 20 uczniów reprezentujących pięć szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Młodzież drogą losowania została przydzielona do jednej z pięciu grup politycznych. Podczas Symulacji uczniowie dyskutowali na trzy przygotowane wcześniej tematy. W  tym roku poruszono kwestie ewentualnego przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, pomocy finansowej dla państw dotkniętych kryzysem oraz umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Symulację otworzył Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk.

powiekszeniepowiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Zadaniem uczniów było zaprezentowanie stanowiska ich frakcji odnośnie wspomnianych tematów. Po prezentacjach stanowisk frakcji przystąpiono do dyskusji w której próbowano przekonać pozostałych uczestników do swoich racji. Kulminacyjnym momentem symulacji było głosowanie nad przyjęciem wspólnego stanowiska w omawianych kwestiach.

powiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszenie

Trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin oraz wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oceniało poziom merytoryczny wypowiedzi uczestników, ich sposób argumentacji, kulturę dyskusji, jak również zgodność ich stanowiska ze stanowiskiem reprezentowanej grupy politycznej. Zwycięską frakcją okazali się reprezentanci Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe m.in. tablety ufundowane przez RODM Lublin. Pozostali uczestnicy oraz nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu otrzymali upominki od organizatorów. Ponadto szkoły, które delegowały swoich uczniów otrzymały mapę świata. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów Dnia Europy. Organizatorami symulacji, podobnie jak pozostałych wydarzeń byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Punkt informacji europejskiej Europe – Direct Lublin, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Europejska Gra Miejska
W związku z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla uczniów szkół z województwa lubelskiego zorganizowaliśmy grę miejską. Konkurs miał na celu zachęcenie młodych ludzi z naszego województwa do poszerzania swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Gra odbyła się w centrum Lublina. Punktualnie o godzinie 10.00 uczestnicy gry wyruszyli spod lubelskiego Ratusza trzema przygotowanymi wcześniej trasami. Ich zadaniem było odnalezienie 10 punktów w centrum Lublina, a następnie zrealizowanie zadań wskazanych przez organizatorów (należało do nich m.in. znalezienie informacji z jakich funduszy europejskich została sfinansowana dana inwestycja, czy uwiecznienie konkretnego obiektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej). Uczestnicy odwiedzili między innymi Teatr Stary, czy Klasztor Ojców Dominikanów. Drużyny wypełniły powierzone im zadania bezbłędnie w stosunkowo krótkim czasie. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Europejskie stoisko informacyjne
Jak co roku staramy się wychodzić naprzeciw mieszkańcom naszego miasta. Ustawione stoisko informacyjne zostało utworzone właśnie dla nich. Lublinianie (i nie tylko), mogli pozyskać informacje na temat 10 lat Polski w Unii Europejskiej oraz zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stoisko było zaopatrzone w fachowe broszury i foldery poświęcone wyżej wspomnianym zagadnieniom. Ponadto osoby odwiedzające zostały obdarowane niebieskimi balonami.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Szereg ciekawych atrakcji w ramach Dnia Europy przygotował także nasz kolejny partner, mianowicie Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. ZTM w dniu 9.05.2014 r. na Placu Zamkowym zorganizował m.in. prezentację autobusów oraz trolejbusów zakupionych w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” (współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013), w tym jedynego jak na razie w Polsce trolejbusu przegubowego. Placu Zamkowym zaprezentowano pojazdy zabytkowe marki San oraz Ziu. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Specjalnie z myślą o małych mieszkańcach miasta na Placu Zamkowym zorganizowano stoisko animacyjne, na którym realizowano gry i zabawy o tematyce związanej z komunikacją miejską. Najmłodsi mogli spędzać swój czas z animatorami, oraz ochotnikami, którzy razem z nimi rysowali i malowali  na kartkach papieru oraz na płótnie m.in. lubelskie autobusy. Dla uczniów lubelskich szkół odbyła się także wycieczka śladami funduszy europejskich połączona ze zwiedzaniem Portu Lotniczego Lublin (podlubelskie lotnisko otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego).

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszenie

Dodatkowo z okazji 10-tej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej wyemitowano specjalną edycję papierowych biletów komunikacji miejskiej z logotypem obchodów przystąpienia Polski do UE oraz nowy wzór Karty Biletu Elektronicznego dedykowany projektowi „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. W ramach powyższych wydarzeń ZTM w Lublinie 9 maja br. był także dniem bezpłatnej komunikacji miejskiej. Za okazaniem dowodu rejestracyjnego właściciele oraz współwłaściciele samochodów osobowych mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, realizowanej na zlecenie ZTM w Lublinie.

Ponadto w sali sesyjnej lubelskiego Ratusza odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pt. „Europejski Lublin oczami młodych artystów” - edycja 2014 wraz z wręczeniem nagród. Nadesłane prace konkursowe przedstawiały efekty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych bądź zrealizowanych przez Gminę Lublin, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007 – 2013.

Natomiast w dniach 1-16 maja br., pod lubelskim Ratuszem, zawieszono wystawę plenerową,  prezentującą pozytywne zmiany jakie nastąpiły w Lublinie, w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.: „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.

rodmlublin


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ