EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


21 maja 2014 Śniadanie prasowe i debata
na temat integracji społecznej cudzoziemców i migrantów w Lublinie
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

chts

Czy Lublin jest gotowy na scenariusz, w którym musimy przyjąć większą liczbę migrantów, co  w obliczu sytuacji na Ukrainie, wydaje się prawdopodobne? Czy jesteśmy na to gotowi jako miasto i jego mieszkańcy? Czy mamy wypracowane rozwiązania systemowe w tym zakresie? Jak jest  z wrażliwością społeczną i odbiorem cudzoziemców przez nasze społeczeństwo? Jaką rolę odgrywają w tej sprawie media? Czy określenie „Lublin wielokulturowy”, które przez wieki przynosiło naszemu miastu chlubę, jest jeszcze aktualne?

Serdecznie zapraszamy na śniadanie prasowe, które odbędzie się w poniedziałek 26 maja o godzinie 10:00 w Centrum Kultury w Lublinie, sala Oratorium na parterze przy ul. Peowiaków 12.

Podczas śniadania prasowego będziemy debatować o tym, jaki jest obraz cudzoziemców w mediach, w jaki sposób informują one o cudzoziemcach i migrantach, jak wpływają na ich integrację społeczną w społeczeństwie przyjmującym? Chcemy również podjąć temat, czy Lublin jest gotowy na przyjęcie większej grupy migrantów? Specjaliści i specjalistki w tej dziedzinie zaprezentują działania  i rozwiązania w tym zakresie, między innymi ułatwienia w Biurze Obsługi Mieszkańców, kampania Studiuj w Lublinie, projekt Lublin dla wszystkich i inne.

Śniadanie prasowe adresowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek lubelskich mediów, lubelskich mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych. Wezmą w nim udział także osoby reprezentujące Urząd Miasta Lublin i miejskie instytucje zajmujące się tematyką cudzoziemców, migrantów oraz tematem wielokulturowości.

Śniadanie potrwa 60 minut. Następnie będzie możliwość indywidualnej rozmowy dziennikarzy   z osobami zajmującymi się problematyką integracji społecznej cudzoziemców i migrantów w Lublinie.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich,
niemniej jednak prosimy o potwierdzenie przybycia
drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 23 maja br. do godziny 18:00.

Osoba do kontaktu: Michał Wójcik,
e-mail:m.wojcik@eds-fundacja.pl
oraz tel. 504 590 086 lub 81 534 61 91.

Organizacje pozarządowe i instytucje biorące udział w spotkaniu mogą przynieść i wystawić swój rollup.

Termin: poniedziałek, 26 maja 2014, godzina 10:00
Miejsce: Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie

Śniadanie prasowe i debata jest działaniem w ramach projektu ImpleMentoring - City-to-city support for migrant integration, którego celem jest poprawa społecznej percepcji migracji i wielokulturowości oraz umożliwienie miastom europejskim, w szczególności z państw członkowskich z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, zniwelowanie braków w polityce i praktyce integracji migrantów. Projekt ten jest realizowany przez sieć miast europejskich EUROCITIES, natomiast w Lublinie przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

chts


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ