EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


12 maja 2014 V Chrześcijański Tydzień Społeczny zakończony Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

chts

Zakończył się V Chrześcijański Tydzień Społeczny, którego tematem przewodnim było pytanie „Jaki rozwój Polski?”

W dniach 8-10 maja 2014 w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyły się dyskusje z szerokim gronem zaproszonych gości. W ramach programu Tygodnia odbyło się : 5 wystąpień, 3 wykłady, 6 panelów dyskusyjnych. Wysoki poziom debaty oraz obecność wielu znakomitych gości i prelegentów, pozwolił ukazać pluralizm odpowiedzi na postawione pytanie o rozwój naszej Ojczyzny.

chts chts chts chts
chts chts chts chts
chts chts chts chts
chts chts chts chts

Na zakończenie V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego przywołano deklarację końcową z Wrocławia (2008 rok) :

(…) Zobowiązujemy się do kontynuowania idei Chrześcijańskich Tygodni Społecznych. Chcemy, by idea Tygodni na stałe wpisała się w debatę publiczną o Polsce, wyzwaniach Unii Europejskiej i współczesnego świata. Będziemy promować idee Tygodnia wśród naszych środowisk i społeczności lokalnych. Będziemy wspólnie zabierać głos w ważnych sprawach życia społecznego. (…)

V Chrześcijański Tydzień Społeczny zakończył się piknikiem rodzinnym w Nasutowie.

Szczegółowa relacja oraz zdjęcia znajdują się
w relacjach medialnych oraz
na stronie www.tydzienspoleczny.eu

chts


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ