EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


29 kwietnia 2014 Wygraj tablety w konkursie pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”! Informacja Europejska : RODM Lublin, Europe Direct Lublin

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 9 maja 2014 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Zwycięska grupa otrzyma w nagrodę tablety. Ponadto każda szkoła, której uczniowie wezmą udział w konkursie otrzyma mapę ścienną świata!

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego
będzie przebiegała według następującego scenariusza:

9.00 - 9.10
Powitanie uczestników symulacji przez organizatorów i zaproszonych gości.
9.10 - 9.55
Praca poszczególnych frakcji, wybór lidera frakcji i wypracowanie wspólnego, zgodnego z założeniami danej frakcji stanowiska. Zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez organizatora.
9.55 - 10.10
Przerwa kawowa
10.10 - 10.20 - 
Rozpoczęcie sesji plenarnej – przedstawienie się członków poszczególnych frakcji.
10.20 - 12.00 -
Wystąpienia liderów poszczególnych frakcji z wypracowanym stanowiskiem, dyskusja przedstawicieli poszczególnych frakcji. Głosowanie nad wypracowaniem wspólnego stanowiska dot. poruszanych kwestii.
10.20 - 10.50 -
Ukraina powinna jak najszybciej stać się pełnoprawnym członkiem UE.
10.50 - 11.20 -
Należy zaprzestać pomocy finansowej UE i MFW dla państw, członków Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem.
11.20 - 11.50 -
Umowa o wolnym handlu Unia Europejska-USA przyczyni się do wzrostu importu z USA żywności modyfikowanej genetycznie.
12.00 - 12.05 -
Oficjalne zamknięcie sesji
12.15 – 12.25 -
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród


Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 6 maja 2014 roku, do godziny 13.00  faxem na numer  81 534 61 92 lub mailem na adres: a.skorski@rodm-lublin.pl lub dostarczenie ich osobiście do biura RODM Lublin, które mieści się przy ulicy Przechodniej 4, na II piętrze (Pałac Parysów).

Wszelkich informacji odnośnie do konkursu udziela Andrzej Skórski,
tel. 81 534 61 91, e- mail: a.skorski@rodm-lublin.pl.

O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

DO POBRANIA :
Regulamin symulacji obrad Parlamentu Europejskiego: MSWord | PDF
Zgłoszenie do symulacji obrad Parlamentu Europejskiego: MSWord | PDF


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!

Organizatorami przedsięwzięcia są:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ