EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


Nowy Sącz, 2-5 września 2014 IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. Tematyka tegorocznego Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, liderstwo oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Do udziału w Forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest platformą wymiany poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz całego kontynentu europejskiego. Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy.

Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady i prezentacje biznesowe i warsztaty tematyczne. Formuła Forum jest otwarta. Organizatorzy zapraszają do współpracy i współtworzenia programu tego wydarzenia.

Organizatorem Forum jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytut Studiów Wschodnich.

Więcej: http://forum-leaders.eu

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ