EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


19 kwietnia 2014 „Droga do pracy” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną dla uczestników ścieżką.

Większa część uczestników I edycji projektu jest w połowie staży zawodowych. Biorą udział w spotkaniach Grup Wsparcia, które odbywają się, co miesiąc. Spotkania grup wsparcia są też okazją do wymiany doświadczeń i uwag na temat realizowanych staży.

Uczestnicy II Edycji projektu w marcu zakończyli Warsztaty umiejętności społeczno – zawodowych. W kwietniu odbyło się szkolenie komputerowe w grupach średniozaawansowanych i zaawansowanych. Uczestnicy szkolenia Profesjonalny pracownik recepcji rozpoczynają 23 kwietnia szkolenie zawodowe, które przygotuje do odbycia stażu. Kolejne grupy szkolenia zawodowego rozpoczną się w maju.Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/drogadopracy

Osoba kontaktowa: Aneta Nowicka, Karolina Łozowska


Projekt „Droga do pracy” współfinansowany jest ze środków EFS.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ