EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


12 marzec 2014 Radom Spotkanie dla przedstawicieli radomskich NGO
„Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja Europejski Dom Spotkań – Nowy Staw wspólnie z Gminą miasta Radom w ramach projektu „Radom – siła współpracy” organizuje spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”.

Rekrutacja trwa od 28 lutego do 11 marca 2014 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca o godz.16.00 w sali nr 114
w Urzędzie Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30.

Zgłoszenie do udziału w spotkaniu prosimy przesłać na adres: ngo@eds-fundacja.pl

W zgłoszeniu prosimy podać:

1.Imię i Nazwisko
2.Nazwę reprezentowanej organizacji
3.Dane kontaktowe:
- Adres organizacji
- Telefon
- E-mail
4.Obszar działalności organizacji (np. kultura)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


„Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”.

Indeks jest syntetyczną miarą jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, uwzględniającą zarówno aspekty obiektywne (np. wykonywanie określonych działań wymaganych prawem, jak konkursy na zadania publiczne zlecane organizacjom) jak i subiektywne (np. opinie organizacji o samorządach z którymi współpracują, czy poziom zaufania).

Zastosowanie metody Lokalnego Indeksu Jakości pozwala wygenerować wyniki, które mogą mieć realny wpływ na działanie Państwa organizacji poprzez ocenę jakości współpracy NGO i Urzędu Miasta w Radomiu.

Chcemy by jak najwięcej organizacji miało wpływ na poprawę jakości współpracy z UM w Radomiu dlatego po spotkaniu powstanie raport, na podstawie którego opracowane zostaną wnioski pomagające w kolejnych etapach realizacji projektu – to jest przy opracowywaniu standardów współpracy z NGO w Radomiu, opracowaniu narzędzi konsultacyjnych, czy projektowaniu generatora wniosków projektowych.logo
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ