EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


Radom, marzec-listopad 2014 Zapraszamy do udziału w spotkaniach
przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Wspólnie z Gminą miasta Radom zapraszamy do udziału w spotkaniach zespołów - grup przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Radomiu oraz pracowników samorządowych.

 1. Jeśli jesteś reprezentantem NGO działającego na terenie Radomia,
 2. Ty i Twoja organizacja chcecie poprawić jakość współpracy z samorządem i
  mieć wpływ na to, co się dzieje w mieście.

Zapraszamy do jednego z 4- ech zespołów konsultacyjnych pracujących w poniższych obszarach:

 • zdrowia i pomocy społecznej
 • edukacji
 • kultury
 • środowiska.

Rekrutacja trwa od 18 do 24 lutego 2014 r. za pośrednictwem Formularza

Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w "Regulaminie rekrutacji do zespołów międzysektorowych"

DO POBRANIA :


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia realizuję projekt p.n. „Radom – siła współpracy” nr POKL.05.04.02-00-G25/, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

Jednym z ważnych działań podejmowanych w projekcie mających na celu poprawę jakości współpracy radomskich NGO z samorządem lokalnym jest stworzenie zespołów konsultacyjnych – międzysektorowych, składających się z przedstawicieli UM w Radomiu oraz przedstawicieli lokalnych NGO. Zespoły będą działały w 4-ech obszarach:

 1. zdrowie i pomoc społeczna, w składzie: 8 pracowników samorządowych i 8 reprezentatów NGO;
 2. edukacja, w składzie:  6 pracowników samorządowych i 6 reprezentatów NGO;
 3. kultura, w składzie: 4 pracowników samorządowych i 4 reprezentatów NGO;
 4. środowisko, w składzie: 3 pracowników samorządowych i 3 reprezentatów NGO.

Zadaniem zespołów międzysektorowych będzie opracowanie (wybranie) listy projektów, aktów normatywnych realizowanych przez UM Radom, mających wpływ na politykę publiczną realizowaną w Radomiu, które będą następnie konsultowane publicznie z mieszkańcami, przedstawicielami NGO za pomocą różnych metod (konsultacje otwarte, narzędzia elektroniczne, sondy, itp.).

W ramach spotkań zespołów wybrani zostaną przewodniczący, opracowane zostaną zasady współpracy. Większość spotkań odbędzie się w siedzibie UM w Radomiu wg harmonogramu dołączonego do Regulaminu pracy zespołów międzysektorowych.

Przewiduje się również 2 spotkania wyjazdowe – na początku i na końcu pracy zespołów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ