EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


18 -19 grudnia 2010 r. Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”, 18 -19 grudnia 2010 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu "Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu".

WIĘCEJ INFORMACJI


grudzień 2010 – kwiecień 2011 Lublin Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa

Projekt dla rolników, którzy chcą się przekwalifikować i zdobyć nowy zawód, cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejne grupy uczestników rozpoczynają swój udział w projekcie. Ostatnie wolne miejsca czekają na chętnych.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.12.2010 Ostrołęka Seminarium "Mama może wszystko”

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy, Biuro Projektu "Otwarta – Niezależna – Aktywna” w Ostrołęce zostało zaproszone do przedstawienia dobrych praktyk na seminarium "Mama może wszystko” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych Oddział w Ostrołęce.

WIĘCEJ INFORMACJI


8.12.2010 Kielce Szkolenia w ramach projektu "Kariera młodych w Twoich rękach”

W listopadzie w ramach projektu "Kariera młodych w Twoich rękach” odbyły się pierwsze zajęcia dla kolejnych dwóch grup. Szkolenia z zakresu "Doradztwo zawodowe – poziom zaawansowany” oraz "Doradztwo zawodowe – poziom podstawowy” odbywały się w Hotelu Dal w Kielcach.

WIĘCEJ INFORMACJI


12-17.12.2010. Lublin - Nasutów 9. edycja szkolenia dla multiplikatorów i organizatorów projektów edukacyjnych i młodzieżowych

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza chętne osoby do udziału w corocznie organizowanym szkoleniu dla multiplikatorów i organizatorów projektów edukacyjnych i młodzieżowych

WIĘCEJ INFORMACJI


06.12.2010 Rzeszów Rekrutacja do projektu zakończona!

30 listopada 2010 roku zakończyła się rekrutacja do projektu "Pracujący absolwent”. Zostały sformowane grupy szkoleniowe.

WIĘCEJ INFORMACJI


02.12.2010 Lublin "Fundusze unijne dla przedsiębiorców”

2 grudnia Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Szkolenie odbyło się w Lublinie, w sali konferencyjnej NOT.

WIĘCEJ INFORMACJI


14.11-20.11.2010 Nasutów Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy

W dniach 14.11-20.11.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie młodzież z Lublina i Berlina po raz pierwszy uczestniczyła w  polsko-niemieckiej wymianie młodzieży dotyczącej szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech.

WIĘCEJ INFORMACJI


07.11-13.11.2010 Lublin Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 07.11-13.11.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie miała miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzieży na temat sytuacji gospodarczej w Niemczech i Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI


26- 28. 11. 2010 Paryż 85 Tydzień Społeczny w Paryżu- byliśmy tam

Tydzień Społeczny został zorganizowany już 85.Z Polski brała udział 50- osobowa delegacja.
Francuski Tydzień Społeczny trwał w Paryżu trzy dni - od 26 do 28 listopada. W tym roku Tydzień Społeczny był poświęcony zagadnieniu migracji.

WIĘCEJ INFORMACJI


30.11.2010. Lublin Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na Sylwestra w międzynarodowym gronie !!!

Europejski Dom Spotkań pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie sylwestrowym, zatytułowanym "Zjednoczeni w różnorodności – wielokulturowy Lublin”, który odbędzie się w dniach 27.12 – 03.01. 2011 w Lublinie i Nasutowie.

WIĘCEJ INFORMACJI


18.11.2010. Lublin Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw poszukuje nowych wolontariuszy !!!

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych działalnością wolontariacką na spotkanie wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem, które odbędzie się 18 listopada 2010 roku o godzinie 16:30.

WIĘCEJ INFORMACJI


15-19.11.2010. Brześć Białoruskie warsztaty w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” w dniach 15-19 listopada 2010

Rozpoczęły się kolejne warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw wraz z partnerami. Tym razem grupa 45 uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi spotyka się w Brześciu w Białorusi, gdzie podczas 5-cio dniowych warsztatów będą zdobywać nowe umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego (nie tylko) dla młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI


02.12.2010. Nasutów Szkolenie "Fundusze unijne dla przedsiębiorców”

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 02.12.2010 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


3-4.11.2010. Nasutów Seminarium szkoleniowe "Przedsiębiorczość młodzieży”

W dniach 3-4 listopada Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował 2-dniowe szkolenie pod tytułem  "Przedsiębiorczość młodzieży”. W szkoleniu udział wzięli uczniowie szkół średnich i ich nauczyciele.

WIĘCEJ INFORMACJI


11-14.11.-20.11.2010. Nasutów Rekrutacja na warsztaty "Aktywni? Młodzież w dorosłym świecie” w dniach 11-14 listopada w Nasutowie k/Lublina

W dniach 11-14 listopada odbędą się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie warsztaty w ramach projektu "Aktywni? Młodzież w dorosłym świecie”. Wezmą w nich udział młodzi ludzie z Lubelszczyzny oraz zaproszeni goście.

WIĘCEJ INFORMACJI


14.11.-20.11.2010. Nasutów Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy

Jest to wymiana skierowana do młodzieży z Lublina i Berlina. Podczas polsko-niemieckiej wymiany w dniach 14.11.-20.11.2010. uczestnicy będą mieli możliwość porównania szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech.

WIĘCEJ INFORMACJI


07.11.-13.11.2010. Lublin Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 07.11.-13.11.2010. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się polsko-niemiecka wymiana młodzieży na temat sytuacji gospodarczej w Niemczech i Polsce ze szczególnym uwzględnieniem polskiego i niemieckiego rynku pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI


28-29.10.2010. Lublin Debata młodzieżowa "Młodzi – wykluczeni …?” zakończona sukcesem!!

Ponad 120 młodych ludzi z Lubelszczyzny wzięło udział w III Debacie Młodzieżowej "Młodzi – wykluczeni …?”. W dniach 28-29 października pracowali w 5 grupach warsztatowych, aby następnie przedstawić swoje stanowiska podczas debaty 30 października.

WIĘCEJ INFORMACJI


28-30.10.2010 Nasutów Debata młodzieżowa "Młodzi – wykluczeni … ?”

W dniach 28 – 30 października 2010 w Lublinie odbędzie się III Debata Młodzieżowa, zatytułowana "Młodzi – wykluczeni …?”. Debata jest skierowana do młodzieży z Lubelszczyzny w wieku 15-19 lat.

WIĘCEJ INFORMACJI


11-15.10.2010 Nasutów Doradztwo zawodowe w Norwegii – wizyta studyjna w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 11-15 października odbywa się w Drammen w Norwegii wizyta studyjna w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Biorą w niej udział przedstawiciele lidera projektu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, oraz partnerów: Ochotniczych Hufców Pracy, Zachodnioukraińskiego Centrum Zasobów ze Lwowa i Uniwersytetu Lesi Ukrainki z Łucka.

WIĘCEJ INFORMACJI


12.10.2010 Nasutów Polsko-niemiecko-białoruska wymiana medialna "Online journalism”

W terminie 01.10-08.10.2010r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbyły się polsko-niemiecko-białoruskie warsztaty medialne pt. "Online journalism”. Organizatorami warsztatów byli Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszeniem Dzedzich z Brześcia.

WIĘCEJ INFORMACJI


14-19.11.2010 Nasutów Młodzieżowe seminarium międzynarodowe na temat bezrobocia wśród młodzieży i dialogu z politykami w Nasutowie.

W dniach 14-19 października odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie Międzynarodowe Seminarium Młodzieżowe. W spotkaniu wezmą udział młodzi ludzie z Hiszpanii, Polski i Słowenii, łącznie 26 osób.

WIĘCEJ INFORMACJI


9.11.2010 Nasutów Szkolenie "Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych”

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 09.11.2010 r

WIĘCEJ INFORMACJI


03-04.11.2010 Nasutów Seminarium szkoleniowe "Przedsiębiorczość młodzieży”

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w seminarium szkoleniowym "Przedsiębiorczość młodzieży”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i uczniów ostatnich klas szkół średnich.

WIĘCEJ INFORMACJI


09.11.2010 Nasutów I Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”, 8 - 9 listopada 2010 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu "Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu".

WIĘCEJ INFORMACJI


08.10.2010 Rzeszów Aktywna rekrutacja – ostatnie miejsca w projekcie "Pracujący absolwent”

Ostatni tydzień zaowocował dużą ilością zgłoszeń do projektu "Pracujący absolwent”, coraz więcej chętnych do udziału w projekcie, coraz mniej miejsc w grupach szkoleniowych

WIĘCEJ INFORMACJI


30.09.2010 Ostrołęka II Ostrołęckie Targi Pracy "Bez Barier”

W dniu 30 września Projekt "Otwarta – Niezależna – Aktywna” prezentowany był na II Targach Pracy ,,Bez Barier”.

WIĘCEJ INFORMACJI


26-28.11.2010 Paryż Tydzień Społeczny we Francji - zapraszamy!

Organizatorzy Francuskiego Tygodnia Społecznego wraz z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw zapraszają do udziału w 85 Sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego w Paryżu Parc Floral de Paris.

WIĘCEJ INFORMACJI


28.09.2010 Lublin Razem na rzecz Prezydencji Polski w Unii Europejskiej - spotkanie instytucji prowadzących politykę informacyjną i zainteresowanych tematyką UE

W dniu 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W związku z tym Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin razem z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zorganizował robocze spotkanie instytucji zainteresowanych promowaniem Prezydencji na Lubelszczyźnie.

WIĘCEJ INFORMACJI


22-24.09.2010 Lublin Warsztaty w ramach projektu "Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 20 - 24 września odbyły się warsztaty na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 45 uczestników z 3 krajów: Polski, Ukrainy, Białorusi.

WIĘCEJ INFORMACJI


24.10-30.10.2010 Lublin Across the border. Polsko-niemieckie szkolenie dla animatorów wymian międzynarodowych.

W dniach 24.10-30.10.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się druga część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich wymian młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI


5-7.11.2010r. Gdańsk Chrześcijański Tydzień Społeczny

W dniach 5-7 listopada 2010 roku odbędzie się w Gdańsku III Chrześcijański Tydzień Społeczny. Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ "Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad III Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

WIĘCEJ INFORMACJI


29.09.2010 Kielce Spotkanie z nauczycielami z Ukrainy

29 września siedzibę Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie odwiedziła ponad dwudziestoosobowa grupa nauczycieli z Ukrainy.

WIĘCEJ INFORMACJI


25.09.2010 Lublin Rusza VI edycja Akademii Złota 9

Ojciec Ludwik Wiśniewski OP zaprasza na spotkanie inauguracyjne VI edycji Akademii Złota 9. Sobota 25 września 2010 godz. 11.00, Klasztor O.O. Dominikanów ul. Złota 9 w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


7-11 września 2010, Nowy Sącz V Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu

Ponad 250 młodych liderów z 32 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu oraz kilkadziesiąt ważnych osobistości świata nauki, polityki i biznesu, wśród nich m.in. Richard Pipes (profesor historii, Uniwersytet Harvarda), Maros Sefcovic (Wiceprzewodniczacy Komisji Europejskiej), Janusz Lewandowski (Komisarz Unii Europejskiej), Vaira Vike-Freiberga (b. Prezydent Łotwy), Esko Aho (Wiceprezes Nokii), Luc Frieden (minister finansów Luxemburga) spotkali się w Nowym Sączu, aby rozmawiać o przyszłości kontynentu podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. V Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbyło się w dniach 7-11 września 2010 w Nowym Sączu. Tematem tegorocznego spotkania było "Europa – kontynent innowacji, czy regresu?”. Ideą Forum jest tworzenie miejsca spotkań dla młodych ludzi z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów oraz Kaukazu. Uczestnicy Forum wzięli udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach, wieczorach biznesowym. Młodzi Liderzy uczestniczyli również w obradach XX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

WIĘCEJ INFORMACJI


24.10-30.10.2010 Lublin Across the border. Polsko-niemieckie szkolenie dla animatorów wymian międzynarodowych

W dniach 24.10.-30.10.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się druga część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich wymian młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI


24.-26.09.2010 Wrocław Utrzymanie zatrudnienia w obliczu skutków kryzysu finansowego na realną gospodarkę

W dniach 24-26 września Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizował międzynarodowe seminarium we Wrocławiu na temat wpływu kryzysu na zatrudnienie.

WIĘCEJ INFORMACJI


22.09.2010 Ukraina Wizyta studyjna w ramach projektu "Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 13-17 września odbyła się wizyta studyjna na Ukrainie. W wizycie wzięły udział osoby zaangażowane w realizację projektu – przedstawiciele partnerów oraz lidera projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI


21.09.2010 Kielce "Kariera młodych w Twoich rękach” – po konferencji otwierającej

Konferencja otwierająca projekt "Kariera młodych w Twoich rękach” odbyła się we wtorek 21.09.2010 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Hotelu Dal przy ul. Piotrkowskiej 12 w Kielcach.

WIĘCEJ INFORMACJI


21.09.2010 Kielce Konferencja otwierająca projekt "Kariera młodych w Twoich rękach”

Instytut Rynku Pracy rozpoczyna realizację kolejnego projektu "Kariera młodych w Twoich rękach” w biurze regionalnym w Kielcach. Projekt rozpocznie się konferencją otwierająca zaplanowaną na 21.09.2010.

WIĘCEJ INFORMACJI


22.09.2010 Lublin Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – krótkie podsumowanie ostatnich działań

Okres wakacji sprzyjał realizacji większej ilości projektów międzynarodowych głównie wymian młodzieży i szkoleń w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina. Młodzież zaangażowana w projekty miała możliwość zdobycia wielu cennych doświadczeń poprzez aktywny udział w międzynarodowych projektach dzięki finansowemu wsparciu swoich pomysłów przez program Unii Europejskiej "Młodzież w działaniu”. Wszystkie opisane poniżej projekty były koordynowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

WIĘCEJ INFORMACJI


20.09.2010 Lublin Polsko-niemiecko-białoruska wymiana medialna "Online jurnalism”

W dniach 01.10-08.10.2010r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbędą się polsko-niemiecko-białoruskie warsztaty medialne pt. "Online jurnalism” zorganizowane przez Europejski Dom Spotkań-Fundacje Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszeniem Dzedzich z Brześcia.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.09.2010, Lublin Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna

W dniach 26.08-02.09 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbyła się polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna zorganizowana przez Europejski Dom Spotkań-Fundacje Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszenie Dialog ze Lwowa.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.09.2010 Lublin Teatr ponad granicami.

W terminie 17.10-25.10.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się polsko-niemiecka teatralno-taneczna wymiana młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.09.2010 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności

W dniach 9-15 września 2010 r. w Domu Spotkań w Nasutowie odbyła się II część międzynarodowego spotkania młodzieży z miast partnerskich Lublina i Münster. Obie grupy są laureatami konkursu "Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności”. Młodzież poznała się już na I części w Münster i teraz miała okazję umocnić swoje przyjaźnie.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.09.2010 Kielce "Wracam do pracy!” – Nowy Projekt realizowany w województwie świętokrzyskim

Z dniem 01.09.2010 r rozpoczęła się realizacja nowego projektu Instytutu Rynku Pracy na terenie woj. świętokrzyskiego. Projekt "Wracam do pracy!” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

WIĘCEJ INFORMACJI


14.09.2010 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności. Wręczenie nagród w konkursie dla młodzieży polskiej i niemieckiej z miast partnerskich Lublina i Münster

14 września w Trybunale Koronnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom polsko-niemieckiego konkursu.

WIĘCEJ INFORMACJI


14.09.2010 Kielce "Razem!” w województwie Świętokrzyskim

"Razem! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” to nowy projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego przez Instytut Rynku Pracy. Przy współpracy z konsultantami Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zostanie wybranych 12 gmin województwa świętokrzyskiego, które zostaną objęte wsparciem.

WIĘCEJ INFORMACJI


13.09.2010 Lublin Rozpoczęcie realizacji nowego projektu Instytutu Rynku Pracy "Pracujący absolwent”

Z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podkarpackim: "Pracujący absolwent". Biuro projektu mieści się w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WIĘCEJ INFORMACJI


09.09.2010 Ukraina Wizyta studyjna w ramach projektu "Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 13- 17 września odbędzie się wizyta studyjna na Ukrainie. W wizycie wezmą udział osoby zaangażowane w realizację projektu- przedstawiciele partnerów oraz lidera projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI


02.09.2010 Lublin Spotkanie młodzieży polonijnej “Młodzi aktywni”

W dniach 3 – 13 września 2010 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina odbędzie się spotkanie młodzieży polonijnej "Młodzi aktywni”. W spotkaniu udział weźmie 36 młodzieżowych liderów środowisk Polaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy, reprezentujących polskie instytucje, organizacje pozarządowe i młodzieżowe oraz szkoły.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.09.2010 Lublin Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa

Rozpoczęliśmy realizację projektu skierowanego do osób zatrudnionych w rolnictwie, które chcą się przekwalifikować i zdobyć nowy zawód. Zapisy uczestników do projektu już trwają. Zapraszamy do biura projektu w Lublinie i na stronię internetową Fundacji!

WIĘCEJ INFORMACJI


21.08.2010 Lublin Prezydencja bez tajemnic

Zamość jest kolejnym miastem, w którym będzie realizowany projekt pt. "Prezydencja bez tajemnic".

WIĘCEJ INFORMACJI


19.08.2010 Lublin "Rozmowa o historii - kluczem do zrozumienia”
22- 29 sierpnia 2010 r., Nasutów k/Lublina

W dniu 22 sierpnia rozpocznie się w Nasutowie projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Podczas projektu jego uczestnicy będą się zastanawiali się nad rolą historii w relacjach współczesnej Europy z położeniem nacisku na kraje uczestniczące w projekcie.

WIĘCEJ INFORMACJI


18.08.2010 Lublin Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna

W dniach 26.08- 02.09 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbędzie się polsko-niemiecko-ukraińska wymiana medialna zorganizowana przez Europejski Dom Spotkań-Fundacje Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszenie Dialog ze Lwowa.

WIĘCEJ INFORMACJI


17.08.2010 Lublin Bajki łączą ludzi…od 17 do 26 sierpnia 2010 w Nasutowie koło Lublina

W dniach 17 – 26 sierpnia 2010 roku, w Nasutowie koło Lublina, odbędzie się międzynarodowa wymiana młodzieży zatytułowana "Bajko łączą ludzi/Cartoons connecting people”. Przez dziewięć dni wymiany młodzież z 6 państw będzie pracować nad wspólnym przedstawieniem teatralnym, które następnie zostanie zaprezentowane w Domu Opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


09.-15.09.2010 Lublin - Nasutów Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności – II częśc wymiany młodzieży

W dniach 9-15 września odbyła się druga część polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla osób, które wygrały konkurs upamietniający 70-ą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Udział w wymianie jest nagrodą w konkursie.

WIĘCEJ INFORMACJI


06.08.2010 Lublin V Forum Ekonomiczne Młodych Liderów już za 30 dni.

Ponad 250 młodych liderów z 32 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu oraz kilkadziesiąt ważnych osobistości świata polityki i biznesu, wśród nich przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, spotka się w Nowym Sączu, aby rozmawiać o przyszłości kontynentu podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

WIĘCEJ INFORMACJI


05.08.2010 Lublin Europa Nasza wspólna przyszłość. Polsko-niemiecko-francuska wymiana młodzieży

Młodzież z Lubelszczyzny, Saksonii i Regionu Nord-Pas de Calais wzięła udział w dwuczęściowej wymianie młodzieży w Nasutowie i Dreźnie dotyczącej antydyskriminacji.

WIĘCEJ INFORMACJI


02.08.2010 Lublin Przełamywanie stereotypów poprzez street dance

W dniach 24.07-30.07.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Tematem spotkania było "Przełamywanie stereotypów poprzez street dance”. W projekcie uczestniczyła grupa taneczna "Etezja” z Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice” w Lublinie oraz uczestnicy z Arbeiterwohlfahrt (AWO) z Berlina.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.08.2010 Lublin Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy: "OTWARTA – NIEZALEŻNA – AKTYWNA”
podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim: "Otwarta – Niezależna – Aktywna”. Biuro projektu mieści się w Ostrołęce. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu m. Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

WIĘCEJ INFORMACJI


1.08.2010 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: "Kariera młodych w Twoich rękach”

Wraz z początkiem sierpnia Instytut Rynku Pracy rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu "Kariera młodych w Twoich rękach” wspierać będziemy pracowników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany będzie do 31.05.2011 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


26.07.2010 Lublin "Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą”, międzynarodowe szkolenie w ramach programu "Młodzież w działaniu”

W dniach 1 – 7 sierpnia 2010 roku w Nasutowie, koło Lublina odbędzie się szkolenie zatytułowane "Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą”. Szkolenie jest skierowane do liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą i ma na celu polepszenie zdolności komunikacyjnych oraz zdobycie wiedzy praktycznej na temat różnych stylów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem metody Betzvata.

WIĘCEJ INFORMACJI


26.07.2010 Lublin Polsko-niemiecki pokaz tańca street dance

Zapraszamy wszystkich fanów street dance na pokaz tańca street dance w wykonaniu polsko-niemieckiej grupy młodzieży z Lublina i Berlina, który będzie miał miejsce w czwartek 29.07.2010 o godzinie 11:30 w Muszli Koncertowej w Parku Saskim.

WIĘCEJ INFORMACJI


23.07.2010 Lublin "Z przeszłością w przyszłość” - Średniowiecze w oczach międzynarodowej grupy młodzieży

Co młodzi ludzie wiedzą o średniowieczu? Niestety najprawdopodobniej tylko tyle, ile są zmuszeni przeczytać na lekcjach historii. "Z przeszłością w przyszłość” to projekt wymiany młodzieżowej stworzony przez nieformalną grupę młodzieży "The Chosen Ones”.

WIĘCEJ INFORMACJI


30.07.2010 Radom Pracujący 45+

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczęła realizację warsztatów i szkoleń w ramach projektu "Pracujący 45+”, realizowanego przez Biuro Regionalne w Radomiu. Warsztaty z aktywizacji zawodowej, szkolenia Gender oraz szkolenia komputerowe realizowane są dla osób bezrobotnych z terenu Radomia i powiatu radomskiego, uczestniczących w projekcie "Pracujący 45+”.

WIĘCEJ INFORMACJI


17.07.2010 Lublin Rusza internetowa platforma doradztwa zawodowego w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”!

Pod adresem www.professional-youth.eu rusza platforma internetowa związana z doradztwem zawodowym. Platforma jest częścią projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

WIĘCEJ INFORMACJI


17.07.2010 Lublin Targi edukacyjne

Targi edukacyjne w Lublinie
Sobota 24 lipca 2010r. godz. 14.00-19.00 Lublin, Błonie pod Zamkiem
Impreza organizowana przy okazji obchodów Lubelskiego Lipca 80

WIĘCEJ INFORMACJI


17.07.2010 Lublin "Nasze zwycięstwo 600 lat później”, polsko-litewska wymiana młodzieży

W dniu 11 lipca rozpoczął się w Nasutowie projekt wymiany polsko - litewskiej. Podczas projektu jego młodzi uczestnicy z dwóch sąsiednich krajów będą pracowali nad przygotowaniem wspólnego przedstawienia upamiętniającego bitwę pod Grunwaldem.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.07.2010 Lublin Młodzi Liderzy spotykają się w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 7 – 11 września 2010 roku w Nowym Sączu.

WIĘCEJ INFORMACJI


13.07.2010 Lublin Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy: "Sukces zależy od Ciebie!
- aktywizacja osób 45+ z terenu powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego."

Z dniem 1 lipca rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podkarpackim: "Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenu powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego." Biuro projektu mieści się w Brzozowie. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WIĘCEJ INFORMACJI


13.07.2010 Lublin Polsko-niemiecko-ukraiński workcamp "Cmentarze wojenne i historia I Wojny Światowej”

Już po raz czwarty Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw wspólnie z Towarzystwem Współpracy Europejskiej, Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki Nad Grobami Wojennymi Oddział w Hamburgu oraz Austriackim Czarnym Krzyżem organizują w dniach 30.07-14.08.2010 workcamp dotyczący nekropolii żołnierskich z okresu I wojny światowej.

WIĘCEJ INFORMACJI


13.07.2010 Lublin Pokaż się! Zaprezentuj siebie! Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży

W dniach 14.07-20.07.2010 grupa lubelskiej młodzieży wspólnie z młodzieżą z Ukrainy i Niemiec weźmie udział w wymianie zatytułowanej "Pokaż się! Zaprezentuj siebie!” w Großkayna koło Merserburga w Niemczech.

WIĘCEJ INFORMACJI


13.07.2010 Lublin Europa Nasza wspólna przyszłość. Polsko-niemiecko-francuska wymiana młodzieży

Młodzież z Polski, Niemiec i Francji w dniach 17.07-30.07. weźmie udział w dwuczęściowej wymianie młodzieży dotyczącej antydyskriminacji i uprzedzeń występujących we współczesnych europejskich społeczeństwach.

WIĘCEJ INFORMACJI


13.07.2010 Lublin Zaangażowanie młodych.

W terminie 08.07-17.07.2010 roku grupa młodzieży z podlubelskich Niemiec weźmie udział w polsko-niemiecko-litewskiej wymianie młodzieży zorganizowanej w Jugendbildungszentrum Blossin koło Berlina.

WIĘCEJ INFORMACJI


06.07.2010 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolnoście

W dniach 27.05-2.06.2010 grupa lubelskiej młodzieży z Gimnazjum Nr 24 w Lublinie uczestniczyła w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Münster.

WIĘCEJ INFORMACJI


06.07.2010 Lublin Przełamywanie stereotypów poprzez street dance

Jest to polsko-niemiecka wymiana skierowana do młodzieży w wieku od 12 do 15 lat z Lublina i Berlina. Tematem przewodnim spotkania, które będzie miało miejsce w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie w dniach od 24.07 do 30.07, będzie jedna z odmian tańca współczesnego- street dance.

WIĘCEJ INFORMACJI


11.07.2010 Lublin - Nasutów Dziennikarstwo szansą na równość

Dziennikarstwo szansą na równość to tytuł międzynarodowej wymiany młodzieży, która rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 10 lipca. Projekt jest realizowany przez nieformalną grupę młodzieży działającej przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

WIĘCEJ INFORMACJI


28.06.2010 Lublin Szkolenie z Programu "Europa dla Obywateli”

W dniu 28 czerwca 2010 r., w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina, odbyło się szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu "Europa dla Obywateli”.

WIĘCEJ INFORMACJI


23.06.2010 Lublin IV Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”, 23-24 czerwca 2010 r.

W dniach 23-24 czerwca 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się już czwarte z cyklu zaplanowanych szkoleń regionalnych nt. programu "Młodzież w działaniu”. Szkolenie zostało w całości poświęcone strukturze programu "Młodzież w działaniu” i możliwościom jakie daje młodym ludziom na pozyskiwania funduszy na własne inicjatywy.

WIĘCEJ INFORMACJI


22.06.2010 Lublin - Nasutów Warsztaty umiejętności interpersonalnych w Nasutowie

W dniach 18-20.06.2010 w Nasutowie k/Lublina odbyły się warsztaty umiejętności interpersonalnych dla młodzieży uczestniczącej w projekcie "Aktywni? Młodzież w dorosłym świecie”.

WIĘCEJ INFORMACJI


14.06.2010 Lublin Projekt “Creative juggling against routine in your life”.

W dniach 8-14 czerwca w Nasutowie koło Lublina odbył się międzynarodowy projekt zatytułowany "Kreatywne żonglowanie sposobem na życiowa rutynę”. Projekt realizowany był w ramach programu "Uczenie się przez całe życie”, akcja: warsztaty Grundviga . W projekcie wzięło udział 17 osób, w tym reprezentanci Turcji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy i Rumuni. Podczas wymiany uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na rynek produktów ekologicznych w Niemczech. Młodzi Niemcy i Polacy opracowali kampanię reklamową polskich i niemieckich produktów i zwiedzili gospodarstwo ekologiczne w Zempow, gdzie uzyskali m.in. informacje o ekologicznej hodowli zwierząt. W ramach wymiany uczestnicy wspólnie przeprowadzili badania w berlińskich sklepach ze zdrową żywnością a także zwiedzili bardzo aktywnie stolice Niemiec.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.06.2010 Lublin Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech

W terminie 06. do 12.06.2010r. odbyła się rewizyta polsko-niemieckiej wymiany młodzieży "Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech” we Flecken Zechlin koło Berlina.

WIĘCEJ INFORMACJI


28.06.2010 r. | Lublin Szkolenie dotyczące Programu "Europa dla Obywateli"

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat Programu "Europa dla Obywateli”, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina. Szkolenie będzie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu "Europa dla Obywateli”.

WIĘCEJ INFORMACJI


8-14.06.2010 | Lublin Projekt "Creative juggling against routine in your life"

W dniach 8-14 czerwca w Nasutowie koło Lublina odbędzie się międzynarodowy projekt zatytułowany "Kreatywne żonglowanie sposobem na życiowa rutynę”.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.06.2010 r. | Nasutów k. Lublina Szkolenie "Fundusze unijne dla samorządów”

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował kolejne szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie w dniu 10.06.2010 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


9.06.2010 | Lublin "Happy Hours” w Nasutowie koło Lublina

W dniu 7 czerwca rozpoczął się w Nasutowie projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Podczas projektu jego młodzi uczestnicy z różnych krajów pracują nad stworzeniem wspólnego utworu muzycznego, który zostanie pokazany przez nich w niebanalny sposób mieszkańcom Lublina w dniu 15 czerwca.

WIĘCEJ INFORMACJI


03.06.-08.06.2010 Lublin Wizyta obywatelska z miasta partnerskiego Münster

Na początku czerwca Lublin odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Münster. Partnerstwo miast to przede wszystkim kontakty międzyludzkie, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Münster do złożenia wizyty w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


5.06.2010 | Lublin Studio otwarte Nocy Kultury

Zespół europejskiej telewizji internetowej, wśród nich wolontariusze Fundacji, przygotowuje obsługę medialną Nocy Kultury w Lublinie. Będzie się działo. Studio otwarte na Rynku Starego Miasta w Lublinie, raport big picture, 4 ekipy reporterskie oraz relacja na żywo w internecie. Zapraszamy!

WIĘCEJ INFORMACJI


5.06.2010 | Lublin Fundusze europejskie na kulturę

W dniu 05.06.2010 w Sali Unii Lubelskiej Klasztoru Oo. Dominikanów odbyło się szkolenie "Fundusze Europejskie na działania i inwestycje kulturalne”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele instytucji kulturalnych, bibliotek, domów kultury, organizacji pozarządowych, samorządów.

WIĘCEJ INFORMACJI


5.06.2010 | Lublin Fundusze europejskie na kulturę

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza przedstawicieli instytucji kulturalnych, bibliotek, domów kultury, organizacji pozarządowych, samorządów i wszystkich zainteresowanych z terenu województwa lubelskiego do udziału w szkoleniu na temat funduszy europejskich na działania i inwestycje kulturalne.

WIĘCEJ INFORMACJI


28.05.2010 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności

W dniach 27.05-02.06.2010 lubelscy zwycięzcy konkursu "Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności” zorganizowanego z okazji okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej wspólnie z niemieckimi zwycięzcami wezmą udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży w Münster.

WIĘCEJ INFORMACJI


28.05.2010 Lublin Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech

W dniach 06. – 12.06.2010r. odbędzie się rewizyta polsko-niemieckej wymiany młodzieży pt. "Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech”. Tym razem grupa polska z Lublina będzie miała okazje gościć we Flecken Zechlin (Niemcy). Tematem przewodnim spotkania będzie rynek produktów ekologicznych w Niemczech.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.06.2010 | Nasutow Szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 10.06.2010 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


23.06.2010 | Lublin IV Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu "Młodzież w działaniu”, zaprasza na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu". Szkolenie odbędzie się w dniach 23 – 24 czerwca 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

WIĘCEJ INFORMACJI


18.05.2010 | Lublin "Pracujący 45+”

Nowy projekt fundacji skierowany do niepracujących kobiet i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego: "Pracujący 45+”

WIĘCEJ INFORMACJI


27.05.2010 | Lublin X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną

W dniu 27 maja 2010 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbył się X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym..

WIĘCEJ INFORMACJI


14.05.2010 | Lublin Europe comm - konferencja na temat mediów obywatelskich w Brukseli

W dniu 24 czerwca br. odbędzie się w Brukseli konferencja Europe comm - media obywatelskie dla Europy na zakończenie dwuletniego projektu, w ramach którego stworzyliśmy program kształcenia zawodowego MediaTrener.

WIĘCEJ INFORMACJI


06.-08.06.2010 Lublin Wizyta obywatelska z miasta partnerskiego Münster

Na początku czerwca Lublin odwiedzi delegacja z miasta partnerskiego Münster. Partnerstwo miast to przede wszystkim kontakty międzyludzkie, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Münster do złożenia wizyty w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


1.02.2010 do 31.10.2010 | Lublin KSZTAŁCENIE USTAWICZNE TO PEWNA PRACA- promocja idei kształcenia ustawicznego

Trwa kampania informacyjno-promocyjna idei kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Poprzez tą inicjatywę chcemy zachęcić dorosłe osoby w wieku 18-64 lata do uzupełnienia swojego wykształcenia, zdobywania nowego zawodu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uświadomić korzyści płynące z ustawicznej edukacji dla rozwoju osobistego i zawodowego.

WIĘCEJ INFORMACJI


27.05.2010 | Nasutów X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który odbędzie się 27.05.2010 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o godzinie 9.00. W trakcie Zjazdu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną przeprowadzoną w szkołach województwa lubelskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI


9.05.2010 | Lublin Parlament Europejski w Lublinie

Młodzi europosłowie z Lubelszczyzny obradowali na temat kryzysu gospodarczego, rozszerzenia Unii Europejskiej i walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

WIĘCEJ INFORMACJI


9.05.2010 | Lublin Dzień Europy w Lublinie

W Lublinie po raz kolejny obchodzony był Dzień Europy. W tym roku obchody trwały 2 dni. Były to 2 dni dyskusji, zabawy, wydarzeń sportowych i promowania Unii Europejskiej na Lubelszczyźnie.

WIĘCEJ INFORMACJI


08.05.2010 | Lublin Warsztaty w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

Odbyły się już trzecie i czwarte warsztaty w dniach 04.05-08.05.2010r. w Nasutowie w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

WIĘCEJ INFORMACJI


7.05.2010 | Lublin X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich

W dniu 27 maja 2010 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbył się X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

WIĘCEJ INFORMACJI


4-8.05.2010 | Nasutów Reportaże radiowe nagrane w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

Zapraszamy do zapoznania się z audycjami radiowymi nagranymi w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

WIĘCEJ INFORMACJI


10.05.2010 | Nasutów Taniec ponad granicami. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

"Tańczymy do śmiechu, tańczymy do łez, tańczymy do szaleństwa, tańczymy do obaw, mamy nadzieję na taniec, tańczymy na krzyki, jesteśmy tancerzami, tworzymy marzenia." W terminie 14.05-22.05 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się polsko-niemiecka taneczno-teatralna wymiana młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI


25.05.2010 | Lublin "Youth Drum Experience” – międzynarodowa młodzieżowa wymiana bębniarska w Nasutowie koło Lublina

W dniach 17–25 kwietnia 2010 r. odbył się w Nasutowie k/Lublina projekt wymiany młodzieżowej pod tytułem "Youth Drum Experience” zainicjowany przez grupę wolontariuszy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw przy finansowym wsparciu programu Komisji Europejskiej "Młodzież w działaniu”. W projekcie, którego motywem była gra na bębnach i rytm, wzięło udział 21 młodych osób z Polski, Turcji, Litwy, Węgier i Łotwy.

WIĘCEJ INFORMACJI


19.04.2010 | Lublin III Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”, 19 - 20 kwietnia 2010 r.

W dniach 19 - 20 kwietnia 2010 r. w Nasutowie k/Lublina odbyło się trzecie z serii szkoleń regionalnych nt. programu "Młodzież w działaniu”. Szkolenie w całości zostało poświęcone strukturze programu "Młodzież w działaniu” i jego możliwościom finansowania działań realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.

WIĘCEJ INFORMACJI


08.04.2010 | Nasutów “Oblicze prawdy” – międzynarodowa wymiana młodzieży w Łucku na Ukrainie

W dniach 10–17 kwietnia 2010 w Łucku na Ukrainie odbywa się międzynarodowa wymiana młodzieży w której udział biorą wolontariusze Fundacji. Tematyka wymiany dotyczy propagandy w mass-mediach.

WIĘCEJ INFORMACJI


21.04.2010 | Nasutów III Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”, 19-20 kwietnia

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu "Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu".

WIĘCEJ INFORMACJI


30.04.2010 | Nasutów Pierwsze warsztaty "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” zakończone.

W dniach 22-26 marca odbyły się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina pierwsze z zaplanowanej serii warsztatów na temat transferu wiedzy z doradztwa zawodowego pomiędzy Norwegią, Ukrainą, Białorusią i Polską.

WIĘCEJ INFORMACJI


23-24.04.2010.| Miejscowość Nasutów Szkolenie z prowadzenia lekcji europejskich

W dniach 23-24 kwietnia Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin działający przy Fundacji organizuje szkolenie dla osób, które chcą prowadzić lekcje europejskie w szkołach.

WIĘCEJ INFORMACJI


17.04.2010 Nasutów "Youth Drum Experience” – międzynarodowa młodzieżowa wymiana bębniarska w Nasutowie koło Lublina

W dniach 17–25 kwietnia 2010 roku odbędzie się w Nasutowie k/Lublina projekt pod tytułem "Youth Drum Experience” zorganizowany przez wolontariuszy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w ramach programu Komisji Europejskiej "Młodzież w działaniu”. W projekcie, którego motywem będzie gra na bębnach i rytm, weźmie udział młodzież z 6 krajów: Polski, Turcji, Litwy, Węgier, Grecji i Łotwy.

WIĘCEJ INFORMACJI


1.02.2010 do 31.10.2010 Lublin Nowy projekt "Informacja – edukacja – lepsza przyszłość”
Działanie 9.3 POKL "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”

Zapraszamy do punktu informacyjno-doradczego uruchomionego w ramach projektu promującego idę kształcenia ustawicznego. Zapraszamy wszystkich dorosłych od 18 do 64 roku życia zainteresowanych podjęciem nauki w szkołach na terenie województwa lubelskiego..

WIĘCEJ INFORMACJI


28.04.2010 Nasutów Trzecie i czwarte warsztaty "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”.

W dniach 4-8 maja odbędą się w Nasutowie k/Lublina trzecie i czwarte z zaplanowanej serii warsztatów na temat transferu wiedzy z doradztwa zawodowego pomiędzy Norwegią, Ukrainą, Białorusią i Polską.

WIĘCEJ INFORMACJI


23-24.04.2010 Nasutów Szkolenie z prowadzenia lekcji europejskich

W dniach 23-24 kwietnia Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin działający przy Fundacji zorganizował szkolenie dla osób, które chcą prowadzić lekcje europejskie w szkołach.

WIĘCEJ INFORMACJI


08.04.2010 Lublin Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny do udziału w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów "Dnia Europy” w dniu 7 maja 2010 r. w lubelskim Ratuszu przy Placu Łokietka 1.

WIĘCEJ INFORMACJI


08.04.2010 Lublin "Image of truth” - międzynarodowa wymiana młodzieży w Łucku na Ukrainie

W dniach 10-17 kwietnia 2010 roku Łucku na Ukrainie odbędzie się międzynarodowa wymiana młodzieży, w której wezmą udział wolontariusze Fundacji. Tematyka wymiany dotyczyć będzie propagandy w mass-mediach.

WIĘCEJ INFORMACJI


29.03.2010 Lublin Konferencja rozpoczynająca projekt
"Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”

Konferencja rozpoczynającej projekt "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”. Konferencja odbyła się w poniedziałek 29 marca w godz. 11.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu Ambasador w Rzeszowie, Rynek 14. Konferencję poprzedziło uroczyste otwarcie i poświęcenie biura Fundacji w Rzeszowie.

WIĘCEJ INFORMACJI


9.04.2010 Nasutów Fundusze europejskie dla samorządowców

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie serdecznie zapraszają na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 9.04.2010 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


25.03-01.04.2010 Lublin Across the border. Polsko-niemieckie szkolenie dla animatorów wymian międzynarodowych

W dniach 26 marca- 1 kwietnia w Jugendbildungszentrum Blossin odbędzie się pierwsza część polsko-niemieckiego szkolenia specjalistycznego dla animatorów wymian międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich wymian młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI


23.03.2010 Nasutów Wolontariusze Fundacji na seminarium w Tbilisi

Wolontariusze naszej Fundacji szkolą się na reporterów telewizji internetowej w Tbilisi. Biorą udział w kursie szkoleniowym 'dziennikarstwo wideo' organizowanym przez stowarzyszenie European Youth4Media.

WIĘCEJ INFORMACJI


23-26.03.2010 Nasutów Warsztaty w ramach projektu "Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 22-26 marca odbędą się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w Nasutowie dla psychologów, doradców zawodowych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

WIĘCEJ INFORMACJI


19-20.04.2010 Nasutów III Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”, 19 - 20 kwietnia 2010 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu "Młodzież w działaniu”, zaprasza na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu". Szkolenie odbędzie się w dniach 19 - 20 kwietnia 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

WIĘCEJ INFORMACJI


27.03.2010 Palamuse "Media expression dealing with intercultural attitudes"

W dniach 19 – 28 marca odbędzie się w Palamuse w Estonii międzynarodowa wymiana młodzieży, w której udział wezmą wolontariusze Fundacji Nowy Staw. Uczestnicy projektu zmierzą się z problemem narodowej i europejskiej jedności i różnorodności w kontekście przekazu medialnego.

WIĘCEJ INFORMACJI


21.03.2010 Lublin “Stories not to be forgotten but to be shared” – międzynarodowa wymiana młodzieży w Finlandii

W dniach 14 – 21 marca 2010 w Metsakartano w Finlandii odbyła się międzynarodowa wymiana komiksowa, w której wzięła udział grupa wolontariuszy Fundacji.

WIĘCEJ INFORMACJI


19.03.2010 Lublin "Stories not to be forgotten but to be shared" – międzynarodowa wymiana młodzieży w Finlandii

W dniach 14 – 21 marca 2010 w Metsakartano w Finlandii odbędzie się międzynarodowa wymiana komiksowa, w której weźmie udział grupa wolontariuszy Fundacji Nowy Staw.

WIĘCEJ INFORMACJI


19.03.2010 Lublin Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw organizacją wysyłającą Wolontariatu Europejskiego

W 2009 r. Fundacja Nowy Staw w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) - Akcji 2 Programu Komisji Europejskiej "Młodzież w działaniu” wysłała 15 młodych osób do różnych krajów Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.03.2010 Gniezno VIII Zjazd Gnieźnieński zakończony

"Rodzina nadzieją Europy” to hasło przewodnie VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, którego Fundacja była współorganizatorem. Gośćmi obrad byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński i prof. Władysław Bartoszewski. Ze strony Stolicy Apostolskiej udział wziął kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

WIĘCEJ INFORMACJI


02-11.03.2010 Lublin "Uwierz w siebie!”- międzynarodowa wymiana młodzieżowa, 2-11 marca 2010, Nasutów koło Lublina

Wolontariusze z Fundacji Nowy Staw dzięki finansowemu wsparciu programu "Młodzież w działaniu" realizują projekt, którego głównym celem jest integracja młodzieży międzynarodowej podczas obcowania z różnymi rodzajami sztuki.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.03.2010 Lublin Projekt "Pracujący absolwent”

W dniu 10 marca w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Pracujący absolwent”.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.03.2010 Lublin "Uwierz w siebie!”- międzynarodowa wymiana młodzieżowa, 2-11 marca 2010, Nasutów koło Lublina

W dniach 2 -11 marca 2010 r. dzięki finansowemu wsparciu programu "Młodzież w działaniu” odbędzie się międzynarodowa wymiana arteterapeutyczna, w której weźmie udział 30 młodych osób z Portugalii, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch oraz Polski. Projekt wymiany odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina.

WIĘCEJ INFORMACJI


23-27.02.2010 Lublin Wizyta studyjna w ramach projektu "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 23-27 lutego odbyła się wizyta studyjna dla doradców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, Norwegii i Polski, podczas której uczestnicy odwiedzili instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym w Lublinie i Zamościu.

WIĘCEJ INFORMACJI


22.02.2010 Lublin Konferencja otwierająca projekt "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

22 lutego 2010 w Hotelu Unia w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt "Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.

WIĘCEJ INFORMACJI


22-28.02.2010 Lublin Obóz medialny Akademii Złota 9

Debata młodzieży na temat "Czy warto studiować w Lublinie?”, transmisja programu on-line w telewizji internetowej, reportaż filmowy oraz multimedialny webblog to rezultaty pracy uczestników obozu medialnego Akademii Złota 9.

WIĘCEJ INFORMACJI


27.02.2010 Lublin Wolontariat Europejski (EVS) w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Z końcem lutego 2010 roku do Fundacji Nowy Staw przyjeżdżają dwie zagraniczne wolontariuszki, gdzie będą realizowały swój projekt wolontariatu w ramach Akcji 2 (Wolontariat Europejski / EVS – European Voluntary Service) Programu Unii Europejskiej "Młodzież w Działaniu”.

WIĘCEJ INFORMACJI


22.02.2010 Lublin Nowy projekt "Informacja-edukacja-lepsza przyszłość”

Począwszy do dnia 1 lutego do 31 października 2010 roku w ramach Instytutu Rynku Pracy realizowany będzie projekt "Informacja-edukacja-lepsza przyszłość”. Projekt w swych głównym założeniu promował będzie ideę kształcenia ustawicznego na terenie Lubelszczyzny. Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do dorosłych osób zainteresowanych podwyższeniem swojego wykształcenia w formach szkolnych. Osoby te będą mogły skorzystać z punktu informacyjno-doradczego, bazy placówek kształcenia ustawicznego, konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem, a także wziąć udział w targach edukacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI


17.02.2010 Lublin Fundacja współogranizuje Zjazd Gnieźnieński-zapraszamy do udziału

W imieniu Prymasa Polski, Abpa Henryka Muszyńskiego, serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Gnieźnieńskim, który odbędzie się w dniach 12-14 marca 2010 r. w Gnieźnie pod hasłem "Rodzina nadzieją Europy". Tym razem główną osią obrad zjazdu jest rodzina - podstawowe środowisko życia i kształtowania człowieka. Pragniemy pokazać, że kwestia małżeństwa i rodziny jest kluczowa dla przyszłości Europy. Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Polski, Lech Kaczyński. Zapowiedział swoją obecnosć i swoje orędzie do uczestników Zjazdu wygłosi w piątek, 12 marca popołudniu.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.02.2010 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności –
konkurs dla młodzieży polskiej i niemieckiej z miast partnerskich Lublina i Münster z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Jury wyłoniło zwycięzców polsko-niemieckiego konkursu. Na konkurs wpłynęło 8 prac w bardzo różnej formie: gazetki, eseju, filmu, audycji radiowej, plakatu, prezentacji Power Point.

WIĘCEJ INFORMACJI


12.02-14.02.2010 Wrocław Doroczny Kongres Polsko-Niemieckiej Sieci: Młodzież-Kultura-Wymiana

Jak każdego roku polscy oraz niemieccy partnerzy będą mieli okazję nawiązania nowych kontaktów oraz przygotowania zaplanowanych już projektów. Oprócz tego uczestnicy kongresu będą mieli okazję porozmawiania z pracownikami Federalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Kształcenia Młodzieży i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na temat składania wniosków oraz dofinansowania projektów.

WIĘCEJ INFORMACJI


20.02.2010 r. Nasutów Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.

WIĘCEJ INFORMACJI


17-18.02.2010 r. Nasutów II Szkolenie Regionalne nt. programu "Młodzież w działaniu”, 17 - 18 luty 2010 r.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu "Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – "Młodzież w działaniu". Szkolenie odbędzie się w dniach 17 - 18 luty 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.01.2010 r. Lublin Wyróżnienie w konkursie
o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2009 "Zachować pamięć”..

Nasz projekt "Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość: w poszukiwaniu dialogu” dostał wyróżnienie w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2009 "Zachować pamięć”. Wyróżniony projekt to polsko-niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży zorganizowana od 29 marca do 5 kwietnia 2009 roku wspólnie z partnerami: Niemiecko-Polską Akademią Młodzieży z Münster (DPJA) i Centrum Nasza Sprawa z Łucka. Projekt został wyróżniony przez jury, w którego skład weszli polscy i niemieccy historycy, dziennikarze, posłowie Bundestagu i Sejmu, przedstawiciele obu ministerstw ds. młodzieży, członkowie Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży oraz Zarząd Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wręczenie nagród nastąpi przy okazji kolejnego posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży 28 stycznia we Wrocławiu.

WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ