EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


22.02.2010 Lublin Konferencja otwierająca projekt
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy

22 lutego w Hotelu Unia w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.

Konferencję otworzył prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw Tomasz Różniak a także Lubelski Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak. Na konferencji otwierającej obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, w sumie około 50 osób. Po otwarciu konferencji przedstawiono projekt, problemy, na jakie odpowiada, jego cele i zakładane rezultaty, a także zaplanowane w projekcie działania. Następnie partnerzy zaprezentowali działalność swoich organizacji.


Drugą część konferencji stanowiły prelekcje przybliżające systemy doradztwa zawodowego we wszystkich krajach partnerskich.

Pan Fredrik Svendsen i pani Bodil Onsaker Berg zaprezentowali wysoko rozwinięty system doradztwa zawodowego w Norwegii odpowiadający na potrzeby norweskiego rynku pracy, który charakteryzuje się bezrobociem na poziomie 3% i którego uczestnicy bardzo często zmieniają pracę.

Pani Alena Prakapuk przedstawiła doradztwo zawodowe na Białorusi i problemy, na jakie to doradztwo odpowiada. Prezentacja ta stanowiła wyraźny kontrast w stosunku do poprzedniego wystąpienia, ze względu na całkiem inną sytuację społeczno-gospodarczą Białorusi i Norwegii.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja wyzwań, jakie stoją przed doradztwem zawodowym na Ukrainie wobec przemian społeczno-gospodarczych, jakie mają miejsce w tym kraju. Temat ten przybliżyła pani Olha Oherchuk. Słuchając prezentacji można było odnieść wrażenie, że problemy, na jakie odpowiadać powinno doradztwo zawodowe, są bardzo podobne na Ukrainie, Białorusi i w Polsce.


System doradztwa zawodowego w Polsce zaprezentowała pani Ilona Wrótniak-Terlecka, która skupiła się na działalności Ochotniczych Hufców Pracy i ich bardzo konkretnych działaniach na rzecz orientacji zawodowej młodzieży.

Zobacz także:

http://www.career.vdu.edu.ua/index.php?id=news

http://vnu.edu.ua/menu.jsp?id=9;&t=n&idd=161

RADIO ER o konferencji

Flash Player - pobierz.

Flash Player - pobierz.


RADIO LUBLIN o konferencji

Flash Player - pobierz.Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ