EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


01.06.2009. Lublin Europejska Nagroda Obywatelska 2009 Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Informujemy, że Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego na wniosek Profesora Zbigniewa Zaleskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, przyznała Europejska Nagrodę Obywatelską Panu Tomaszowi Różniakowi, Prezesowi Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw w Lublinie.

W Kapitule Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, oprócz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa, zasiada czworo wiceprzewodniczących - Alejo Vidal Quadras, Gerard Onesta, Mechtild Rother, Diana Wallis; troje byłych przewodniczących Parlamentu - Nicole Fontanie, Pat Cox i Josep Borrell, oraz Nina Norgaard, była przewodnicząca Europejskiej Sieci na Rzecz Edukacji i Kształcenia.

Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest osobom i instytucjom, których działalność nakierowana jest na promowanie większego wzajemnego zrozumienia oraz poszerzania integracji obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także na współpracę ponadgraniczną w ramach Unii Europejskiej. Kandydatury mogą zgłaszać wyłącznie posłowie do Parlamentu Europejskiego.

W pierwszej edycji wręczania Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w dniu 2 kwietnia 2009 roku Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej pod przewodnictwem Hansa-Gerta Pötteringa - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wyróżniła 37 laureatów nagrody za rok 2008 z państw Unii Europejskiej.

Wśród wyróżnionych przez Parlament Europejskich polskich laureatów są oprócz Tomasz Różniaka także Polska Akcja Humanitarna i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

TELEWIZJA LUBLIN o NAGRODZIE OBYWATELSKIEJ
Medal honorowy Europejskiej Nagrody Obywatelskiej
zobacz relacjęRADIO LUBLIN o NAGRODZIE OBYWATELSKIEJ
Wypowiedź Tomasza Różniaka dla Radia Lublin

Flash Player - pobierz.powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Tomasz Różniak


Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Absolwent nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Był stypendystą m.in. Katolickiego Instytutu Społecznego w Niemczech, Departamentu Stanu USA. Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 1998-2002. Jeden z pierwszych inicjatorów polsko – niemieckiej współpracy młodzieży w latach 80–tych na Lubelszczyźnie. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich – organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto, Tomasz Różniak jest współzałożycielem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, organizacji promującej idee społeczeństwa obywatelskiego, współpracę i solidarność między narodami. Od 2002 roku sprawuje w niej funkcję Prezesa Zarządu.

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw jest laureatem konkursu obywatelskiego Pro Publico Bono w kategorii „Dyplomacja społeczna”. Jej główne działania to: Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, Akademia Złota 9, Chrześcijański Tydzień Społeczny, w którym Tomasz Różniak jest Przewodniczącym Rady Programowej, Instytut Rynku Pracy, Centrum Mediów Obywatelskich, Informacja Europejska i Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży.

Mail: t.rozniak@eds-fundacja.pl


Media o Europejskiej Nagrodzie Obywatelskiej dla Tomasza Różniaka

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ